painting

 • Un racconto per l’infanzia fatto di colori: Isabella e l’ombra di Antonio Tabucchi

  Author: Cristiano Bedin
  E-mail: cristiano.bedin@istanbul.edu.tr
  Institution: Istanbul University
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 29-46
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2017.08.02
  PDF: iw/08_1/iw8102.pdf

  A Children’s Tale Made of Colours: Isabella e l’ombra by Antonio Tabucchi

  Antonio Tabucchi is one of the most representative authors of contemporary Italian literature. His output includes a short story for children entitled Isabella e l’ombra, which was illustrated by Isabella Staino and to whom the story is dedicated. Instead of relying on words to write short texts at school, the main character, a little girl named Isabella, uses colours and explains their chromatic compositions to the teacher. Undoubtedly, the writer’s pedagogical intention behind this story is for young readers to understand that literary expression does not occur only by writing but also through images and colours that can transmit as many emotions as written texts do. Moreover, the text, which can be considered a Bildungsroman for children, touches upon some topics visible in other novels and stories by Tabucchi. This paper aims to analyse the way in which Tabucchi shares some of his existential ideas with a non-adult audience, particularly regarding the relationship between various forms of language, the symbolism of colours, the power of visual communication, and the importance of such feelings as sadness, affection, and generosity.

 • Obrazy autobiograficzne w arteterapii

  Author: Marzanna Morozewicz
  E-mail: mamo3@wp.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2019-5573
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 217-227
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.15
  PDF: kie/125/kie12515.pdf

  Wybitna amerykańska artystka Louise Bourgeois (1911-2010), poddając analizie własną twórczość, stwierdziła, iż całe dzieło artysty polega na tworzeniu autoportretu, a rozumiejąc jej słowa szerzej - każde dzieło artysty jest doświadczeniem autobiograficznym i co z tego dalej wynika - doświadczeniem arteterapeutycznym. Wychodząc od powyższego stwierdzenia, przedstawiam zapis refleksji dwojakiego rodzaju. Pierwsza z nich odnosi się do własnego doświadczenia twórczego i jednocześnie arteterapeutycznego podczas malowania serii obrazów pt. Otwarcie-wniknięcie. Dziewięć wybranych płócien z tego cyklu powstało w latach 1997-2005. Z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zostały one zaprezentowane w formie wystawy indywidualnej eksponowanej w uniwersyteckiej Galerii Nowe Skrzydło w 2017 roku. Druga z refleksji dotyczy autorskiego warsztatu atreterapeutycznego, który przeprowadziłam ze studentami kierunku pedagogika z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w 2017 roku. Warsztat pt. OBRAZY przygotowany w ramach przedmiotu nauczania arteterapia był działaniem, w którym studenci dosłownie „wykorzystali” wspomniane obrazy jako pretekst albo wręcz jako medium do autorefleksji, do budowania „autoportretu wewnętrznego”, czy też do sięgania (poprzez obcowanie z konkretnym obrazem) do własnej biografii. Wynikające stąd obserwacje przedstawiam w końcowej części tekstu. W artykule przytaczam wybrane fragmenty autobiograficznych wypowiedzi studentów zainspirowane moimi dziesięcioma sugestiami. Analiza pisemnych refleksji uczestników warsztatu wykazała, iż ujawnili w nim aktywną postawę wobec samych siebie, otwierając możliwości świadomego rozwoju emocjonalnego oraz intelektualnego, wnikliwej i dojrzałej obserwacji rzeczywistości oraz w efekcie optymalizacji jakości własnego życia. Nabyli też umiejętności rozwiązywania konfliktów wewnętrznych, zapobiegania trudnościom życiowym i przezwyciężania przeszkód stojących na drodze do samorealizacji.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart