networks

 • The Common Security and Defence Policy of the European Union – in the context of ‘hybrid warfare’, ‘networks’, ‘swarming’ and ‘consolidated hybrid defence

  Author: Benon Zbigniew Szałek
  Institution: University of Szczecin
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 125-140
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201708
  PDF: rop/2017/rop201708.pdf

  The aim of this paper is to present some praxiological remarks on the so-called Common Security and Defence Policy (earlier: The European Security and Defence Policy) of the European Union in the light of such terms as ‘hybrid warfare’, ‘networks’, ‘swarming’. The paper emphasizes the problem of consolidated hybrid security and defense.

 • Użyteczność badawcza struktur sieciowych w nauce o stosunkach międzynarodowych

  Author: Wojciech Stachyra
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 159-174
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.10
  PDF: apsp/70/apsp7010.pdf

  Artykuł zawiera argumentację na rzecz wykorzystania w nauce o stosunkach międzynarodowych metod badawczych opartych na analizie struktur sieciowych. Wychodząc od ogólnej definicji sieci jako struktury złożonej z połączonych relacjami elementów, ukazuje jej odpowiedniość do opisu procesów i zjawisk o charakterze transgranicznym. Idąc dalej, rozważa komplementarność sieci w stosunku do kategorii badawczej systemu międzynarodowego i metody analizy systemowej, która przedstawia się jako szczególny przypadek szerszej klasy sieciowych metod badawczych. Analiza dotychczasowych, udanych prób adaptacji w naukach społecznych matematycznej teorii grafów, pozwala na zaproponowanie ogólnego modelu analizy sieciowej, który może okazać się użyteczny przy badaniu stosunków międzynarodowych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart