pandemia COVID-19

 • Postal Voting as an Ultimate Rescue Measure for Presidential Election During the COVID-19 Pandemic in Poland

  Author: Anna Rytel-Warzocha
  E-mail: anna.rytel@prawo.ug.edu.pl
  Institution: University of Gdansk
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8972-4088
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 99-112
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.07
  PDF: ppk/57/ppk5707.pdf

  The article concerns the Polish regulation and practice concerning postal voting. After presenting some background information on postal voting in Poland, such as the circumstances of its introduction in 2011 and changes it has undergone since then, the author focuses on the latest amendments related to postal voting in the presidential election that were ordered for 10 May 2020. The issue has recently become extremely topical as the ruling party wanted to use postal voting for a large scale as a remedy for problems with holding the traditional election due to the COVID-19 pandemic. That idea was followed by the adoption of a specific law which, however, has aroused many controversies and great doubts about its constitutionality, mainly related to the way it was proceeded.

 • Głosowanie korespondencyjne podczas pandemii Covid-19. Doświadczenia z polskich wyborów prezydenckich w 2020 r.

  Author: Magdalena Musiał-Karg
  E-mail: magdalena.musial-karg@amu.edu.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6089-1381
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 31-48
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.02
  PDF: ppk/60/ppk6002.pdf

  Postal vote during the Covid-19 pandemic. Experiences from the Polish presidential election in 2020

  In order to guarantee a higher level of implementation of the principle of universality of elections, many countries introduce additional (other than voting at a polling station) forms of voting in elections. Postal voting is one of the most popular alternative voting methods – complementary to traditional voting. If this form is the only way to partici- pate in elections – there appear doubts as to the low degree of guarantee of the principle of universality. The aim of this article is to analyze Poland’s rather limited experienc- es with postal voting, with particular emphasis on the organization of elections during the Covid-19 pandemic.

 • Wybory parlamentarne w czasie pandemii COVID-19. Przykład wyborów litewskich w 2020 r.

  Author: Martinas Malużinas
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 216-233
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.13
  PDF: apsp/69/apsp6913.pdf

  Przedmiotem niniejszego artykułu są wybory parlamentarne w Republice Litewskiej. Podjęto się analizy przebiegu i uwarunkowań instytucjonalnych wyborów, które odbyły się na Litwie w październiku 2020 roku w czasie trwającej pandemii Covid-19. W artykule przeanalizowano takie elementy, jak: wyniki wyborów na Litwie w 2020 r., nowe regulacje wyborcze, a także zaimplementowane nowe techniki głosowania w czasie pandemii. Oprócz tego poruszono także zagadnienia przebiegu kampanii wyborczej, która prowadzona była w warunkach obostrzeń i ograniczeń, które miały zwiększyć bezpieczeństwo wyborców oraz zmniejszyć transmisję koronawirusa SARS-CoV-2.

 • Akulturacja studentów międzynarodowych w trakcie pandemii COVID-19

  Author: Anna Linka
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3178-088
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 297-310
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.16
  PDF: em/15/em1516.pdf

  W niniejszym artykule przedstawiono oddziaływanie pandemii COVID-19 na akulturację i strategie akulturacyjne studentów międzynarodowych w UE, USA i Australii. Pandemia wyostrzyła trudne i ryzykowne aspekty akulturacji studentów, przyśpieszając ją. Izolacja pandemiczna oraz chaos informacyjny spowodowany pandemią utrudniają badanym przejście od fazy szoku kulturowego do fazy zdrowienia/adaptacji. U tych, którzy przed pandemią zbliżali się do tego etapu, można zaobserwować zatrzymanie adaptacji i przyjęcie strategii wymuszonej separacji. Studenci wybierają strategie akulturacyjne - lub przez pandemię są skazani na takie wybory - które nie wiążą się z budowaniem relacji ze społeczeństwem przyjmującym: separację i marginalizację. Integracja pojawia się jedynie w kontekście relacji z innymi studentami międzynarodowymi, mieszkającymi w tym samym miejscu. Równocześnie studenci wyrażają obawy co tego, czy pandemia i jej skutki umożliwią im dalszą integrację ze społeczeństwem przyjmującym. To z kolei rodzi obawę przyszłego odpływu studentów międzynarodowych z UE, USA i Australii, czemu można zapobiec, zmieniając paradygmat myślenia o miejscu studentów międzynarodowych w systemach wspomnianych krajów.

 • Zmiany w jakości kształcenia akademickiego w dobie pandemii COVID-19

  Author: Gabriela Czapiewska
  E-mail: gabriela.czapiewska@apsl.edu.pl
  Institution: Akademia Pomorska w Słupsku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5638-9831
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 50-63
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.03
  PDF: kie/133/kie13303.pdf

  Changes in the quality of academic education in the time of the COVID-19 pandemic

  Through the first period of the coronavirus pandemic, and in the need to teach remotely the education system in Poland underwent the accelerated process of implementation of distance learning solutions. The task that universities set themselves in the era of the prevailing pandemic was to maintain the quality of education at the existing level, while ensuring the safety of students and lecturers. The main aim of the study is to illustrate the changes in the academic education process that occurred during the COVID-19 pandemic. This article highlights the specific features of distance learning, pointing to its positive and negative sides. To achieve the assumed goal, a query of domestic and foreign literature in the field of the presented research issues was used, as well as an analysis of secondary sources of information, mainly reports on remote education research during the pandemic. The analyzes show that the forced transfer of education to virtual platforms brought some benefits, but also resulted in a number of unfavorable changes. The educational experience so far during the pandemic has shown that the transfer of this form of verification of learning outcomes to cyberspace posed serious problems - not so much for students, but for teachers. Remote education offers hope for matching teaching techniques to the needs of students, as well as for forcing lecturers to improve the quality of their classes, also in terms of content. Distance learning techniques are therefore becoming an integral part of the education process. The issues discussed in the article may constitute a starting point for further in-depth research.

 • Kształcenie zdalne studentów pedagogiki w czasie pandemii COVID-19 – rozważania empiryczne

  Author: Beata Pituła
  E-mail: beata.pitula@polsl.pl
  Institution: Politechnika Śląska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7691-3821
  Author: Barbara Grzyb
  E-mail: barbara.grzyb@polsl.pl
  Institution: Politechnika Śląska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3649-4068
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 88-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.05
  PDF: kie/133/kie13305.pdf

  Distance learning of pedagogy students during the COVID-19 pandemic – empirical considerations

  The article presents the results of research conducted in 2020 among students of pedagogy of the Institute of Education and Communication Research of the Silesian University of Technology in Gliwice (Poland) regarding the evaluation of the quality of remote education introduced in response to the situation caused by the global COVID-19 pandemic and compared them with the results obtained by others native and foreign researchers, which made it possible to specify several conclusions for further work on the application of this form of education in academic education. The main method used in the research was a diagnostic survey with the technique assigned to it. The survey, taking into account the current situation of the university, resulting from distance learning during the pandemic, as well as other information disclosed by the media, consisted of two parts. The first part contained four questions (including those relating to demographic conditions). The second part consisted of questions focused on the research issues set out in this study, the main purpose of which was to learn about the opinions and views of students of pedagogy on compulsory distance education, implemented during the COVID-19 pandemic. The results of the research have brought a lot of new information, important for the extended analyzes and measurements of remote education conducted in many countries during the lockdown, which will allow, during possible subsequent epidemic threats, to exclude the diagnosed and identified problems that hinder the implementation of remote education of students.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart