non-governmental organizations

 • The Kyoto Protocol as a Determinant of International Cooperation

  Author: Herbert Gnaś
  Institution: Independent Researcher (Poland)
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 251–274
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2014015
  PDF: ppsy/43/ppsy2014015.pdf

  The Kyoto Protocol as the Framework Convention on Climate Change is a milestone in the formation and development of the climate change regime that is aimed at controlling global warming by the international community. But besides that this international agreement also became a factor that created new circumstances and opportunities for international cooperation. These circumstances were created for all the participants of the regime: the states, the non-governmental organizations on behalf of the societies and the business organizations as well as the corporations. The Kyoto Protocol became a catalyst for international cooperation between these international relations’ actors at all stages of its existence: the negotiation process, the ratifi cation of it and its implementation, leading to the establishment of new political, social and especially economic ties.

 • Non-Governmental Organizations in Ensuring Security

  Author: Jarosław J. Piątek
  E-mail: jarekpiatek@wp.pl
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4754-3371
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 30-44
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2020102
  PDF: rop/11/rop1102.pdf

  Various social, political and economic contexts give rise to visibly different concepts of security and these differences make one ponder on the limitations of traditional concepts of democratization and political development. Scientists, politicians and activists are now ever more boldly beginning to ask difficult but necessary questions about the appropriate dynamics of the processes of creating security and about the priorities adopted within them, searching for ways on which these processes could be co-created by traditional, local visions of needs of citizens’ safe life. The review of scholarly literature and political journalism addressing security points out new spheres of debates and subjects of controversy within this discipline. In a situation where in security-related processes governments cannot be the only ones that dominate, a question about the possibility of expanding activities with non-governmental organizations arises.

 • Problem starzenia się społeczeństw a inicjatywy zrzeszające osoby w okresie późnej dorosłości - ujęcie suicydologiczne

  Author: Marlena Stradomska
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2294-856X
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 149-158
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201911
  PDF: cip/17/cip1711.pdf

  Praca stanowi podsumowanie rozważań związanych z tematem profilaktyki presuicydalnej prowadzonej w grupach wiekowych w okresie późnej dorosłości. Od 2016 r. realizowany jest projekt „Dobre Życie UMCS” w Lublinie mający na celu zwiększenie świadomości odnośnie aktów autodestrukcji w cywilizacji XXI w. Istnieje wiele instytucji, które zajmują się losem osób starszych, jedną z inicjatyw jest działalność Stowarzyszania „mali bracia Ubogich”. Zauważono, że w okresie późnej dorosłości problemy dotyczące trudności społecznych, psychicznych, adaptacyjnych i innych są znaczące. Wiele osób starszych zgłaszało się na konsultacje psychologiczne i po pomoc, uznając, że nie mają wsparcia wśród najbliższych. To główny powód dlaczego seniorzy podejmują współpracę z różnymi organizacjami jako beneficjenci lub wolontariusze. Z wywiadów ustrukturyzowanych (n=91) wynika, że wielu z nich czuje, że są samotni i niepotrzebni. Natomiast działalność w organizacjach zrzeszających osoby starsze pomagają im w tym, aby czuły sięwartościowe, a ich aktywność ma duży wpływ na środowisko lokalne. Praca ma zatem charakter teoretyczno-praktyczny. W artykule zostanie dodany jeden ze studium przypadku, który przeprowadzony był z kobietą 60+, mieszkającą w dużej miejscowości, po próbie samobójczej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart