Parlament Europejski

 • Ewolucja Parlamentu Europejskiego jako instytucji w ustawodawstwie Unii Europejskiej oraz status jego członków – wybrane zagadnienia

  Author: Agnieszka Marczyńska
  E-mail: marczynska.aga@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 133-152
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.07
  PDF: ppk/30/ppk3007.pdf

  Artykuł przedstawia ewolucję Parlamentu Europejskiego od początku jego kształtowania się jako instytucji Unii Europejskiej. PE zaczął się tworzyć już w 1949 r. na sku- tek przemian jakie następowały w wyniku powstawania Europejskich Wspólnot. Jego pierwowzorem było Zgromadzenie Konsultacyjne Rady Europy, które zostało powołane w 1949 r. Ponadto, jego początków upatruje się w Traktacie Paryskim z 18 kwietnia 1951 r., na mocy którego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Status deputowanych do Parlamentu Europejskiego wyznaczony jest mocą postanowień, Decyzji Rady Unii Europejskiej dotyczącej wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (76/787/EWWiS, EWG, Euratom), Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, Regulaminem Parlamentu Europejskiego oraz Decyzją Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia statusu posła do Parlamentu Europejskiego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przemian, jakie od początku tworzenia się PE, następowały w ustawodawstwie UE, w odniesieniu do samego PE, oraz jak ustawodawstwo to ukształtowało mandat jego członków. Podstawową tezą przedmiotowego artykułu jest, jak wyglądał proces ewolucji PE na przestrzeni lat, jak zmieniała się jego pozycja w systemie instytucjonalnym UE oraz jak z biegiem lat regulowano kwestię mandatu i statusu jego deputowanych. Artykuł stanowi o ewolucyjnej pozycji ustrojowej PE oraz statusie jego członków. Analiza dotyczy kilku wybranych problemów związanych z kształtowaniem się w ustawodawstwie UE, instytucji wolnego mandatu posła do PE, na przestrzeni lat.

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego na Litwie w 2014 roku – udział mniejszości polskiej

  Author: Krzysztof Sidorkiewicz
  E-mail: sidorkiewicz@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 107-126
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.05
  PDF: ppk/25/ppk2505.pdf

  The article deals with the issues of the elections to the European Parliament (EP) in Lithuania, which took place in may 2014 year. Author’s research interest is the Polish minority in Lithuania, the largest ethnic group after the Lithuanians in the country. For many years, the representatives of the Polish minority were actively involved in different types of elections. At first by the Union of Poles in Lithuania (ZPL), and then by the Electoral Action of Poles in Lithuania (AWPL). The aim of the paper was to analyze the results of elections in Lithuania, with particular focus on the Vilnius region and AWPL participation. The main research material were the results of the elections presented by the Main Election Commission in Lithuania as well as documents related to the topic.

 • Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku

  Author: Radosław Zych
  E-mail: radzy@doktorant.umk.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 137-148
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.06.06
  PDF: ppk/22/ppk2206.pdf

  The election protests concerning Polish elections to the European Parliament from 2014 year focused on a number of specific issues. Noteworthy is the number of them – 64. So far, in Polish European elections of 2014 year brought them the most. Still, a large percentage of judgments in election protests are those, in which The Supreme Court shall not act upon a complaint filed by a person not entitled to do so based on the grounds laid down in electoral code. This may indicate the ignorance of people who made such a remedy on the timing and the grounds of his lodge.

 • Coalitions between Political Groups in the European Parliament: An Analysis of the Experiences of the EP of the Seventh Term

  Author: Agnieszka Nitszke
  Institution: Jagiellonian University
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 147–162
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.08
  PDF: apsp/52/apsp5208.pdf

  The article presents the problem of the functioning of factions within the European Parliament and the formation of coalitions between individual political groups basing on the Rules of Procedure and data from the seventh term of the EP. The article involves an analysis of the principles for forming factions as specified in the Rules of Procedure of the EP and the consequences for the cooperation of national parties in the Parliament arising from these regulations. In the second part of the article, matters concerning coalition formation between political groups within the EP are discussed together with the phenomenon of ‘grand coalitions’, related definitional problems and the functioning of the entire political system of the EU in this context.

 • Pomiędzy euroentuzjastami a eurosceptykami – kogo wybierają Europejczycy?

  Author: Magdalena Andrzejewska
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 154–163
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.09
  PDF: apsp/49/apsp4909.pdf

  Celem artykułu jest analiza wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbywały się w dniach 22 – 25.05.2014 r. W wyborach tych ponad 100 mandatów zdobyli eurosceptycy, przeciwnicy idei wspólnotowych. Pomimo że euroentuzjaści wciąż stanowią większość, konsekwencje ostatnich wyborów nie pozostaną bez echa. Niniejszy artykuł wskazuje na przyczyny takiego rozłożenia mandatów oraz skutki wyborów dokonanych przez obywateli poszczególnych państw Unii Europejskiej.

 • The Selected Issues of the Establishment of the European Parliament as an Institution of the European Union and the Evolution of the Electoral Law Since its Inception Until Now

  Author: Agnieszka Marczyńska
  Institution: University of Social Sciences and Humanities in Warsaw
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 300–322
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.48.19
  PDF: apsp/48/apsp4819.pdf

  It is without any doubt that one of the most important elements of every democratic political system is a Parliament, that is, a collective authority elected in direct elections, which is simultaneously an emanation of will of citizens as a sovereign. Over the years of the technological development of societies and evolution of the economic cooperation amongst states, its role and scope of responsibilities have gradually grown. The European Parliament is one of the key elements of the institutional system of the European Union, and thus, the only body, the composition of which is elected in direct election. This body, as a forum for universal representation by the elected deputies from the member states, brings together views and positions not only of the representatives but also of their electorate. The parliament is also an expression of the multinational EU community, its voice and its desire to have influence on the fate of the entire EU.
  This article presents the evolution of the European Parliament and of the election law concerning this body, since its formation as an institution of the European Union until now. The purpose of this article is to present changes which have taken place in the EU legislation in respect of the electoral law, on the basis of which members of the parliament are elected, since the formation of the EP. The main subject of this article covers following issues: how the evolution process of the parliament has looked like over the years, how its position in the institutional architecture of the EU has been evolving and how it has been endeavoured to harmonize electoral procedures to this body over the years. The article is about the evolutionary political position of the EP. The article focuses on selected aspects of unification of the electoral procedure for the election to the EP due to their path-breaking character and importance of the procedure being currently in force.

 • The Role of the European Parliament in the Process of Multi-level Governance: The Case of the West Balkans States

  Author: Artur Staszczyk
  Institution: University of Szczecin
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 136-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.08
  PDF: apsp/44/apsp4408.pdf

  This article addresses the problem of the EP’s role in the process of multi-level governance illustrated with the example of EU expansion policy through the accession of the West Balkan states. As an effect of the European integration process, resulting in the transfer of decision-making competences from the state level to the transnational level, nation-states have lost their monopolistic position in the European decision-making process. This has enabled the formation of multi-level political system within the EU. Within the system, there is a multi-level governance model, with the EP as its crucial element. This article reveals an important role of the EP as a transnational decision-making centre, which with its specific competences (giving consent to the accession of a country to the EU, giving consent to sign international agreements crucial for the integration process, budget rights, co-decisions on the form of the EU law with an ordinary law making procedure) considerably forms the policy of the EU in relation to the Balkan countries. The explanation of the policy’s functioning and its outcomes are based on the concept of multi-level governance, which is analyzed herein in depth.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart