political participation

 • The Born Frees as Assertive Citizens? Student Protests and Democratic Prospects in South Africa

  Author: Dagmar Kusá
  E-mail: kusa@bisla.sk
  Institution: Bratislava International School of Liberal Arts
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 722-741
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018410
  PDF: ppsy/47-4/ppsy2018410.pdf

  Massive student protests in South Africa in the past few years, largest since the times of the anti-apartheid struggles, raised several questions for political scientists. Are we witnessing a generational change? Or are they a sign of a broader global shift towards “assertive citizenship” present in advanced democracies and democratizing countries? To answer these questions, this paper examines the levels of political support and nature of political participation among the young generation.
  The paper also points out that generational change is not immediately visible in public opinion polls but is a process of a gradual narrative construction. Protests brought with them a challenge to the founding narrative of a united Rainbow Nation and reconciliation with the past, leading to a fracture in democratic stability. For the democratic project to succeed, it is essential that the national project in South Africa does not fall apart.

 • Hybridity of Ukrainian Society in the years 2000 - 2012. Between Political Activity and Political Apathy

  Author: Maryana Prokop
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 150-161
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.04.11
  PDF: kie/114/kie11411.pdf

  It is difficult to characterize Ukrainian society as fully active or passive, as, on the one hand, public participation and involvement in political life as well as large mobilization in situations where civil interests are violated are clearly visible, and, on the other, we can notice a decrease of political activity as a consequence of these events. The aim of the present work was to analyze and explain the specificity of the functioning of Ukrainian society in the years 2000 – 2012. The study was conducted with the author’s own designed tool based on the concept of ideal types developed by Max Weber. The analysis of political apathy used a dissonant category of political activity and the conclusions were drawn on the basis of whether the legislation of Ukraine promotes an active attitude of society and the extent to which the provisions of the law are reflected in real involvement of Ukrainian citizens in political matters. The results show that participation of Ukrainian society in different forms of political activity does not entail its full realization, while the fact that Ukrainian citizens got involved in public affairs excludes the recognition of Ukrainian society as fully apathetic. Thus, in the case of Ukraine, we are dealing with a hybrid society characterized by political activity with elements of political apathy.

 • Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju społeczeństwa i państwa

  Author: Mateusz Radziszewski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 7-31
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.01
  PDF: apsp/62/apsp6201.pdf

  Niniejszy artykuł traktuje na temat społeczeństwa obywatelskiego jako potencjalnego instrumentu mogącego wpłynąć na podniesienie jakości demokratycznego systemu politycznego. Ukazanie źródeł sfery obywatelskiej oraz wskazanie na czynniki ją sankcjonujące, poprzez wykorzystanie koncepcji kapitału społecznego, umożliwia pogłębioną analizę relacji społecznych w wymiarze społecznym, jak i politycznym. W tym celu należy odwołać się do szerokiego dorobku badaczy z zakresu nauk społecznych, których efektem będzie modelowa analiza zjawiska tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego oraz jego potencjalnych efektów dla całego systemu politycznego.

 • Partycypacja polityczna kobiet w Europie - stan obecny i wyzwania przyszłości1

  Author: Katarzyna Kamińska-Korolczuk
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4895-2399
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 89-108
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201907
  PDF: cip/17/cip1707.pdf

  Celem analizy jest stwierdzenie czy zmiany, które zostały wymuszone regulacjami ustawowymi, rekomendacjami skierowanymi do partii politycznych lub zmianami świadomości społecznej, polegające na zwiększeniu liczby kobiet w parlamentach, wpłynęły na wzrost liczby żeńskiej części społeczeństwa w innych sferach reprezentacji politycznej. Czy przekładają się na zwiększenie liczby pań nie tylko w parlamencie, lecz i na wiodących stanowiskach, takich jak funkcja prezydent, premier czy ministerialna? Przegląd piśmiennictwa, raportów i danych z wybranych państw Europy dowodzą, że wprowadzenie przymusu czy zachęt ze strony państwa skierowanych w stronę podmiotów polityki zaowocowało co prawda zwiększeniem reprezentacji kobiet w polityce, lecz nie wpłynęło w równie dużym stopniu na powierzanie paniom stanowisk kierowniczych w resortach. Dociekania czy i dlaczego kobiety są rzadziej zatrudniane na eksponowanych stanowiskach wydają się być istotne. Choćby z uwagi na fakt, że od wprowadzenia przepisów czy wytycznych dotyczących zasad wyrównywania szans płci w wielu państwach minęło sporo lat, a ich oddziaływanie nadal wzbudza kontrowersje.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart