obcy

 • Die soziale Distanz von polnischen Auswanderern zu Fremden in einem neuen soziokulturellen Umfeld

  Author: Anna Bocheńska-Brandt
  Institution: FOM Uniwersytet w Hanowerze
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 207-225
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.11
  PDF: em/9/em911.pdf

  Niniejszy artykuł jest próbą opisania zjawiska najnowszych migracji Polaków, które mają miejsce po 2004 roku, kiedy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej i kiedy wielu Polaków znalazło zatrudnienie za granicami własnego kraju. Większość migrantów z Polski, relatywnie dobrze wykształconych, młodych i mających przykre doświadczenia w kraju wysyłającym, radzi sobie w nowych okolicznościach społecznych i zawodowych całkiem dobrze i wyraża zadowolenie z powodu podjęcia decyzji o wyjeździe. Z tego punktu widzenia problematyka migracji jest bardzo ważna i aktualna. Kiedy ludzie migrują z jednego narodu czy kultury do odmiennych, ich tożsamość kulturowa oraz ich poczucie przynależności podlega zmianom. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: W jakim stopniu środowisko społeczno-kulturowe różnicuje dystans społeczny wobec obcych emigrantów polskich w Niemczech, ludności miejscowej oraz Polaków zamieszkujących w kraju? W prezentowanym artykule poruszone zostały różnice dotyczące dystansu społecznego badanych wobec osób innych narodowości oraz wobec wyznawców innych religii.

 • Lokacyjne uwarunkowania dystansu społecznego wobec „obcych” polskich i ukraińskich studentów

  Author: Mariusz Korczyński
  Institution: Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1520-8643
  Author: Mateusz Stefanek
  Institution: Wyższa Szkoła SpołecznoPrzyrodnicza, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8474-6816
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 65-95
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.04
  PDF: kie/131/kie13104.pdf

  The aim of the research was to establish the relationship between Polish and Ukrainian students’ social distance towards „others” and their place of residence. Social distance is defined according to the conception of E. Bogardus, as the level of liking and closeness of relations, or aversion and avoiding contacts with certain people or social groups. „Other” is understood as a person of different nationality. The author employs diagnostic poll as the method and the social distance scale as the tool of research. 480 students from Poland and 491 from Ukraine were included in the study. The analyses proved the existence of directly proportional relationship between the investigated factors. The subjects coming from large cities show more positive attitude towards „others” than the ones who live in towns and villages. Large cities are becoming more and more culturally diversified in terms of material, spiritual and symbolic spheres. The strangers who arrive at big agglomerations bring different cultural patterns, axiological and normative systems as well as languages.. They come in order to seek employment or as tourists. The situation leads to more intense contacts and multidimensional interactions, which, in turn, result in getting to know each other, increased understanding of individuality, tolerance and acceptance of values. The phenomenon in not usually found in towns and villages.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart