Polish political thought

 • The Horizons of Polish Political Thought

  Author: Michał Śliwa
  Institution: Jagiellonian University of Kraków (Poland)
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 9-21
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2012001
  PDF: ppsy/41/ppsy2012001.pdf

  It is not without reason that we reflect more and more on the causes of the current state of political thinking in Polish society. Indeed, in modern times, difficult and uncertain, and turbulent times of great transformation, human thought is clearly not keeping pace. Given the rapidly changing external circumstances we have become increasingly confused and inept. We do not really know how to deal with the emerging threats and challenges of modern times, described by the eminent sociologist and philosopher Zygmunt Bauman as the era of “liquid modernity”. It is noticeable that our perception and image of social reality and our role in it, including its political dimension, is quite imperfect and restricted, and that our ideological life is in deep crisis or has perhaps even disappeared.

   

 • Refleksje nad badaniami myśli politycznej w Polsce z uwzględnieniem tendencji w wybranych krajach anglosaskich. Od delimitacji pojęć do aspektów metodologicznych

  Author: Grzegorz Radomski
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Author: Patryk Tomaszewski
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 35-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.03
  PDF: apsp/69/apsp6903.pdf

  Autorzy ukazują obszary badań z zakresu myśli politycznej analizowane przez polskich naukowców. Szukają przy tym odpowiedzi na pytanie, czy polskie badania nad myślą polityczną odbiegają od trendów prezentowanych w krajach anglosaskich. Artykuł ukazuje różnorakie spojrzenia na samą definicję myśli politycznej i kategorii pokrewnych, jak doktryna czy też ideologia. Analizując różne ujęcia badań nad myślą polityczną w Polsce, autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest uporządkowanie metod i technik badawczych na tyle, aby stanowiły uniwersalny model, którym mogą się posługiwać badacze. W polskim dyskursie naukowym w ostatnich latach mocno zaznacza się potrzebę wypracowania takich metod w obszarze nauk społecznych, które pozwolą unikać interpretacjonizmu. W artykule przyjrzano się wybranej i ograniczonej liczbie publikacji z obszaru badań nad myślą polityczną i ideologią w krajach anglosaskich, aby porównać, z jakimi problemami badawczymi mierzą się naukowcy w Wielkiej Brytanii czy też w USA. Autorzy zaprezentowali własną propozycję konceptualizacji w ujęciu linearnym etapów myślenia politycznego. W podsumowaniu stwierdzili, że odnosząc się do treści artykułów naukowych, można dostrzec podobieństwo analizowanych problemów zarówno w Polsce, jak i w krajach anglosaskich. Skonkludowali, że nie istnieje uniwersalny model badań myśli politycznej. Zdaniem autorów w Polsce nadal będzie się toczyła dyskusja na temat przedmiotu zainteresowania myśli politycznej, a także będą trwały poszukiwania definicji odróżniającej myśl polityczną od ideologii i doktryny politycznej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart