organizational culture

 • O czym mówimy, kiedy mówimy o kulturze policyjnej?

  Author: Katarzyna Amrozy
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 182-191
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.57.11
  PDF: apsp/57/apsp5711.pdf

  Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie, co rozumiemy pod pojęciem kultury policyjnej. Ogólnie można ją rozumieć jako zbiór formalnych i nieformalnych zachowań oraz wartości, typowych dla tej grupy dyspozycyjnej. Na charakterystyczne cechy składają się takie elementy jak: argot, cynizm, wewnętrzne sankcje, solidarność, izolacja społeczna czy specyficzna percepcja przemocy. Pełnione przez policyjną kulturę organizacyjną funkcje (integracyjna, percepcyjna, adaptacyjna, budująca tożsamość, stymulująca zmiany) kształtowane są na podstawie codziennych działań policji. W tekście wymieniono również działania, za pomocą których kultura policyjna rozwija się i kształtuje.

 • Kultura szkoły stymulująca kształtowanie uczącej się wspólnoty

  Author: Agata Cudowska
  E-mail: a.cudowska@uwb.edu.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 129–141
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.08
  PDF: kie/121/kie12108.pdf

  The article presents the concept of community as a sociological category, there are various ways to define it, the importance of sentiment, moral order, identification and contact in its meaning is emphasized. A learning community is identified as a group of people in contact with each other, having a sense of bond, awareness of their own identity and individuality, as well as experiencing mutual support, recognition and belonging. The determinants of the process of shaping such a community in the school are indicated and the focus is on school-related factors. The teacher’s role in creating a school culture conducive to creating a learning community is emphasized. The teacher’s knowledge and skills, his personal characteristics and attitude to life are emphasized, as well as the teacher’s motivation for continuous learning, self-reflection and self-evaluation of everyday practice. As a result of the analysis, it is found that the creation of a learning community at school is fostered by the culture of cooperation, dialogue and creativity, and at the same time this type of organizational culture can be influenced by the learning community.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart