nowe media

 • The internet, social media, attractiveness of the message and electoral participation – dependencies and forecasts for the future

  Author: Katarzyna Kamińska-Korolczuk
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 35-51
  DOI Address: -
  PDF: kim/2017_2/kim2017204.pdf

  Internet, media społecznościowe, atrakcyjność przekazu i udział w wyborach – zależności i prognozy na przyszłość
  Coraz bardziej powszechny dostęp do internetu wpłynął na rozwój nowych form komunikowania i – jak by się mogło wydawać – doprowadził do sytuacji, w której znalezienie pożądanych informacji nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Zgodnie z teorią gratyfikacji korzystanie z mediów daje odbiorcom korzyści. Zaspakaja potrzeby, przy czym odbiorcy nowych mediów deklarują, że jedną z takich potrzeb jest uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym. A że trudno o bardziej konkretny przejaw owego uczestnictwa niż oddawanie głosu w wyborach, to celem opracowania jest dociekanie, czy korzystanie z internetu przekłada się w sposób dodatni na partycypację wyborczą. Czy w państwach, w których szczególnie młodzi ludzie deklarują, że internet jest dobrym miejscem do wykazywania swojej aktywności społeczno-politycznej, wyrażania poglądów i aktywizowania się, rzeczywiście widoczny jest wzrost partycypacji wyborczej? Wyniki analizy, która może się stać przyczynkiem do dalszych badań, dowodzą, że państwa europejskie generalnie przeżywają spadek zainteresowania obywateli udziałem w głosowaniu do organów przedstawicielskich, jakimi są parlamenty państw. Wartością podstawową niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na fakt, że dostęp i dywersyfikowanie przekazywanych społeczeństwu komunikatów i dbanie o ich atrakcyjną formę, bo to umożliwiają nowe media, nie przekłada się na wzrost zainteresowania działaniem w sferze politycznej. Być może działania państw powinny być dwutorowe i obejmować edukowanie społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków obywateli oraz wzbogacanie wiedzy decydentów politycznych na temat zasad komunikowania politycznego przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają nowe media.

 • Slaktywizm – iluzoryczna aktywność czy realne działanie?

  Author: mgr Agnieszka Pazderska
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 151-173
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201708
  PDF: siip/16/siip1608.pdf

  Slactivism- illusory activity or real action?

  The development of new technologies at the turn of the 20th and 21st centuries led to a considerable virtualization of everyday life. Young people increasingly perceive new technologies as a space to create their own identity, as well as to new sources of virtual acquaintanceship. Slacktivism, which is termed by most researchers as a pejorative phenomenon, is also used in today’s reality to promote various events or social campaigns. The main purpose of this article is to answer the question whether passive activism is only an illusory activity of young people, or can lead to a greater involvement in real life.

 • Election Silence in the New Media. The Question of Whether Election Silence is Justified in the Era of New Media in the Context of Public Opinion Polls

  Author: Magdalena Musiał-Karg
  E-mail: magdalena.musial-karg@amu.edu.pl
  Institution: Adam Mickiewicz University in Poznan
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6089-1381
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 19-31
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.01
  PDF: ppk/58/ppk5801.pdf

  Election silence is a legally determined period that typically begins directly before Election Day and lasts until the voting comes to an end. During the election silence, it is forbidden to conduct “any form of electoral agitation aimed at promoting a particular candidate, list of candidates or electoral committees participating in the election among voters”. Due to the rapid development of new media, particularly the Internet, many experts argue that in the age of digital media it is no longer enforceable. Thus, the main purpose of this paper is to answer the question of whether or not it is justified to retain the current regulations on election silence. These considerations are supported by quantitative surveys conducted by the author, as well as the survey realized by the Public Opinion Research Center (CBOS).

 • Blog Registration in the Light of the Constitutional Right of Freedom to Disseminate Information

  Author: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
  E-mail: k.jentkiewicz@akademia.mil.pl
  Institution: War Studies University in Warsaw
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0188-5704
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 417-428
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.34
  PDF: ppk/58/ppk5834.pdf

  The constitutional system in Poland covers one of the most important values which is freedom of speech. Due to the regulatory dualism treating the media market also as an important element of the creative industry, freedom of economic activity becomes important in this area. Currently, the implementation of both of these values is influenced by the development of new technologies, which determine the need to adapt legal regulations to them. The basis for the operation of the media is the freedom of speech referred to in the Art. 14 and 54 of the Constitution of the Republic of Poland3. The exercise of these freedoms may be limited in strictly defined situations and must be provided for by law (Art. 31 (3) of the Polish Constitution). Therefore, one cannot speak of an unhampered freedom of action by the media. However, is this rule relevant to the challenges of the changing world and developing virtual reality? In view of modern changes in the principles of creating and using information, the existing rules of media functioning should be verified, without excluding legal instruments which task is to ensure a balance in the relationship between the use of freedom of speech and the protection of its beneficiaries against unauthorized actions. The article presents the issue of the application of the legal instrument of the press title register on the example of a blog4.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart