odwołanie

 • Rola sądu administracyjnego w procesie podziału gminy na okręgi wyborcze

  Author: Małgorzata Masternak-Kubiak
  E-mail: gosia_m@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 71-86
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.05
  PDF: ppk/44/ppk4405.pdf

  Sposób określenia podziału na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby mandatów przypadających na okręg jest wyrazem realizacji zasady równości wyborów w znaczeniu materialnym. Właściwy podział danego terytorium na okręgi wyborcze stanowi gwarancję przestrzegania równości prawa wyborczego. Kodeks wyborczy z 2011 r., pierwotnie stanowił, że od orzeczeń Państwowej Komisji Wyborczej wydanych w ramach weryfikacji postanowień komisarza wyborczego, nie przysługuje środek prawny. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 6 kwietnia 2016 r., orzekł, że regulacja ta jest niezgodna z Konstytucją. Ustawą z 11 stycznia 2018 r. wprowadzono dwuinstancyjną kontrolę legalności podziału gminy na okręgi wyborcze (przed wojewódzkim sądem administracyjnym i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym). Następnie uznano jednak, że biorąc pod uwagę, że czynności wyborcze związane z tworzeniem okręgów wyborczych oraz zmianie ich granic, objęte są kalendarzem wyborczym i muszą być wykonywane bez zbędnej zwłoki, że procedura sądowej kontroli powinna, zakładać szybkość i sprawność postępowania w tej materii. Ustawą z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw znowelizowano przepisy w zakresie właściwości i trybu sądowej kontroli aktów organów wyborczych podejmowanych w sprawach tworzenia okręgów wyborczych oraz dotyczące terminu złożenia odwołania i skargi do sądu. Postępowanie sądowe w tej materii stało się jednoinstancyjne, gdyż skargi na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze ma rozpoznawać wyłącznie Naczelny Sąd Administracyjny.

 • The Constitutional Right to Appeal Against an Administrative Decision

  Author: Paulina Ura
  E-mail: urapaulina@op.pl
  Institution: University of Rzeszow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6665-5761
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 529-542
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.42
  PDF: ppk/64/ppk6442.pdf

  The article aims to draw attention to such an administrative procedure in which a citizen’s right to control administrative decisions issued by an administrative authority is guaranteed. This control is carried out mainly in the course of an instance examination of a case. The analysis of solutions in this respect against the background of constitutional guarantees will allow for the answer of whether legal solutions guarantee the right of an individual to hear an administrative case. The analysis of these solutions is based on the jurisprudence of the Constitutional Tribunal and administrative courts and the views contained in the literature.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart