nationalism

 • The picture of contemporary nationalism – the case of Central and Eastern Europe

  Author: Sebastian Wojciechowski
  Institution: Adam Mickiewicz University of Poznań (Poland)
  Year of publication: 2005
  Source: Show
  Pages: 85-92
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2005008
  PDF: ppsy/34/ppsy2005008.pdf

  In contemporary Europe, there can be noted the overlapping and rivalry of the two signifi cant tendencies, which are becoming stronger and stronger. On one hand, one can notice multilevel processes of integration and conditions connected with them and that are concerned with democracy, tolerance, globalization, etc. On the other hand, one can observe disintegrative factors of various kind, which refer to actions and postures connected with chauvinism, xenophobia, neo- fascism and separatism. In the second view, especially in Central and Eastern Europe (CEE), various aspects connected with nationalism seem to be of great significance. This is clearly reflected by the events which took place in, for example, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo or Macedonia.

 • LANGUAGES - A TOOL IN THE HANDS OF NATIONALISTS AND GLOBALIST . THE CURRENT SITUATION IN EUROPE

  Author: Patryk Madej
  E-mail: patrykmadej@icloud.com
  Institution: University of Szczecin
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 82-91
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201606
  PDF: rop/2016/rop201606.pdf

  Article „Languages – a tool in the hands of nationalists and globalists – the current situation in Europe” is going to present the current problem that appears on the Old Continent in the area of using the case of knowledge of languages to present the political situation. In the current times nationalistic tendencies are staring to be more visible – by in example rising of popularity of conservative and right-oriented parties or growing up of nationalist movements that are using xenophobic slogans. By focusing on the procedure of applying for citizenship of one of the European Union’s country, and on the position of languages in he European Union it is possible to understand some processes that are appearing in the political area. By taking into account these tendencies it is also possible to take attention on the fact of development of position of the languages in the Europe.

 • Book review: Szymon Sochacki, Bośnia i Hercegowina 1995 – 2012. Studium politologiczne [Bosnia & Herzegovina 1995 – 2012. Political science study], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, pp. 345

  Author: Patryk Madej
  E-mail: patrykmadej@icloud.com
  Institution: University of Szczecin
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 215-219
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201614
  PDF: rop/2016/rop201614.pdf

  REVIEW

 • Relacje państwo–Kościół na przełomie XX i XXI wieku. Przypadek Polski

  Author: Grzegorz Piwnicki
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 146-164
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201709
  PDF: cip/15/cip1509.pdf

  Problemy wiary i religii państwa świeckiego, ich wzajemnych relacji są w czasach chwiejącego się świata1 bardzo istotne i nie do przecenienia.
  Należy szukać odpowiedzi jak pogodzić renesans religijności ze wzmożonym sekularyzmem w różnych krajach. Mówimy również o postsekularyzmie. Te ważkie zagadnienia determinują podziały polityczne w Polsce. Bez wspólnego dialogu, dążenia do konsensusu, odrzucenia fundamentalności możemy jako wspólnota polska przestać istnieć.
  Grozi nam przejście od utopii do dystopii. Wszystko zależy od tego jak reagować na te wyzwania będą państwo i Kościół katolicki. Należy również odrzucić wszelkie fobie i nacjonalizm z szowinizmem narodowym.

 • W stronę europejskiego nacjonalizmu? Tendencje unifikacyjne we współczesnych europejskich ruchach nacjonalistycznych

  Author: Rafał Łętocha
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 7-19
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.01
  PDF: apsp/58/apsp5801.pdf

  W Europie obserwujemy zjawisko renesansu nacjonalizmu. Zauważalny jest wyraźnie wzrost znaczenia partii odwołujących się do kategorii narodu i interesu narodowego. Niektórzy mówią wręcz o trzeciej fali nacjonalizmu po okresie nacjonalizmu demokratycznego z lat 1789–1870 i niedemokratycznego z okresu od 1886 do 1945 r., wówczas nastąpić miałby czas nacjonalizmu europejskiego. Rzeczywiście partie i ugrupowania nacjonalistyczne w poszczególnych krajach europejskich odnalazły wiele łączących je problemów, pewne uniwersalne treści wspólne im wszystkim, których chcą bronić, bądź je propagować. W związku z tym mamy do czynienia z próbami tworzenia sieci transnarodowych, walczących o wspólne cele, przeciwstawiających się zjawiskom migracji, islamizacji czy federacyjnemu modelowi integracji europejskiej.

 • Nurty myśli politycznego marginesu. Sprzeczności i niedopowiedzenia

  Author: Paweł Malendowicz
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 9-26
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201601
  PDF: siip/15/siip1501.pdf

  The insignificant trends of political thought. Contradictions and understatements

  The main issue of this article are the insignificant trends of political thought and their contradictions and understatements. The article describes the following trends of political thought: anarchism, communism, nationalism, monarchism, transhumanism, primitivism, ruralism and also National anarchism, National Bolshevism and Slavophilism. These trends of political thought are characterized by internal contradictions and opposition to democracy.

 • Między konfliktem a współistnieniem. Stosunki hindusko-muzułmańskie na wybranych obszarach wiejskich w północno-zachodnich Indiach

  Author: Natalia Zajączkowska
  E-mail: n.zajaczkowska@interia.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 50-68
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2018103
  PDF: so/13/so1303.pdf

  Between Conflict and Coexistence: A Case Study of Hindu-Muslim Relations in Rural North-Western India

  The Partition of India upset the status quo causing riots, casualties and a colossal wave of migration that sent thousands of Muslims to their new homeland, Pakistan. Despite the mass violence and displacement, around 35 million Muslims eventually stayed in India. The tensed Hindu–Muslim relations in the aftermath of the Partition intensified a long-standing rivalry between the two groups and led to a feeling of insecurity among Muslims. Strained relations among Hindus and Muslims, which stay at the forefront of social concerns in contemporary India, remain a major cause of worry and call for an in-depth analysis. The article focuses on how the Hindu-Muslim relations developed throughout the modern history, especially during the times of the Indian Independence Movement. The goal of my research is to elucidate historical, social and political contexts of Hindu– Muslim relations in India and to shed a new light on this multifaceted issue. After presenting a historical perspective on Hindu-Muslim relations, the article provides a case study on both communities’ attitudes towards each other. Based on two months of fieldwork conducted in Northern villages of India in January and February 2018, I investigate the multiple stereotypes about Muslims prevailing among Hindu rural community. I address a question whether the character of this uneasy relation is closer to coexistence or a hidden conflict.

 • A Vision of the State’s Political System in the Political Thought of the National Party between 1928 and 1939

  Author: Aneta Dawidowicz
  Institution: Maria Curie-Skłodowska University
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 330-344
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019209
  PDF: ppsy/48-2/ppsy2019209.pdf

  Views of the National Party (1928-1939) merit special attention, given both the Party’s prominent role in the political life of interwar Poland and the interesting combination of various elements derived from diverse ideological trends within the Party’s programme. The ideological legacy of the National Party reflected, to a large extent, the key constituents of the National Democracy’s political thought, such as nationalism, representation of all social classes, national integrity and the concept of the nation-state. The National Party underwent major evolution and was subject to internal divisions which makes the image of its political thought much more complex. Based on an analysis of the National Party’s political thought, several conclusions can be formulated. The National Party developed its own views regarding political systems. These were, to a large extent, determined by their own system of values based on the national idea. The National Party’s political system projections were mainly inspired by (1) the successes of the “new type” states; (2) pressure from totalitarian systems; and (3) the influence of the economic and spiritual crisis. The National Party leaders wanted to make the political system more efficient. Nonetheless, views in favor of directly imitating any foreign political systems could hardly be found in the Party’s political thought. The National Party’s ideologists and journalists invariably stated that there was no pre-defined political system, but its form had to be adjusted to the specificity and unique character of a given national body. Although inspiration was drawn from external political systems, the Party’s political thought did not lose its independence.

 • Dialog (nie)możliwy? Feminizm i nacjonalizm w perspektywie polsko-norweskiej

  Author: Martyna Dziadek
  Institution: Uniersytet Jagielloński
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 94-104
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.05
  PDF: em/11/em1105.pdf

  Narastające migracje do bogatych krajów Północy ewokują pełen napięć dyskurs uprzywilejowani Oni versus mniej uprzywilejowani Inni. Znormatywizowane postawy wytworzone przez nacjonalistyczne „wspólnoty wyobrażone” oraz społeczno-ekonomiczne realia kraju, do którego udaje się emigrant, ugruntowują strukturę nierówności oraz brak dialogu in between. Na podstawie powieści Vigdis Hjorth zatytułowanej Et norsk hus autorka zwraca uwagę na istotność owych procesów komunikacyjnych oraz potrzebę tworzenia polifonicznej przestrzeni wzajemnej odpowiedzialności, opartej na solidarnościowych założeniach feminizmu.

 • Hindu-Muslim Relations in Times of Coronavirus

  Author: Natalia Zajączkowska
  E-mail: natalia.zajaczkowska@uni.lodz.pl
  Institution: University of Lodz
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 77-91
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2020206
  PDF: so/18/so1806.pdf

  Hindu-Muslim Relations in Times of Coronavirus

  The history of Hindu-Muslim conflicts in India is century-long. Ever mounting hostility of Hindus has been the primary reason why Muslim minorities in India have fallen victim to the increasing levels of systemic violence. COVID-19 has undergone another dangerous mutation and took Islamophobia to the whole new level. Instead of uniting in the face of danger, we are observing the growing social divisions on the Hindu-Muslim line and the galloping increase in distrust between the two. Are Muslims terrorists who are engaged in jihād using the virus as a weapon? Such superficial judgement is not in the interest of anyone. Nuanced understanding of the novel witch-hunt against Muslims is essential before jumping to any hasty conclusion. The present study aims to explore the consequences of the pandemic for Muslim communities in India, as well as conspiracy theories such as corona jihād, bio jihād, love jihād or population jihād that began to flourish amid the coronavirus crisis.

 • Jan Stachniuk (1905–1963) – Neo-Pagan and National Bolshevik

  Author: Jarosław Tomasiewicz
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9750-5256
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 55-73
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2020.03
  PDF: pbs/8/pbs803.pdf

  Jan Stachniuk (1905–1963) was genuine Polish philosopher and political activist. Stachniuk started his activity in ranks of the left-wing Piłsudskite youth movement but during 1930s he became an ideologue of the anti-Catholic ultra-nationalist far right group called Zadruga. Under Nazi occupation of Poland Zadruga movement was absorbed into left-nationalist Stronnictwo Zrywu Narodowego and after the World War II Stachniuk unsuccessfully tried to collaborate with new communist regime. His ideology was synthesis of pantheist neopaganism, extreme pan-Slavic nationalism and totalitarian (quasi-Stalinist) version of socialism but his last – and most mature – works proclaimed universalist ideal of human creativity.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart