pedagogy

 • Planned Future, Exciting Present, and Positive Memories – Attitudes to Time Among Students from Polish-Belarusian Borderland

  Author: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
  E-mail: borawska@uwb.edu.pl
  Institution: University of Białystok
  Author: Bożena Tołwińska
  E-mail: ztt@wp.pl
  Institution: University of Białystok
  Author: Alicja Korzeniecka-Bondar
  E-mail: alibon@uwb.edu.pl
  Institution: University of Białystok
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 209-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.15
  PDF: kie/118/kie11815.pdf

  The paper presents the results of quantitative research using the diagnostic poll method, carried out as part of an international project which involved 440 teacher students from the Polish-Belarusian borderland. The research focused on self-assessed level of information management, team work skills, and recognition of one’s own time perspective. The text only refers to one aspect of the competence, i.e., attitude to time. The findings show that the participants function in three temporal dimensions. The majority of the respondents are future-oriented. More than half of them sometimes waste time doing something meaningless. The vast majority of the students act upon the belief that what will happen to them in the future only depends on their effort, but many also declare a fatalistic attitude to life and the belief they have made wrong decisions in the past. In the article, we suggest the need to equip young people with instruments allowing them to create themselves, their lives and the world around them in the context of the foresight concept.

 • Polska pedagogika i edukacja międzykulturowa w recepcji ukraińskich badaczy

  Author: Ludmyła Khorużha
  Institution: Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 76-85
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.05
  PDF: em/8/em805.pdf

  W artykule zostały poddane analizie naukowe badania komparatystyczne ukraińskich uczonych dotyczące rozwoju pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej oraz doświadczenia tego kraju w reformowaniu systemu edukacji w kontekście eurointegracji. Podkreślono, że dla ukraińskich uczonych polskie doświadczenia są najbardziej aktualne i interesujące, o czym świadczą liczne publikacje w czasopismach naukowych oraz dysertacje. Określono i przeanalizowano ponadto podstawowe grupy tematyczne takich badań, jak: rozwój edukacji uniwersyteckiej; edukacji międzykulturowej; profesjonalne przygotowywanie przyszłych nauczycieli; modernizacja edukacji zawodowej; transformacje w systemie edukacji szkolnej; nauczanie i wychowywanie uczniów; analiza sylwetek postaci historycznych, które włożyły wielki wkład w rozwój nauk pedagogicznych; nowe podejścia do zarządzania systemem edukacji. Odwołano się do fundamentalnych badań polskich uczonych w zakresie wymienionej problematyki. Sformułowano wniosek, zgodnie z którym polskie szkoły naukowe, reformy w dziedzinie edukacji są katalizatorem naukowych idei ukraińskich uczonych w dziedzinie pedagogiki, wzorem modernizowania edukacji w kontekście jej europejskiego rozbudowywania.

 • Intercultural Education in Poland: Current Problems and Research Orientations

  Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
  E-mail: eom1@wp.pl
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 65-82
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.02.04
  PDF: kie/120/kie12004.pdf

  The study presents an assessment of the achievements and problems of intercultural pedagogy as an important educational (sub)discipline, which has been developing intensively in Poland – particularly since the 1990s. Against the background of a crisis of multicultural education, a new suggestion was presented aimed at overcoming its drawbacks in the form of the theoretical assumptions and practical solutions of intercultural education. However, understanding and accepting intercultural education depends on many factors – e.g., historical experiences, the developmental level of societies and the socio-political system. This necessitates presenting the essence of intercultural education as well as formulating its message both in Poland and worldwide.

 • Surogaty tożsamości wobec genealogii i rozwoju podmiotu. Pomiędzy mimetyczną funkcją anamorfozy a figurą Innego

  Author: Klaudia Węc
  Institution: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 131-149
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.06
  PDF: em/9/em906.pdf

  Tożsamość jest jedną z kluczowych kategorii, która z uwagi na zmiany kulturowe, światopoglądowe czy ideologiczne uzyskała swoiste reprezentacje interpretacyjne w dyskursach oraz przestrzeni społecznej. Zmiany te skłaniać powinny do refleksji nad dotychczasową percepcją, a także recepcją fundamentalnych kategorii pozwalających zrozumieć, czym współcześnie jest tożsamość i jakie jest jej osadzenie w źródłach podmiotowości rozumianej w perspektywie wykładni Heideggerowskiego bycia-w-świecie (Dasein) czy Lacanowskiego pragnienia oraz relacji do Innego. Egzemplifikacja tych ontologicznych i fenomenologicznych reprezentacji nie jest przypadkowa, nie jest też wyborem dyskursu nazywanego z nieukrywaną dziś dezaprobatą – postmodernistyczną manierą uznawaną w swej ignorancji za (post)prawdę. Wyłonienie przedstawianych w tekście fenomenów kulturowych jest celowym ukazaniem spektrum takiego rodzaju hermeneutyki, która pozwala na uwzględnienie współczesnego rozumienia człowieka jako bytu uwikłanego w postęp technologiczny, określanego przez interes poznawczy i jednocześnie poddanego konieczności emancypacyjnej jako niezbywalnego prawa jednostki wyznaczającego jej miejsce w świecie i dla świata. Z drugiej strony mamy do czynienia z podmiotem, który niezmiennie uwikłany jest we własną historię rodzinną, lęki egzystencjalne czy jednostkowe kompleksy wynikające z nieadekwatności wobec otaczającej rzeczywistości i niepewnych relacji z Innym.

 • „Czasem aż boję się koledzy, że na obrazy z telewizorem nie wygramy”. Artystyczna odpowiedź na tęsknotę człowieka współczesnego za żywym doświadczeniem

  Author: Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz
  E-mail: Uniwersytet Warszawski
  Institution: b.kwiatkowska@uw.edu.pl
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8927-8943
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 140-151
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.10
  PDF: kie/125/kie12510.pdf

  Artykuł jest prezentacją współczesnych działań artystycznych, które mogą być postrzegane jako odpowiedź na tęsknotę współczesnego człowieka za żywym doświadczeniem. Odbiorcy pogrążeni w wirtualnym świecie mediów społecznościowych, twitterowych dialogów, w kulturze nadmiaru i nadobecności obrazów poszukują wizualnej ciszy. Komunikacja zapośredniczona medialnie wzmaga potrzebę kontaktu z „żywym” człowiekiem. Z drugiej strony zaś współczesny odbiorca, przyzwyczajony do aktywnego bycia w świecie, tego samego oczekuje od sztuki. Sztuka musi „się dziać”, aby przyciągnąć uwagę. Punktem centralnym procesu twórczego przestaje być dzisiaj niezależne dzieło sztuki (tworzone przez artystę - interpretowane przez odbiorcę), a staje się nim wydarzenie, które powstaje, trwa/ rozwija się i kończy w wyniku działań wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces: zarówno artysty/artystów, jak i odbiorcy/odbiorców. Wyraźnie dziś widoczne jest przeniesienie uwagi z „uprawiania sztuki” na „doświadczanie sztuki”. Odpowiedzią na potrzeby współczesnego odbiorcy mogą być projekty artystyczne związane ze zwrotem performatywnym, ze sztuką partycypacyjną, sztuką społeczności, a także sztuką-jako-pedagogiką. W artykule omówione zostały wybrane projekty artystyczne należące do powyższych kategorii, w kontekście ich pedagogicznego potencjału.

 • Pedagogika jako metafora ustrojodawstwa

  Author: Piotr Szreniawski
  E-mail: piotr.szreniawski@mail.umcs.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3448-0298
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 489-498
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.38
  PDF: ppk/63/ppk6338.pdf

  Pedagogy as a metaphor for constitution-making

  In the doctrine of constitutional law, metaphors appear in many analytic works. Pedagogy can be used as a metaphor for constitution-making because of many similarities between the teaching process and the formation of constitutional law. One should recognize the great role of learning in the process of creating legal regulations. The pedagogical impact of law includes influencing the behaviour of individuals and of the society.

 • Pre-school Education in Poland in the 20th Century as a Forgotten and Underestimated Source of Contemporary Trends and Pedagogical Inspirations

  Author: Urszula Wróblewska
  E-mail: uwroblewska@wp.pl
  Institution: University of Białystok
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3585-3903
  Author: Magdalena Choińska-Kieżel
  E-mail: m.choinska.kiezel@gmail.com
  Institution: Private kindergarten “To Tu”
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 80-95
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.06
  PDF: kie/132/kie13206.pdf

  The aim of the article is to show the stages of the development of pre-school education in Poland in the 20th century, which set the directions for further changes in the pre-school area. The article was prepared on the basis of available historical sources in the form of specialist press, guides, and methodological manuals, as well as analysis of the literature on the subject. The work identifies and distinguishes innovative views and methods in the field of former pre-school education, which may constitute a form of contemporary pedagogical inspiration. The aim of this article consciously combines two important aspects, i.e., acquiring historical knowledge and its modern applications. The text discusses the history of pre-school education in Poland in the 20th century and shows its reminiscences in contemporary social and educational space. The text is an attempt to show the importance of pre-school education in the modern system, and drawing the reader’s attention to the achievements of Polish preschool education in the context of changes and needs of society in the area of care for pre-school children. The article is not an exhaustive study, but rather a contribution to considerations in this area.

 • Multicultural Pedagogy: Strengthening Social Interaction Among Multi-Ethnic Pre-School Children

  Author: Nordin Mamat
  E-mail: nordin@fpm.upsi.edu.my
  Institution: Sultan Idris Education University
  Author: Abdul Talib Hashim
  E-mail: abdul.talib@fpm.upsi.edu.my
  Institution: Sultan Idris Education University
  Author: Abdul Rahim Razalli
  E-mail: rahim.r@fpm.upsi.edu.my
  Institution: Sultan Idris Education University
  Author: Mohd Mahzan Awang
  E-mail: mahzan@ukm.edu.my
  Institution: The National University of Malaysia
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 56-67
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.22.67.1.04
  PDF: tner/202201/tner6704.pdf

  This study explored multicultural pedagogy in pre-school education and how it plays an important role in strengthening the social interactions among children. The Multicultural Pedagogy approach in teaching children has established the multi-ethnic (PERPADUAN/Unity) pre-school. It is a qualitative study with data drawn from observation and interview sessions aimed to identify strategies in nurturing social interaction among multi-ethnic children. Through purposive sampling, a teacher with twenty-five children and parents from various ethnicities were selected. This study revealed that practising multicultural pedagogy reflects the diversity of ethnics strengthening social interaction. The teacher exposed the children to the cultures of every ethnic group to ensure they have understood other cultures from different ethnicity. When the children are exposed to the elements of different cultures, a sense of acceptance and tolerance attitude can be fostered. This strategy nurtured national integration, encouraging interactions among multi-ethnic children, stimulating acceptance and tolerance between children and creating a school environment that reflects the diversity of ethnicities. Core multicultural elements have been found in the PERPADUAN/Unity School. Overall findings from the current study provide new evidence illustrating how multicultural pedagogy implemented strengthens social interaction in early childhood education.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart