niepodległość

 • The Legality of the Catalan Independence Referendums

  Author: Michał Zbigniew Dankowski
  E-mail: m.dankowski@vp.pl
  Institution: University of Gdańsk
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 87-99
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.05
  PDF: ppk/40/ppk4005.pdf

  During the last decade the separatist activities of the Catalan nationalists have intensified. Despite the enactment of the Statute of Autonomy in 2006, extending the existing autonomy of the Autonomous Community, Catalonia’s governing political parties strived for total independence. In view of the consistent attitude of the central government in Madrid refusing any concessions on the extension of autonomy or independence, the Autonomous Government of Catalonia (Generalitat) appealed to the institutions of direct democracy, calling twice for a Catalan referendum on independence. In both cases, the Spanish Constitutional Court declared the referendum unlawful. In spite of this, Catalonia declared independence after the referendum of October 1st, 2017, although the effects of the declaration were also suspended – a situation so far unknown to law.

 • Regulacja prawna szkockiego referendum niepodłegościowego

  Author: Marcin Rulka
  E-mail: marcinrulka2@o2.pl
  Institution: Wyższa Szkoła Psychologi Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 89-108
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.06
  PDF: ppk/32/ppk3206.pdf

  Przedmiotem opracowania jest problematyka referendum niepodległościowego na przykładzie Szkocji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej. Autor prezentuje historię burzliwych relacji Szkocji oraz Anglii, które naznaczone były długoletnimi dążeniami niepodległościowymi narodu szkockiego. Głównym przedmiotem rozważań jest regulacja prawna przeprowadzonego w dniu 18 września 2014 r. referendum w sprawie nie- podległości Szkocji, co stanowi również pole do odwołań do rozwiązań stosowanych w innych tego typu referendach. Szczególnie istotną kwestią jest właściwe określenie kręgu osób, które w drodze głosowania będą decydować o przyszłości dążącego do niepodległości terytorium. Autor postuluje co do zasady szerokie zakreślenie tego kręgu. Proponuje również przygotowaniem konwencji międzynarodowej, która regulowałaby zasady przeprowadzania referendów niepodległościowych lub przynajmniej zaleceń w tym zakresie.

 • Statehood Without the State: The Politico-Legal Visions of the Future State of Tibet

  Author: Marcin Lisiecki
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 31-46
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.03
  PDF: apsp/59/apsp5903.pdf

  The main purpose of this article is to analyze the situation of modern Tibet, which political and legal structures are divided into the Central Tibetan Administration in India and the Tibet Autonomous Region in China. What connects them is a developing national identity of the Tibetans and the actions taken by the Central Tibetan Administration to create a new and independent state. Of great importance for the specificity of politics and the shaping of Tibetan national identity are also activities of the 14th Dalai Lama, who internationally promotes Tibetan culture and informs about the situation of Tibetans living in the Tibet Autonomous Region in China.
  Dalai Lama is also the author of the draft constitution of the future state of Tibet, which content is a basis of the analysis in this article. Due to the comprehensive presentation and explanation of the specifics of this project, we will analyze not only particular articles, but also the introduction that we can consider as preamble. Thanks to this, it will be possible to show the relationship between political, legal and religious issues that make up the visions of the new state of Tibet.
  This article is divided into two related parts. The first one is connected with national identity and independence of Tibet. The second part is focused on democratization of Tibet and relation between religion and politics.

 • Polacy w Rosji wobec Aktu 5 listopada 1916 r.

  Author: Mariusz Korzeniowski
  Institution: Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 70-84
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso170205
  PDF: hso/13/hso1305.pdf

  This publication is dedicated to the response of Poles living in Russia during WWI to the Act of 5th November declared by Germany and Austria-Hungary. An analysis has been carried out on articles written by journalists and primarily democratic as well as national-democratic politicians in selected Polish newspapers published in Russia during WWI.

 • Czesi i Słowacy na drodze do niepodległego państwa (1914-1918)

  Author: Jan Rychlík
  E-mail: rychlik@email.cz
  Institution: Filozofická fakulta Univerzita Karlova
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0636-1005
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 90-114
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190405
  PDF: hso/23/hso2305.pdf

  The following article describes the struggle of Czechs and Slovaks for independent Czechoslovakia during World War I and explains why Austria-Hungary could not survive.

 • Przyczyny sukcesu lub niepowodzenia w budowaniu państw po pierwszej wojnie światowej: Polska i Czechosłowacja versus Ukraina

  Author: Jewhen Perehuda
  E-mail: amalkiewicz@wp.pl
  Institution: Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2014-9051
  Author: Andrzej Małkiewicz
  E-mail: yevgennn@ukr.net
  Institution: Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7561-7193
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 115-131
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190406
  PDF: hso/23/hso2306.pdf

  The main goal of this paper is to show the crucial facts which led to the establishment at the end of the First World War of two sovereign states: the First Czechoslovak Republic and the Second Polish Republic. An attempt has also been made to provide background information on the reasons why the Ukraine did not gain independence in the time in question.

 • Estonian Way to the Digital State : Determinants of the Development of the Republic of Estonia

  Author: Kamila Sierzputowska
  Institution: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 160-176
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.68.11
  PDF: apsp/68/apsp6811.pdf

  The text below is an attempt to describe circumstances of emerging and further phases of development of the Republic of Estonia with particular attention focused on geopolitical conditions of political, economic and social processes shaping the country and having impact on its international image. Depicting respective periods in the history of Estonia and conducting an analysis of the contemporary Republic of Estonia, the author of the article describes the way that this small Baltic state successfully made to become a modern digital state.

 • Szkocja – stare siły zbrojne w nowym państwie

  Author: Paweł Hanczewski
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 77-94
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.05
  PDF: apsp/70/apsp7005.pdf

  Od roku 2011 Szkocka Partia Narodowa prowadzi działania zmierzające do wystąpienia Szkocji ze Zjednoczonego Królestwa. Artykuł przedstawia koncepcje SNP i kolejnych rządów szkockich w dziedzinie polityki obronnej, odpowiadając na pytania, jaką rolę kwestie obronności odgrywają w ich planach oraz, czy realizacja tych planów umożliwi Szkocji zbudowanie sił zbrojnych dostosowanych do długofalowej polityki zagranicznej tego państwa, zmieniającej się sytuacji międzynarodowej oraz nowych zagrożeń.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart