państwo prawne

 • Wkład Rady Europy w kształtowanie i upowszechnianie standardów państwa prawnego

  Author: Agata Pyrzyńska
  Institution: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 167-183
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.10
  PDF: ppk/44/ppk4410.pdf

  Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie wkładu Rady Europy w kształtowanie i upowszechnianie standardów państwa prawnego. Zasada praworządności, ściśle powiązana z zasadą państwa prawnego, stanowi bowiem jedną z trzech podstawowych wartości, na których oparta jest działalność Rady. Dbałość Rady o utrzymywanie przez państwa członkowskie właściwych standardów w tym zakresie przejawia się w dwóch głównych płaszczyznach. Po pierwsze, Rada podejmuje działania mające na celu zdefiniowanie i stworzenie jednolitego, uniwersalnego sposobu rozumienia zasady państwa prawnego przez poszczególne państwa. Po drugie zaś system prawny Rady przewiduje szereg konkretnych mechanizmów mających na celu egzekwowanie realizacji przez państwa członkowskie omawianej zasady. Jednak jak pokazuje praktyka, nie każde z nich cechuje się wystarczającą efektywnością.

 • Czy istnieją polskie tradycje państwa prawa? Prolegomena do badań

  Author: Marcin M. Wiszowaty
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9740-2457
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 31-46
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.02
  PDF: ppk/61/ppk6102.pdf

  Are there Polish Traditions of the Rule of Law? Prolegomena for Research

  The paper is a summary of a scientific seminar devoted to the problem of the Polish acquis concerning the concept of the Rule of Law and an introduction to in-depth research on this subject. The initial answer to the research question whether there is Polish achievements in the described field is positive. It is a centuries-old and relatively rich achievement. The answer to the question about the existence of the Polish tradition of the Rule of law, understood as continuity, is negative. Despite making more and more (partially understandable) attempts to prove this continuity and the existence of at least a partial continuation of the political system between the so called First, Second and Third Polish Republics, this continuity is only illusory and in fact has been broken several times. One can speak of a short-term continuity only within successive epochs in Polish history.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart