political conflict

 • Tribalism vs Cosmopolitanism as a Political Conflict of Modernity

  Author: Jakub Potulski
  Year of publication: 2009
  Source: Show
  Pages: 130-138
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2009011
  PDF: ppsy/38/ppsy200911.pdf

  Current discussion on the consequences of modernity, and social effects of the ongoing globalization of the world, more and more frequently focus on the increasing number of signs of the world’s unification, and at the same time tendencies to divide it not necessarily according to the designated national borders, are becoming visible. Towards the end of the 20th century, factors conducive to integration of the world and communities that inhabit it, began to become more apparent. Integration complements, clubs and harmonizes particular spheres of human existence and activity. It is a process, during which the structure of integrating elements alters (they frequently undergo a forced change and adapt to each other) and the bond is subject to evolve. It is a dynamic process that creates new quality.

 • Mitteleuropa vs panslawizm. Polityczne wizje organizacji przestrzeni środkowoeuropejskiej

  Author: Jakub Potulski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4139-5590
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 40-63
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201904
  PDF: cip/17/cip1704.pdf

  Porządek społeczny tworzony przez duże grupy ludzkie opiera się na mitach i wyobrażeniach podzielanych przez członków danej zbiorowości. Te różnorodne mity i wyobrażenia wykorzystywane są do mobilizowania ludzi do współpracy z wielką liczbą ludzi. Elity polityczne bardzo często wykorzystują różnorodne idee aby mobilizować ludzi na rzecz podjęcia działań zmierzających do realizacji określonych celów. Realizacja celów politycznych wymaga zorganizowania odpowiednich środków i legitymizowania podjętych działań. Celem artykułu jest analiza w jaki sposób wykorzystuje się koncepcje polityczno-ideologiczne, aby uzasadnić swoje roszczenia do panowania na określonym terytorium. Na podstawie dwóch idei: rosyjskiego panslawizmu i niemieckiej koncepcji Mitteleuropy autor analizuje rolę tzw. wyobrażeń geopolitycznych w rywalizacji politycznej między państwami.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart