political party

 • Hung Parliament and Minority Government Formation in Westminster Parliamentary System (selected aspects)

  Author: Robert Radek
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 173-187
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.06.10
  PDF: ppk/28/ppk2810.pdf

  The article is devoted to the characteristics of the ‘hung parliament’ in the Westminster System and its influence on government formation. Some interesting aspects has been chosen to illustrate the problem of minority government existence in Great Britain. Author explains normative and non-normative systemic factors that influenced the formation of the government cabinets without a sufficient majority in the parliament. The main thesis is that creation of minority governments is closely associated with the evolution of the party system and can be a kind of political barometer that predict or confirm appropriate changes at the party scene.

 • Posłowie debiutanci w Sejmie VII, VIII i IX kadencji. Przyczynek do analizy zjawiska wymiany partyjnych elit

  Author: Arkadiusz Lewandowski
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8161-2257
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 79-99
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip202004
  PDF: siip/19/siip1904.pdf

  Debut Members of Parliament in the Sejm of 7th, 8th and 9th term. The contribution for the analysis of the phenomenon of the party circulation of elite

  Parliamentary representation of political parties is nowadays becoming an important field of activity of every grouping. Members of Parliament, following the standards of party charters, become an element of party elite, holding the official positions in collegiate organs. Personal changes in the parliament then mean changes in the party elite. The goal of the article is defining the scale of the phenomenon of debut Members of Parliament in the years of 2011, 2015 and 2019. The research question which the author was faced with is the question about the scale of the phenomenon of debut Members of Parliament and its consequences for the demographic structure of the Polish Sejm and the particular party representations in the parliament, defined as party elites. Detailed questions concern: the importance of parliamentary representatives in contemporary political groupings; defining whether the scale of the phenomenon in 2015 was significantly different from the election results from 2011 and 2019. The established hypotheses assume that: the important of parliamentary representation in contemporary parties is on a constant growth on the formal level and also within the political praxis, and consequently, Members of Parliament can be called party elites. Another hypothesis assumes that the phenomenon of debut MPs has stood out quantitatively in the analyzed period of time, nevertheless, it has not changed the demographic structure of the parliament dramatically, concerning the other two analyzed terms. The period of the analysis concerns the three parliamentary elections in 2011, 2015 and 2019, which allowed to pick up on the possible tendency of the phenomenon.

 • Brexit, the rise of populism in the United Kingdom and the situation in Vietnam

  Author: Ho Thu Thao
  Institution: University of Social Sciences and Humanities
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 22-37
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202102
  PDF: cip/19/cip1902.pdf

  Populizm jest zjawiskiem skomplikowanym, ponieważ koncepcja ta nie tylko różni się zarówno w podejściu, jak i przejawach, ale także ukształtowała się w krajach i regionach poza Europą. Podczas gdy intelektualiści nieustannie krytykują i postrzegają to zjawisko jako zagrożenie, któremu należy zapobiegać, miliony ludzi w całej Europie jednocześnie okazują poparcie dla ruchów, partii i osób o ideologii populistycznej. Ten sprzeczny obraz pokazuje, że pojawienie się populizmu jest w istocie odzwierciedleniem szeregu niestabilnych i niepokojących problemów społeczno-politycznych, a także skrajnych emocji i bezsilności ludzi w takich sytuacjach. Celem artykułu jest zatem przyjrzenie się czynnikom napędzającym Brexit, a tym samym zbadanie populizmu na poziomie analizy na poziomie indywidualnym, grupowym, państwowym i systemowym. Wyjaśniając poglądy wietnamskich intelektualistów na temat populizmu, artykuł następnie omawia możliwość wzrostu populizmu w obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Wietnamie.

 • Normatywne gwarancje wolności zrzeszania się w partie polityczne w Kazachstanie

  Author: Jerzy Szukalski
  Institution: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9960-7571
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 201-213
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2022.01.15
  PDF: ppk/65/ppk6515.pdf

  Normative Guarantees of the Freedom of Association in Political Parties in Kazakhstan

  The subject of the study is the problem of freedom of association in political parties in Kazakhstan from the normative perspective. The analysis of national regulations concerning the guarantee of political pluralism and determining the principles for the creation and operation of political parties in Kazakhstan indicates for series transgressions and contradictions with international obligations accepted by them at the area freedom of association. The current law on political parties in this country contains very restrictive provisions. It lacks provisions that would guarantee the access of political parties to the mass media and the free organization of meetings and demonstrations. The law also prohibits the creation of religious, national and ethnic political parties.

 • Edukacja jako przedmiot zainteresowań polskich partii politycznych w drugim dziesięcioleciu XXI w. Analiza wybranych programów wyborczych

  Author: Ewelina Malendowicz
  Institution: Szkoła Podstawowa nr 56 z oddziałami integracyjnymi w Bydgoszcz
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2463-9573
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 376-392
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201920
  PDF: siip/18/siip1820.pdf

  Education as an Subject of Interest of Polish Political Parties in the Second Decade of the 21st Century. Analysis of Selected Election Programmes

  The aim of this article is to reflect on the pluralism of plans and projects of the school education system in Poland at the end of the second decade of the 21st century and the positions of political parties regarding reforms of children’s and youth education. The hypothesis of the research in the article is the assumption that the electoral programmes of Polish political parties are characterized by a plurality of educational visions. They often are proposals for reforms adapting education to the tasks of the modern economy, market and social changes. The research method used in the article is the analysis of source documents, i.e. political party programmes, as well as their comparative analysis. The programmes of 14 political parties, valid in the second decade of the 21st century, were analyzed. These were in the order: Democratic Left Alliance (SLD), Labor Union (UP), Polish Labor Party – August 80 (PPP-S’80), Party Together, Spring, Green Party, Polish People’s Party (PSL), Democratic Party (SD), Civic Platform (PO), Modern Party, Law and Justice (PiS), Coalition of the Restoration of the Republic Freedom and Hope (KORWiN), Right Wing of the Republic, National Movement (RN).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart