odpowiedzialność prawna

 • Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta Ukrainy

  Author: Marcin Gołębiowski
  E-mail: golebiowski.marcin@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 205-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.12
  PDF: ppk/44/ppk4412.pdf

  Tematyka artykułu oscyluje wokół zagadnień związanych z zasadami ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej przez prezydenta Ukrainy. Na gruncie prawa ukraińskiego zakres odpowiedzialności wyznacza prawno-ustrojową pozycję prezydenta Ukrainy, który na podstawie przepisów Konstytucji z 26 czerwca 1996 r. może być złożony z urzędu w trybie procedury impeachmentu. W artykule przeprowadzono analizę stanowisk doktryny prawniczej dotyczących zakresu pojęciowego „odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy” oraz dokonano próby zdefiniowania odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy w świetle postanowień Konstytucji Ukrainy oraz wykładni legalnej dokonanej przez Sąd Konstytucyjny Ukrainy. W artykule przedstawiono również poszczególne etapy procedury mającej na celu złożenie głowy państwa z urzędu, wskazano organy uprawnione do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania oraz podjęcia decyzji o odsunięciu z zajmowanego stanowiska prezydenta. Podjęto także próbę analizy skutków prawnych niekonstytucyjnego zwolnienia urzędu głowy państwa przez Wiktora Janukowycza. W wyniku przeprowadzonej analizy aktów prawnych skonstruowano wnioski de lege ferenda odnoszące się do kręgu podmiotów uprawnionych do inicjowania i przeprowadzania procedury impeachmentu.

 • Problem odpowiedzialności prawnej za obietnice wyborcze

  Author: Radosław Zych
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 127-142
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.06
  PDF: ppk/05/ppk506.pdf

  The responsibility for electoral promises is the fragment, segment, wider problems of responsibility for word in the public life. In democratic legal state, the state should assure citizens certainty to the statement of representatives of state organs ( the public power). The problem with “ electoral actions” is also that take part in them persons are not such representatives. Here also appears the question of the legal responsibility for words, the promises advoctae in course of electoral campaign. The subject of present study is current. The public debate focuses round meaning (and the sharpness) the words expressed by representatives of political scene. Recent tragical events in Poland (murder on political background) are proof on this, that statements policy has the larger power of dazzling than “usual” men. What is the possibility of accounts folding the electoral promises with lack their realization? The consequences are not only in civil law. This article is the attempt of multiplane analysis of problem.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart