nuclear weapon

 • Intercontinental Ballistic Missile – ICBM – a Symbol of “Cold War”?

  Author: Karol Kościelniak
  Institution: University in Poznań
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 20-29
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201502
  PDF: rop/2015/rop201502.pdf

  World War II marked the beginning of the forty-five years long period of tense peace, described as the Cold War. Two superpowers that emerged from World War II started to compete for hegemony over the world, representing two diametrically different political and economic systems. In any other historical period, such situation would lead to an inevitable great war, but after 1945 the competition was threatened by the possibility of using nuclear weapon whose capability of destruction was so enormous that neither of parties ventured direct confrontation. World War II contributed to scientific advancement that played a crucial role in the military progress of these states. The development of technologies assisting nuclear weapon resulted in a revolutionary change in military capability provided by the parties of the conflict. Rocket projectiles were the symbol of the 20th century, due to the fact that they carried humans into space, but also because they carried deadly weapon capable of killing hundreds thousands people. This combination of nuclear weapon with medium-range and intercontinental missiles caused that the world had to face permanent threat.

 • Strategiczne siły jądrowe Federacji Rosyjskiej

  Author: Jarosław Affek
  Institution: Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 64–86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.04
  PDF: apsp/50/apsp5004.pdf

  W artykule przedstawione zostały Strategiczne Siły Jądrowe Federacji Rosyjskiej (SSJ FR), ich rola w rosyjskiej doktrynie obronnej oraz zasadnicze wyposażenie i uzbrojenie. Celem artykułu jest dokonanie oceny potencjału bojowego SSJ, a także próba wywiedzenia stąd przyszłych możliwości oraz roli, jaką SSJ mają do odegrania w doktrynie obronnej Federacji Rosyjskiej w zmieniających się uwarunkowaniach międzynarodowych. Autor przedstawił na tle historycznym aktualny stan i potencjał rosyjskich SSJ. W artykule opisane zostały wszystkie trzy komponenty SSJ Rosji, czyli Wojska Rakietowe Strategicznego Przeznaczenia, strategiczne atomowe okręty podwodne – nosiciele rakiet balistycznych oraz Lotnictwo Dalekiego Zasięgu wraz z ich zasadniczymi systemami uzbrojenia. Scharakteryzowane zostały zasadnicze kategorie i typy środków przenoszenia strategicznej broni nuklearnej oraz wskazana ich prawdopodobna przyszłość. W tym kontekście podjęta została próba przedstawienia przedsięwzięć podejmowanych przez rosyjskie władze, mających na celu modernizację dotychczas posiadanych oraz wdrażanie nowo opracowywanych systemów uzbrojenia strategicznego.

 • Układ INF – zimnowojenny fundament bezpieczeństwa europejskiego

  Author: Rafał Ciastoń
  Institution: Akademia Sztuki Wojennej
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9581-2914
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 30-43
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192203
  PDF: npw/22/npw2203.pdf

  The INF treaty, which was signed by R. Reagan and M. Gorbachev in 1987, banned ballistic and cruise missiles with a range from 500 to 5500 km. It was the first disarmament treaty that completely eliminated the entire class of already existing weapons, becoming one of the main foundations of the security of Europe. Its importance was recalled along with recurring reports of Russia’s likely violation of the treaty. If the forbidden missiles reappear on the armaments of the Russian army, and there are many indications that this has already happened, it may disrupt the strategic stability in Europe.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart