pluralizm polityczny

 • Kluby parlamentarne w normach statutowych partii politycznych (Uwagi na tle statutów partii obecnych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji)

  Author: Grzegorz Koksanowicz
  E-mail: koksanowiczkancelaria@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 93-106
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.06
  PDF: ppk/45/ppk4506.pdf

  Wyrażona w art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. zasada pluralizmu politycznego gwarantuje wolność tworzenia i działania partii politycznych. Zasada ta określa także cel partii, którym jest wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa, w tym sprawowanie władzy publicznej. Partie polityczne realizują go poprzez mechanizmy parlamentarne. W praktyce oznacza to tworzenie przez członków danej partii na terenie parlamentu frakcji parlamentarnych, które stanowią łącznik pomiędzy partią polityczną a jej reprezentacją w parlamencie. Z tego powodu w statutach ugrupowań politycznych umieszczane są regulacje normujące zasady tworzenia klubów parlamentarnych. Statuty partii określają także relacje klubu z macierzystą partią oraz zawierają wytyczne odnoszące się do działań podejmowanych przez klub na terenie parlamentu. Analiza treści statutów partii politycznych, które utworzyły kluby w Sejmie RP VIII kadencji, wskazuje że każdy z nich zawiera unormowania odnoszące się do reprezentacji parlamentarnej, chociaż stopień szczegółowości przyjmowanych rozwiązań jest różny.

 • Kilka uwag o ustawie o partiach politycznych

  Author: Piotr Uziębło
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 309-325
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.18
  PDF: ppk/18/ppk1818.pdf

  The Act of 27th June 1997 on Political Parties has its own characteristics. While the rules for the financing of these entities are regulated in detail, however, other issues are regulated relatively general in that Act. The a author draws attention to the problems that arise in this context. One of that problems is the lack of well-defined boundaries between political parties and associations, which is particularly evident in relation to groups of local character. Besides, it is also worth emphasizing that participation in elections is not, in the light of Polish law, the determinant, which could constitute such a distinction. No need for removal from the register of political parties, which are permanently not participate in the procedures for the election is the best proof. In addition, an important issue is also the inability to associate in political parties people who do not have Polish citizenship. It is extremely important in the context of electoral rights of the people, who are the EU citizens and who are living in the territory of the Republic of Poland.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart