nostalgia

 • Jaruzelonostalgia? Wizerunek lat osiemdziesiątych w polskim kinie najnowszym (2007-2017)

  Author: Arkadiusz Lewicki
  E-mail: arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0484-2849
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 22-35
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.02
  PDF: kie/125/kie12502.pdf

  Artykuł dotyczy sposobów ukazywania dekady lat osiemdziesiątych w polskim kinie najnowszym (w okresie 2007-2017). Autor wskazuje na cztery podstawowe kategorie filmów dotyczących ostatniej dekady PRL-u: „wielkie biografie” dotyczące kluczowych postaci historycznych, takich jak: Lech Wałęsa, Jerzy Popiełuszko czy Ryszard Kukliński; „małe biografie”, odnoszące się do losów osób powszechnie znanych, ale działających poza sferą polityczną, takich jak Zbigniew Religa czy rodzina Beksińskich; „filmy rozrachunkowe”, w których dekada stanu wojennego jest ukazana jako okres przede wszystkich różnego typu wyborów o charakterze polityczno-etycznym, które w taki czy inny sposób oddziałują na czasy współczesne. Ostatnią grupę można nazwać „filmami o codzienności”, odnoszą się one bowiem do „dekady Jaruzelskiego”, jednak pokazują ją nie od strony uwikłania w procesy historyczno-polityczne (choć w większości filmów odgrywają one rolę w życiu bohaterów), ale od strony problemów dnia codziennego.

 • La patria perduta nei romanzi degli autori maghrebini: Amara Lakhous e Amor Dekhis

  Author: Iga Figarska-Bączyk
  E-mail: iga.figarska.baczyk@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 49-60
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2015.06.03
  PDF: iw/06/iw603.pdf

  THE LOST MOTHERLAND IN MAGHREBIAN AUTHORS’ NOVELS: AMARA LAKHOUS AND AMOR DEKHIS

  Currently, in Italy, the migration of individuals from the Maghreb has increased so dramatically that it is impossible to ignore. Accordingly, there has been an increase in the number of migrant writers originating from these countries. Researchers distinguish three stages of migrant literature, which are described in this article. this study offers a look at the writings of two Italianspeaking writers of Algerian origin: Amara Lakhous and Amor Dekhis. Both of these writers represent the third stage of Italian migrant literature, that is, the main feature of their writings is that they are fictional, rather than covering topics intensely connected to autobiography, which is typical of the first phrase of migrant literature. the decision to study these two authors in particular is due not only to their choice to write in the same genre (crime fiction) or to their ethnic origin, but, rather, it is due to the recurring theme in their works of the loss of their homeland. this article attempts to find similarities in the writings of Lakhous and Dekhis, such as their having chosen a new language in which to write; the modification of names; the personalisation of the women’s names and the meaning of this personalisation (Algyida, Ilaria, Bagià). Finally, this study explores the topic of homesickness, which is found in the books of both writers. Using Lakhous and Dekhis as examples, this article emphasises the fact that Italian migrant literature is not detached from contemporary Italian literature; indeed, it is an inseparable part of it.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart