political system

 • Axiology of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997

  Author: Grzegorz Kryszeń
  E-mail: kryszen@uwb.edu.pl
  Institution: Białystok University
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 228-246
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.06.14
  PDF: ppk/28/ppk2814.pdf

  This work is an attempt to determine the axiological basis for the constitutional system of the Republic of Poland. Summing up the findings concerning the fundamental values of the state political system underlying the solutions of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, we can conclude that it should have the following attributes: to be the common good of all the citizens, a democratic state implementing the idea of the sovereignty of the Nation and civic society, a state that is ruled by law, independent and sovereign, secular, diligent and efficient, implementing the concept of separation of powers. The constitutional values referring to the status of “human and citizen” are: the dignity and freedom of the person, equality and solidarity of all persons, an individual’s personal, social and legal security and the protection of their freedoms and rights. In accordance with the Constitution of the Republic of Poland, the axiological foundation of the socio-economic system is social market economy based on three pillars: 1) freedom of economic activity, 2) private ownership, 3) solidarity, dialogue and cooperation of social partners. The list of these values should be complemented with the social values which determined the adoption of the concept of social market economy, social justice and social security of citizens.

 • Reflections on the Proposal to Introduce a Term Limit for Elected Officials Effects and Implications

  Author: Joanna Marszałek-Kawa
  E-mail: kawadj@box43.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 752-761
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018412
  PDF: ppsy/47-4/ppsy2018412.pdf

  The problem of the lack of “generational replacement” in Poland is particularly evident on the local self-government level. For years, there has been an ongoing public debate on the adoption of legal solutions introducing term-limits for the office of commune head, mayor and president of the city. Politicians of Law and Justice returned to their idea from 2005 and, shortly before the local elections of 2018, decided to prepare new regulations in this respect. They argued that the adopted solutions create real prospects for implementing projects by young politicians and activists. However, the issue was hotly debated and the initiators’ motives were put into question. There is no doubt that a two-term limit in local selfgovernment units has always stirred up emotions. A lot of self-government officials perceive it as a regulation which violates the provisions of the Constitution of the RP. The aim of this paper is to present the public debate on the adopted solutions and discuss their assumptions.

 • Ewolucja ideowo-polityczna Stowarzyszenia PAX w okresie pierwszych miesięcy „karnawału Solidarności” (sierpień–grudzień 1980)

  Author: Tomasz Sikorski
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 99–136
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.06
  PDF: apsp/54/apsp5406.pdf

  W prezentowanym artykule omówiona została ewolucja ideowo-polityczna Stowarzyszenia PAX w pierwszych miesiącach tzw. „festiwalu Solidarności” (sierpień–grudzień 1980). Przedstawiono podstawowe założenia ideologii i programu ruchu katolików postępowych w okresie, gdy kierował nim nieprzerwanie do zakończenia II wojny światowej Bolesław Piasecki, i ich rewizję po jego śmierci. Skoncentrowano się zwłaszcza na lansowanych przez stowarzyszenie koncepcjach „socjalizmu całego narodu”, samorządności, demokratyzacji, poszerzenia „bazy rządzenia”, wypracowania płaszczyzn do porozumienia narodowego (od Ruchu Porozumienia Narodowego do Wielkiej Koalicji). Analizie poddano również relacje pomiędzy PAX a niezależnymi związkami zawodowymi (NSZZ „Solidarność) oraz aparatem partyjno-rządowym. W programie PAX „Solidarność” nie była typowym związkiem zawodowym, ale społecznym (ogólnonarodowym) ruchem rewindykacji praw obywatelskich, dlatego przewidywano, że powinien on uczestniczyć jako podmiot w podejmowaniu decyzji państwowych, tworząc nową „oś pionową” struktur państwowych. W okresie „festiwali Solidarności” z niezależnymi związkami zawodowymi związało się wielu członków PAX. Stowarzyszenie włączyło się czynnie w pomoc przy zakładaniu struktur związkowych.

 • Principles of the political system of the Republic of Poland

  Author: Monika Giżyńska
  E-mail: monika.gizynska@uwm.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5483-9878
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 41-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.03
  PDF: ppk/46/ppk4603.pdf

  The subject of this study is to present principles of the system determine political character of the state and the system ruling in it of power. The analysis is covered constitutional regulations referring to the following principal principles: principle of the sovereignty of Nation, principle of democratic legal state, principle of freedom and of laws of individual, principle of the division of authorities, principle of the political pluralism, principle of the supreme position of the Constitution, principle of the decentralization of the official authority, principle of the decentralization of the official authority. The work is based on the legal-dogmatic method.

 • The Evolution of the Institution of President’s Prerogative Powers in the Polish Legal System

  Author: Marcin Dąbrowski
  E-mail: m_dabrowski@wp.eu
  Institution: The Department of Constitutional Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8780-9715
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 155-165
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.06.13
  PDF: ppk/46/ppk4613.pdf

  The essay describes the concept and evolution of a countersignature and prerogatives of the President of the Republic of Poland. The countersignature is a special signature (a consent) of a member of the Council of Ministers which is necessary to validate the President’s legal (official) act. Prerogatives are enumerated in a constitutional act as presidential competences, which do not require a signature of a member of the Government (a countersignature). The author claims that the institution of independent presidential competences was invented by Polish lawyers and used for the first time ever in the Polish Constitution of 1935. Further, the author describes the evolution of the institution of a countersignature and prerogatives in the Polish political system. It is said that nowadays the number of independent competences does not have such significant importance as it is claimed in constitutional law and in reality prerogatives do not strengthen the political position of the President significantly. His/her power depends on whole relations between the authorities described in constitutional provisions.

 • Socjalizacja i edukacja polityczna jako ważne determinanty kultury politycznej

  Author: Grzegorz Piwnicki
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 27-48
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201802
  PDF: cip/16/cip1602.pdf

  Uznaje się, że polityka jest częścią życia społecznego, dlatego jest również częścią kultury. W drugiej połowie XX w. kultura polityczna stała się obiektem analiz politologów w świecie oraz w Polsce. W związku z tym zaczęto postrzegać kulturę polityczną, jako komponent kultury w dosłownym znaczeniu przez pryzmat ogółu materialnych i niematerialnych wytworów życia społecznego. Stało się to asumptem do rozszerzenia się definicji kultury politycznej o takie składniki, jak instytucje polityczne oraz system socjalizacji oraz edukacji politycznej. Celem tego było wzmocnienie demokratycznego systemu politycznego poprzez przesunięcie z elementów indywidualnych na ogólnospołeczne.

 • A Vision of the State’s Political System in the Political Thought of the National Party between 1928 and 1939

  Author: Aneta Dawidowicz
  Institution: Maria Curie-Skłodowska University
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 330-344
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019209
  PDF: ppsy/48-2/ppsy2019209.pdf

  Views of the National Party (1928-1939) merit special attention, given both the Party’s prominent role in the political life of interwar Poland and the interesting combination of various elements derived from diverse ideological trends within the Party’s programme. The ideological legacy of the National Party reflected, to a large extent, the key constituents of the National Democracy’s political thought, such as nationalism, representation of all social classes, national integrity and the concept of the nation-state. The National Party underwent major evolution and was subject to internal divisions which makes the image of its political thought much more complex. Based on an analysis of the National Party’s political thought, several conclusions can be formulated. The National Party developed its own views regarding political systems. These were, to a large extent, determined by their own system of values based on the national idea. The National Party’s political system projections were mainly inspired by (1) the successes of the “new type” states; (2) pressure from totalitarian systems; and (3) the influence of the economic and spiritual crisis. The National Party leaders wanted to make the political system more efficient. Nonetheless, views in favor of directly imitating any foreign political systems could hardly be found in the Party’s political thought. The National Party’s ideologists and journalists invariably stated that there was no pre-defined political system, but its form had to be adjusted to the specificity and unique character of a given national body. Although inspiration was drawn from external political systems, the Party’s political thought did not lose its independence.

 • Systemic Preconditions of Centralized Personalization of the Election Campaign to the Polish Sejm

  Author: Wojciech Peszyński
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 34-49
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.03
  PDF: apsp/63/apsp6303.pdf

  The aim of this article is to assess the susceptibility of chosen components of Polish political system on centralized personalization of the election to the Sejm. The method applied in this process is the qualitative-quantitative content analysis. The construction of the tool that could objectively measure this influence in any democratic country poses an extremely difficult task. For this reason, the author proposed his own catalog of variables, based on the criterion of the relevance of their impact on the process of personalization. This list includes the following determinants: the position of Prime Minister, the electoral system, competencies and the manner of creating the position of the President, the financing of political parties and the role of the mass media. Out of the above-mentioned variables, especially the Prime Minister’s competences and the election system are the key factors that influence the level of centralized personalization, due to which they were graded higher in the assessment of susceptibility.

 • Samorząd lokalny w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej

  Author: Jakub Potulski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000–0003–4139–5590
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 9-33
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20192301
  PDF: npw/23/npw2301.pdf

  Russian system of local government

  Local democracy and local government are popular terms and they are playing as the most important dimensions in the viability of any modern democracy. Alexis Tocqueville, who wrote a major book about democracy, considered local government as the mainstay of local democracy. He also saw local democracy as a school of political education and a safety valve of democracy for the entire nation. Most of the European countries have attempted to incorporate these concepts into their political and development process. In article author analyses the role of local government in Russian political system. Objective of the article is to identify and characterize the main stages of development of local self-government in Russia.

 • Model Changes of Polish Public Administration and Processes of Political and Structural Transformation

  Author: Agnieszka Lipska-Sondecka
  E-mail: agalipska@wp.pl
  Institution: Pomeranian University (Poland)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8911-4087
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 48-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020104
  PDF: ppsy/49-1/ppsy2020104.pdf

  The model transformations of Polish public administration after 1989 were the result of the necessary and inevitable consequence of events related to erosion and the collapse of the „real socialism” system. Its internal decomposition, as a result of social reality inadequacy, created a situation in which it was possible to undertake deep systemic reforms in Poland. Democratization of the government system in Poland was an extremely complex process generating numerous problems and showing the scale of adversity in all spheres of social life. All political and structural changes in Poland after 1989 were also possible due to propitious external, international conditions. Especially the collapse of the USSR brought certain possibilities for Poland and other countries in Central and Eastern Europe to regain full sovereignty, which was later expressed in membership in NATO, the Council of Europe, and then European Union accession. As a result of the systemic and political transformation process, the administration has become an extremely important cell in the democratic legal order and the entity responsible for the implementation of a significant part of public tasks at the local, supra-local and regional levels.

 • Partia polityczna w porządku prawnym Wielkiej Brytanii

  Author: Dagmara Suberlak
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 41-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.65.03
  PDF: apsp/65/apsp6503.pdf

  Artykuł dotyczy procesu tworzenia systemu partyjnego w Wielkiej Brytanii. Występowanie odmiennego funkcjonowania partii politycznej Wielkiej Brytanii ma związek z prawem stanowionym. Artykuł dotyczy: procesu instytucjonalizacji partii politycznych, funkcji partii politycznych w Wielkiej Brytanii na podstawie ustaw: ustawy o rejestracji partii politycznej 1998 (Registration of Political Parties Act 1998), ustawy o partiach politycznych, wyborach i referendach 2000 (Political Parties, Elections and Referedum Act 2000), ustawy o partiach politycznych i wyborach z 2009 (Political Parties and Elections Act 2009) i ustawy o systemie wyborczym w wyborach parlamentarnych oraz o okręgach wyborczych (Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011). Zwrócono uwagę na system normatywny instytucji rządu większościowego w koncepcji partii politycznych i reform konstytucyjnych rządu. Przedmiotem zainteresowania stał się system dwupartyjny Wielkiej Brytanii i rola organów państwowych. W artykule dostrzeżono różne prawne, jak i praktyczne skutki reform konstytucyjnych w systemie parlamentarno-gabinetowym.

 • Do the Origins of the Constitution Can Be Sought in Roman Law? - A Few Comments on the Side Note of the Cicero’s and Polybius’ Selected Sorks

  Author: Renata Świrgoń-Skok
  E-mail: rskok@ur.edu.pl
  Institution: University of Rzeszow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2635-6462
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 283-293
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.21
  PDF: ppk/57/ppk5721.pdf

  In the presented article, I try to answer the question whether in the Roman state there is a possibility to find the roots of the constitution. In Roman state the constitution as a separate normative act did not exist, the separate jurisdiction of public law was not created, and a constitutional law was primarily based on the custom and political practice. However, in the preserved source material, among others, Cicero’s and Polybius’ statements can be found, which refer to the political issues. On the basis of their analyses, I try to prove that the ideas of constitutionalism and constitution, of course in a substantive sense, date back to the ancient Rome.

 • State Security and Hybrid Warfare. An Interdisciplinary Approach

  Author: Leszek Elak
  E-mail: l.elak@akademia.mil.pl
  Institution: War Studies University in Warsaw
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5255-9768
  Author: Paweł Zając
  E-mail: p.zajac@akademia.mil.pl
  Institution: War Studies University in Warsaw
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2188-5720
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 429-448
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.35
  PDF: ppk/58/ppk5835.pdf

  The article concerns the issues of state security both in legal terms and from the perspective of security science. In the first part, it presents a proposal for understanding the concept of state security based on the Polish Constitution. The article is also a contribution to the discussion on the correctness of terminology relating to the analyzed issue. The second part concerns the analysis of a new military phenomenon which is a hybrid war. The purpose of the considerations is to show its impact on state security.

 • Systemic Analysis of Politics in the Light of Reconstruction of Structural Functionalism of Jeffrey C. Alexander

  Published online: 16 July 2021
  Final submission: 29 June 2021
  Printed issue: December 2021
  Author: Jarosław Nocoń
  E-mail: jaroslaw.nocon@ug.edu.pl
  Institution: Univeristy of Gdańsk (Poland)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1202-7580
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Page no: 14
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202139
  PDF: ppsy/50/ppsy202139.pdf

  Applying systems analysis in political science research is still one of the important dimensions of political science methodology. Reconstruction of the functional model of the social system seems to be an attractive proposition for policy researchers. Signed by the name of Jeffrey Charles Alexander, the American version of neofunctionalism is one of the responses to the crisis of traditional forms of structural functionalism. The main purpose of the reconstruction of T. Parsons’s theory was its revitalization consisting in restoring the possibility of its application in contemporary social research. The reinterpretation of the classical approach was to a large extent “forced” by harsh criticism of the current approach and focused especially on attempts to overcome the limitations contained therein, which manifested in the impossibility of correlation of functional theorems with newly developing research currents Jeffrey Alexander restored relevance and emphasizes suitability for interpreting and explaining political processes and phenomena. Understanding the concept of functions and functional relations in the political environment allows for effective application in the analysis of contemporary political systems. Therefore, changing the method of functional analysis is a useful methodological tool in developing a political theory.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart