natural resources

 • CURRENT INTERNATIONAL SITUATION IN THE SOUTH CHINA SEA THE PATH TO CONFRONTATION?

  Author: Karol Kościelniak
  Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 138-149
  DOI Address: -
  PDF: rop/2013/rop201308.pdf

  In recent years, the South China Sea area has become the arena of competition between the countries of Southeast Asia that set up claims to maritime areas and the islands, and, all the more, want to control and exploit what can be found under the seabed, namely the deposits of oil and gas. The situation in the area cannot even be resolved by the United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 1982). Apart from the resources found in the sea and under the seabed, this body of water is an important shipping route, which makes it a strategically significant area for each of the countries located there, or those whose interests involve the South China Sea.
  In this work, I describe the current situation in the waters of South China Sea: whether the countries bordering it strive for conflict or just secure their interests. It turns out each of the states will set up demands to the islands on this sea and especially to everything that lives in the sea and is to be found under the seabed. Minor, and also more significant incidents will happen, but it does not seem likely that any serious open conflict between the states of the region will break out in the close future. None of the countries pursues it and they do everything they can to maintain the status quo.

 • Ekonomia polityczna relacji międzynarodowych korporacji wydobywczych z państwem afrykańskim. Przypadek Tanzanii

  Author: Andrzej Polus
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Author: Wojciech Tycholiz
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 177-195
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.11
  PDF: apsp/58/apsp5811.pdf

  Celem artykułu jest zaprezentowanie zarysu relacji pomiędzy rządem Tanzanii a działającymi tam korporacjami wydobywczymi, w szczególności w sektorze gazu naturalnego. Ramy teoretyczne artykułu osadzone są w krytycznej międzynarodowej ekonomii politycznej i sprowadzają się do współkonstrukcji uwarunkowań gospodarczych i politycznych w procesach negocjacyjnych, przy jednoczesnej akceptacji tezy, iż Tanzania jest obszarem peryferyjnym w międzynarodowym podziale pracy, a koncerny wydobywcze nie mają na celu zmiany jej pozycji. Po zaprezentowaniu charakterystyki tanzańskich złóż gazu omówione zostały wybrane elementy tanzańskiego reżimu politycznego, które zdaniem autorów plamają kluczowe znaczenie dla zrozumienia wagi górnictwa gazowego dla administracji prezydenta Magufuliego. Następnie omówione zostały czynniki warunkujące procesy negocjacyjne pomiędzy rządem tanzańskim a koncernami wydobywczymi.

 • Left and Right-Libertarianism

  Author: Dariusz Juruś
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 91-101
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.02.07
  PDF: kie/112/kie11207.pdf

  In the paper I discuss theoretical differences between left and right­libertarianism. (I will skip the specific and practical issues which differ left and right­libertarians, including among others the minorities and immigration policies or affirmative action. I assume that practical solutions suggested by the followers of both positions stem from their theoretical assumptions.) I will focus on two issues which determine the fundamental difference between left and right­libertarianism. These are property and equality. I compare standpoints of some leftlibertarians with the positions of rightlibertarians represented by Murray Rothbard, concerning property and equality. I conclude that the main and fundamental difference between leftand rightlibertarians concerns equality. Leftlibertarians are egalitarians whereas rightlibertarians are antiegalitarians. I also argue that egalitarian position is not compatible with the notion of full selfownership, which leftlibertarians advocate for.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart