podział władz

 • Wybór sędziego sądu konstytucyjnego. Analiza polskiego przypadku na tle porównawczym

  Author: Paweł Króliczek
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 53-71
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.04
  PDF: ppk/33/ppk3304.pdf

  Niniejszy tekst koncentruje się na procedurze wyboru sędziego konstytucyjnego. Zagadnieniami weń poruszonymi są zarówno wymagania stawiane sędziom trybunałów konstytucyjnych w państwach obszaru europejskiej kultury prawnej, jak i prawnoporównawcza analiza samej procedury wyborczej dokonywanej przez uprawnione podmioty. Najistotniejszą przyczyną, która wpływa na znaczenie tego zagadnienia, jest sprawowana przezeń kontrola konstytucyjności prawa. To właśnie dlatego, kluczowym problemem w tym zakresie jest, który z organów władzy publicznej jest odpowiedzialny za wyłonienie składu osobowego tych sądów.

 • 100 lat definiowania polskiego modelu „separacji” władzy sądowniczej

  Author: Mariusz Jabłoński
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8347-1884
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 119-151
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.06
  PDF: ppk/62/ppk6206.pdf

  100 years of defining the Polish model of “separation” of the judiciary – what we had, what we have and what we might want to have

  The subject of the study is an analysis of over a hundred years of practice defining the role and political position of courts in Poland. The verification will be subject to compliance in the practice of exercising power not only with constitutional provisions (or indicating the reasons and consequences of their omission), but also with other regulations that accompany the creation and application of specific legal solutions in the context of guaranteeing the independence of the judiciary. At the same time, the assessment of the adopted solutions in terms of respect for the standards developed by international bodies for the protection of individual freedoms and rights and EU bodies was taken into account.

 • Kilka uwag o pozycji ustrojowej argentyńskiego Kongresu Narodowego

  Author: Stanisław Bożyk
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6227-1963
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 437-448
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.29
  PDF: ppk/62/ppk6229.pdf

  A few remarks on the political position of the Argentine National Congress

  The content of these short reflections contained in the article is the issue of the political position of the Argentine National Congress. In it, the author analyzes those regulations of the constitution which define the place and role of the lrgislative body within the presidential system of government. It focuses primarily on presenting the status of the parliament in the light of constitutional principles of the system in particular the principle of separation of powers. He then points to the mutual relations between the National Congress and the executive branch which are decisive for the effective status of the federal parliament. At the same time, he tries to show the impact of the 1994 revision of the constitution on the political position of the National Congress, which resulted in the introduction of certain elements of the parliamentary system of government into the political system of Argentina.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart