pełnomocnik wojewody

 • Pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych jako aktor polityczny

  Author: Janusz Mieczkowski
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 100-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201807
  PDF: cip/16/cip1607.pdf

  W literaturze przedmiotu wskazuje się na wagę polityki państwa wobec mniejszości na poziomie regionalnym (wojewódzkim) ze względu na bezpośredniość podejmowanych działań administracji wobec tych społeczności. Postępowanie na tym szczeblu jest zarazem weryfikatorem intencji i możliwości władz w spełnianiu przyjętych założeń politycznych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące na ile działania pełnomocników wojewodów mogą stanowić barometr polityki etnicznej, odzwierciedlający podstawowe kierunki i tendencje w jej realizacji.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart