pandemia

 • Disinformation Virus: Fake News in the Pandemic Era

  Author: Karolina Pałka-Suchojad
  Institution: Jan Kochanowski University in Kielce
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 32-41
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.68.03
  PDF: apsp/68/apsp6803.pdf

  This article describes the issue of misinformation during the SARS CoV-2 pandemic, which WHO called ‘infodemic’. The outbreak of the pandemic has changed the constellation of the information environment, where there is a noticeable increase in fake news, conspiracy theories and the hate speech they generate. The modified architecture of digital space causes the formation of new instruments, influence factors, phenomena – previously recognized, but never before so intense. The article focuses on fake news that appeared in connection with the ongoing pandemic and which is present in Polish public discourse. The adopted perspective allowed to look at the phenomenon of false information through the prism of the theory of information laundering.

 • Afryka w obliczu pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2)

  Author: Wioleta Gierszewska
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5024-9379
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 170-187
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202008
  PDF: cip/18/cip1808.pdf

  Współcześnie temat pandemii wirusa SARS-CoV-2 zdominował światową prasę. Jednak problem wirusa w Afryce, jeszcze w lutym 2020 r. był w zasadzie pomijany w prasie zachodniej. Natomiast w tym samym czasie można było dostrzec coraz rosnące zainteresowanie prasy afrykańskiej tym problemem. Działo się tak, ponieważ w Afryce stosunkowo późno, w porównaniu z innymi kontynentami, zaczęto odnotowywać pierwsze zakażenia. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa w świecie, 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. W początkowej fazie w Afryce, między innymi ze względu na małą ilość prowadzonych testów, nie odnotowywano takiej skali zakażeń jak w innych częściach świata, co nie oznacza, że sytuacja na kontynencie była lepsza. Celem artykułu będzie analiza sytuacji i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii w Afryce. Na przykładzie wybranych państw autorka oceni ich przygotowanie i stosunek do walki z pandemią.

 • Impact of Covid-19 pandemic on of the world

  Author: Benjamin Mudaheranwa
  Institution: University of Rwanda
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 188-201
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202009
  PDF: cip/18/cip1809.pdf

  The author analyzes a number of issues regarding the impact of Covid-19 on societies in Africa, Asia, the USA and Europe. Author describes the expanded of the coronavirus and the effects of the pandemic. Particular attention is paid to analyzes economic, political, social and psychosocial problems of selected countries.

 • Retoryka strachu w czasie pandemii Covid-19. Przypadek Emmanuela Macrona

  Author: Sylwia Frach
  Institution: Uniwersytet Opolski
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 7-19
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.01
  PDF: apsp/70/apsp7001.pdf

  Artykuł prezentuje wyniki analizy telewizyjnego orędzia prezydenta Francji Emmanuela Macrona z dnia 16 marca 2020 roku. Stanowi ono przyczynek do wskazania na znaczenie we współczesnym dyskursie politycznym odwoływania się do logiki strachu i poczucia zagrożenia. Analiza treści pozwoliła wskazać najważniejsze cechy retoryki strachu, jaka zdominowała prezydenckie przemówienie pełne sensacyjnych metafor i wojennych odniesień, będących doskonałym przykładem moralnej paniki w czasie kryzysu, w którym zwiększa się zapotrzebowanie na informację. Analizą dyskursu objęto leksykalne i składniowe środki językowe, gdzie niezwykle częste metafory wojenne dają możliwość manipulacji opinią społeczną i wdrażania koncepcji uodpowiedzialnienia obywateli.

 • Wolność zgromadzeń w czasach pandemii. Doświadczenia izraelskie

  Author: Paweł Sadowski
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9480-643X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 415-426
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.27
  PDF: ppk/62/ppk6227.pdf

  Freedom of assembly in times of a pandemic. Israeli experiences

  Freedom of assembly is an essential element in modern democracies, also during emergency situations. The time of the pandemic is an example of the use of various restriction mechanisms of human rights. The Israeli case is worth discussing because as in other democratic states the political internal crises overlap with the pandemic emergency regulations and tensions between parliament and executive branch in law-making.

 • Od maturzysty do studenta – zdalna edukacja w perspektywie studentów I roku studiów

  Author: Jolanta Konieczny
  Institution: Politechnika Śląska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0495-6141
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 134-147
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.07
  PDF: kie/133/kie13307.pdf

  From high school graduate to student – remote education in the perspective of students of the 1st year of study

  This article presents a theoretical analysis and a report on a segment of research conducted among first-year students. In the research, In the research, I used a free interview, which allowed me to get to know the interpretation and experience related to remote preparation for the matriculation examination and study from the perspective of the research participants. The analysis of the material was qualitative. The main issue of the article focuses on the multidimensionality and complexity of the problems experienced by students preparing for the matura exams in a remote form and how they perceive the first year of studies in such a formula. In the perspective of first-year students, many challenges are faced by teachers and lecturers, who are expected to reorganize their classes and adapt teaching methods to remote classes. Also, students rich in new experiences are not the same people, they have to learn how to function in a group and build relationships again. Research has also shown that the perspective of remote education is different and its negative impact on the school and academic community cannot be clearly defined.

 • Nauczanie języków skandynawskich w dobie pandemii – (konieczne) zmiany w programie nauczania, ich pozytywne i negatywne aspekty

  Author: Paweł Kaźmierczak
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5344-8592
  Author: Anna Sworowska
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6348-0254
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 169-183
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.09
  PDF: kie/133/kie13309.pdf

  Teaching of Scandinavian languages in the time of pandemic – (necessary) changes in the syllabus, positive and negative aspects

  The outburst of COVID-19 pandemic in March 2020 for the first time in the history of 21st century led to a sudden cease in the functioning of the modern world. An initial disbelieve, common fear and the feeling of uncertainty had to pass as decisions had to be made fast and actions taken into place without hesitation. The world of academia suddenly had to face the challenge of reorganising the well-known approaches and teaching methods. This article is an attempt to describe the necessary changes that were introduced in the syllabus and teaching approach for Scandinavian languages at the Institute of Applied Linguistic at the Faculty of Applied Linguistics of the University of Warsaw in the time of pandemic. The positive and negative aspects of the introduced changes are presented with reference to the specifics of “small languages” didactics that is among others working with highly motivated students. The authors present the results of the survey research that aimed at checking and levelling students’ motivation and involvement while working online; evaluating the Swedish courses in the time of pandemic with reference to the introduced changes.

 • Nauczanie metrologii wielkości geometrycznych w czasie pandemii – analiza możliwości i efektów kształcenia

  Author: Maciej Kaźmierczak
  Institution: Politechnika Śląska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4382-1602
  Author: Arkadiusz Kolka
  Institution: Politechnika Śląska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5713-4670
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 184-198
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.10
  PDF: kie/133/kie13310.pdf

  Teaching the metrology of geometric quantities during a pandemic – analysis of learning possibilities and effects

  The article presents the issues related to the learning of technical subjects within distance learning. The author started by outlining the scope of regulations in force at technical universities and introduced by the Rector for the duration of the pandemic. Their aim was to standardize the methods of education as well as the rules of organizing credits and examinations remotely. Examples of learning outcomes necessary to be achieved by students as a result of completing the metrology course are also presented. They were divided into three groups: knowledge, skills and competences, emphasizing unequivocally the effects that in the case of only the remote form of education may be difficult to achieve by the participants of the above-mentioned course. Then, the applied forms of teaching metrology were presented, emphasizing their usefulness and paying attention to the risks in the context of the content transmitted in a remote form. The last part of the article contains a summary of the results obtained by students of two different faculties in the last five years. The analyzed period of time covered the four years before the SARS-CoV-2 epidemic, and the last year where education and credits were conducted remotely.

 • Lithuanian Democracy under the State of Emergency : Will the COVID-19 Pandemic Affect the Assessment of the State of Democracy in the Country? – System Analysis

  Author: Martinas Malużinas
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2772-9534
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 88-105
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.05
  PDF: apsp/72/apsp7205.pdf

  Since the first quarter of 2020, the whole world has been struggling with the SARS-CoV-2 pandemic. More and more governments are introducing restrictions and bans for security reasons, with the aim of limiting the transmission of the virus and reducing health risks for citizens. The scale of the problem is best illustrated by the rising numbers of infections and deaths. In addition to the epidemic threat worldwide, the pandemic has brought to light many other problems and challenges. One of them is growing crisis of democracy around the world. Using a systemic approach, the article sets out to analyse the state and problems of contemporary Lithuanian democracy under pandemic conditions, focusing also on indicators of democracy and public opinion polls. It evaluates, inter alia, the state of Lithuanian democracy, the political system and its openness to citizens.

 • Local Government in the Process of Organizing General Elections During the Pandemic - The Experience of the 2020 May Elections in Poland

  Author: Tomasz Czapiewski
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7861-8455
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 53-62
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.04
  PDF: ppk/64/ppk6404.pdf

  The aim of the text is the analysis of the tasks and activities of the municipal self-government during the organization of the 2020 election of the President in Poland during the period from the beginning of February to May 10, 2020, when, due to the development of the pandemic, the process of preparing the election took a different course. The study is based on documents and five in-depth expert interviews conducted with persons associated with the organization of the elections. This publication draws attention to the lack of knowledge about various aspects of the pandemic, the protraction of the decision-making process, the lack of cooperation, and citizens’ fears.

 • Limitation of Human and Civil Rights and Freedoms During the Pandemic in Poland

  Author: Krzysztof Urbaniak
  Institution: Adam Mickiewicz University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0735-8924
  Author: Monika Urbaniak
  Institution: University of Medical Sciences
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1361-7750
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 329-340
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.26
  PDF: ppk/64/ppk6426.pdf

  The fight against a pandemic, which is a form of natural disaster, is always connected with limiting constitutional freedoms and human and civil rights. Due to the emergence of the coronavirus epidemic in Poland, a number of legal regulations have been adopted to combat it. The adopted regulations are restrictive and significantly limit the exercise of constitutionally guaranteed freedoms and rights. This article analyzes the limitations of rights and freedoms introduced during the pandemic in Poland, and in particular the manner of their implementation, and assesses the process from the point of view of violating the basic standards of human rights protection. The results of the analysis lead to the conclusion that despite the substantive justification of many restrictions, the manner of their introduction violates the basic standards of human rights protection and raises fundamental doubts from the point of view of the compliance of the introduced solutions with the Constitution.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart