North Korea

 • Rationalist Theory of International Relations: The Case of Relations between North Korea and Poland after 1989

  Author: Nicolas Levi
  Institution: Polish Academy of Sciences
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 207–225
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.48.14
  PDF: apsp/48/apsp4814.pdf

  This article focuses on relations between Poland and the Democratic People’s Republic of Korea after 1989. Before 1989, bilateral relations between these countries were very close. As of now, the behavior of North Korea toward Poland is based on a rational behavior. The Polish foreign policy toward North Korea is within the EU framework, which supports an evolutionary change in character of the North Korean regime. Poland is involved in North Korea through different fields, especially such as the humanitarian one.

 • Ograniczona kooperacja czy strategiczne partnerstwo? Implikacje polityczno-gospodarcze relacji rosyjsko-północnokoreańskich

  Author: Paweł Bielicki
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 39-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.03
  PDF: apsp/61/apsp6103.pdf

  Przedmiotem mojego zainteresowania jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań polityczno-ekonomicznych relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a Koreą Północną. Głównym celem niniejszej pracy jest opisanie obecnego stanu rzeczy we wzajemnych kontaktach oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższym czasie Rosja będzie odgrywała istotną rolę w wydarzeniach, mających miejsce obecnie na Półwyspie Koreańskim. Na wstępie zamierzam odnieść się do historii relacji obu krajów, datowanej na okres powstania komunistycznego państwa w Azji i zainstalowania przez Moskwę przywódcy kraju, Kim Ir Sena, który z czasem zdecydował się na ogłoszenie doktryny samodzielności (Dżucze) i uniezależnienie się od sowieckiego protektora. Ponadto odnoszę się do zagadnień związanych z upadkiem ZSRR i znacznym ograniczeniem wzajemnych stosunków w czasie prezydentury Borysa Jelcyna. Następnie chciałbym opisać najważniejsze wydarzenia w kontaktach Rosja–KRLD za rządów Władimira Putina aż do chwili obecnej, skupiając się na założeniach polityki Moskwy wobec Dalekiego Wschodu oraz kryzysie nuklearnym i dążeniach reżimu w Pjongjangu do uznania go przez społeczność międzynarodową jako państwo atomowe. Dodatkowo poruszę kwestie ekonomiczne we wzajemnych relacjach, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy w najbliższym czasie należy się spodziewać zwiększonej kooperacji gospodarczej Moskwy i Pjongjangu w dobie stopniowego przeorientowania polityki zagranicznej Kim Dzong Una na inne kraje Azji oprócz Chin. W podsumowaniu uwypuklam perspektywy na przyszłość i postaram się stwierdzić, czy obecne relacje obu krajów przypominają formę „ograniczonej współpracy”, czy w rzeczywistości mają charakter strategicznego partnerstwa.

 • Źródła ukształtowania i współczesny obraz partii politycznych oraz kultury politycznej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

  Author: Kamil Weber
  E-mail: kamilwr@onet.pl
  Institution: Uniwersytet Opolski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6904-0073
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 23-40
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2019102
  PDF: so/15/so1502.pdf

  The sources of origin and contemporary shape of the political parties and political culture in the Democratic People’s Republic of Korea

  The Democratic People’s Republic of Korea is a state with very specific political culture and unparalleled mechanisms of the functioning of the political parties. The article is intended to show the reasons for its development in its present form and what may even more important – the attitudes of citizens. It presents a characteristic understanding of democracy and the perception of political pluralism, which is not a desirable value at all, and the unanimity of the whole nation is glorified instead. Contrary to popular belief, in North Korea – apart from the ruling Workers’ Party of Korea – there are also other political groups with representatives in parliament. Therefore, the genesis of their creation and the profile were presented. The text is also an analysis of their actual significance and impact on the DPRK’s party system and policy, and whether the current situation may change significantly in the near future, also considering the possibility of citizens undertaking independent political activity.

 • The Role of Foreign Media and Data Transfer Devices in Changing the Views of the Democratic People’s Republic of Korea’s Citizens

  Author: Nicolas Levi
  Institution: Polish Academy of Sciences
  Author: Kamil Weber
  Institution: Central Museum of Prisoners-of-War in Opole
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 72-83
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.67.05
  PDF: apsp/67/apsp6705.pdf

  North Korea is often seen as the most isolated country in the world. This isolation may be one of the key factors ensuring the rule of the Kim’s family. For the last several years, however, the information barrier has been increasingly violated there. This article therefore describes how information is provided to the DPRK and examines whether this process can cause significant socio-political changes in North Korea.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart