person

 • Personalistyczny model polityki

  Author: Stanisław Wójcik
  Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 7-24
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2015.47.01
  PDF: apsp/47/apsp4701.pdf

  PERSONALISTIC MODEL OF POLITICS

  In the ongoing discussion of politologists who present different ways of comprehending politics, personalistic approach emphasizes the need for improving political power in terms of humanization. It also underlines the necessity of further development of the state to increase citizens’ participation in real political power. That is why there are numerous models and types of politics. Constant search and development is the basic trend in history, as well as in social and political life. Personalistic model of politics elevates the man’s dignity.

 • Obawa przed byciem sobą jako źródło niechęci wobec Inności? Problem indywiduacji młodzieży

  Author: Piotr Obacz
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 202-209
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.12
  PDF: em/4/em412.pdf

  Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na dwa istotne zjawiska, które mogą być w pewien sposób ze sobą powiązane. Pierwszym z nich jest indywiduacja – stawanie się i bycie sobą. Drugim zaś niechęć wobec inności, odmienności, różnorodności. W odniesieniu do obu tych problemów stawia się pytanie badawcze: czy niechęć wobec inności może być wyrazem obawy przez stawaniem się indywiduum? Bycie jednostką autentyczną, autonomiczną i odpowiedzialną – bycie sobą – stanowi dla wielu ludzi, szczególnie młodych, znaczące wyzwanie. Kształtowaniu (się) świadomości własnego istnienia jako odrębnej osoby towarzyszy formowanie określonego stosunku wobec innych ludzi. Warto jednak zbadać, w jaki sposób radzenie sobie z własnym „stawaniem się osobą”, przy jednoczesnym funkcjonowaniu w pewnych kontekstach społecznych, może oddziaływać na kształtowanie się postaw wobec inności. W badaniu stosuje się indywidualizującą perspektywę badawczą, skomponowaną m.in. na podstawie podejścia skoncentrowanego na osobie (person-centered approach) i wybranych założeniach egzystencjalnych.

 • Edukacja międzykulturowa w perspektywie personalistycznej - pedagogiczne idee i poszukiwania Katarzyny Olbrycht

  Author: Maria Misik
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4852-3970
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 215-232
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.11
  PDF: em/13/em1311.pdf

  W artykule analizuję pedagogiczne idee Katarzyny Olbrycht dotyczące edukacji międzykulturowej rozpatrywanej w perspektywie personalistycznej. Przybliżam Jej wkład w rozwój polskiej pedagogiki międzykulturowej. Analizuję wypracowywane i promowane przez K. Olbrycht personalistyczne principia edukacji międzykulturowej oraz przeprowadzoną przez nią krytykę błędów w podejściu do złożonej kwestii wielokulturowości. Na podstawie tekstów K. Olbrycht na zakończenie przedstawiam personalistyczny zbiór postulatów i zasad („dekalog”) edukacji międzykulturowej i dialogu międzykulturowego, który może inspirować dalszy rozwój pedagogiki międzykulturowej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart