polityka historyczna

 • Cultural Security in the Political Programmes of the Law and Justice

  Author: Arkadiusz Lewandowski
  Institution: The State University of Applied Sciences in Płock
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 21-35
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.02
  PDF: apsp/56/apsp5602.pdf

  The present paper raises the issue of cultural security in the programme-related ideas conceived by Prawo i Sprawiedliwość (hereinafter referred to as the Law and Justice or – to use an abbreviated term – PiS) in 21st century. In the present paper, the issues related to national identity and national culture were scrutinized, the former and the latter being two constituents of cultural security of the state.
  Political programmes of the Law and Justice specified mainly the dangers to national identity in the context of European integration and of striving for the unification of European culture. On the other hand, in the realm of national culture, what was noticed was the phenomenon of neglecting the said issue and not considering it important from the point of view of security of the state.

 • Uchwały okolicznościowe Senatu w polskim porządku prawnym

  Author: Grzegorz Maroń
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 253-273
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.03.12
  PDF: ppk/19/ppk1912.pdf

  The author at the outset clarifies the title concept of „commemorative resolution”. The Senat’s commemorative resolution is a symbolic, nonbinding, nonauthoritative and solemn form of parliamentary expression. The given kind of resolution is neither normative act (source of law) nor an act of law administration. It doesn’t belong to the legal system, but is part of the broader construct of the legal order. There are two types of commemorative resolutions, namely commemorative resolutions in the strict sense and the so called problem resolutions. The first ones serve to pay tribute to national heroes and to commemorate important moments in the nation’s and the state’s history and tradition. With the second ones the Senat usually addresses the current domestic and international affairs. In this form MPs turn to specified authorities to take appropriate actions to achieve the desired purposes anticipated by parliament. The next part of the article presents the procedure for adopting commemorative resolutions, in particular with an emphasis on the aspects distinguishing it from the procedure for adopting ordinary resolutions. The author references to relevant provisions of The Standing Orders of the Senat including it’s amendment introduced in the Resolution of 20 June 2013. The last section of the study deals with commemorative resolutions in the Senat’s parliamentary practice in the years 1997–2013. The author gives statistical data related to these resolutions and contained in three tables. Based on quantitative research He indicates that number of commemorative resolutions has increased from 5 in the Senat of the fourth term to 38 in the Senat of the seventh term. Finally, the author concludes that commemorative resolutions are part of the historical policy of the state. In this way, the upper house „safeguards the national heritage”, as required by article 5 of the Constitution of the Republic of Poland and „bequeaths to future generations all that is valuable from over one thousand years’ (Poland’s) heritage” as referred to in the preamble to the same act.

 • Polityka historyczna jako forma budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej

  Author: Anna Wójcik
  Institution: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 438-451
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201622
  PDF: siip/15/siip1522.pdf

  Historical politics as a form of construction of the image of Polish in international arena

  Article raises the issue of the importance of historical policy, also known as the politics of memory, as a category, which in recent years is the subject of heated debate. This is because, through the tools of historical policy, the authority has the opportunity to shape the expected vision of the state and nation in the international arena. This remains controversial due to the fact that the possibility of an arbitrary silence inconvenient facts and events. The main aim of this article was to show the importance of historical policy as a tool to build the country’s image in the international arena, not evaluating the policy pursued by the authorities. This issue is discussed in a wide range in the pages of various publications and at scientific conferences or debates historians. Analysing the literature and the press reports and official documents of institutions and government agencies have been in the paper a short review of selected policy definitions historical aspects of its tools and its implementation and postulates policy history in the future.
  Historical policy should be implemented by the Polish state as part of the construction of the position of the State in the international sphere, but mainly as an element of education of the next generations of Poles.
  I have no doubt that in the international, worldwide, all reasonable state, who understand their needs, and above all, to have a sense of their statehood and dignity, pursue an active policy of history.

 • Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej i Związku Radzieckiego wobec Polski na przykładzie opisu agresji ZSRR na Polskę w świetle narracji podręcznikowej

  Author: Stanisław Boridczenko
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 74-91
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.05
  PDF: apsp/61/apsp6105.pdf

  W niniejszym artykule omówiono rosyjską narrację historyczną w rodzimym szkolnictwie. Poruszony temat polega na badaniu polityki historycznej Federacji Rosyjskiej i Związku Radzieckiego. Uwagę skupiono na zawartym w podręcznikach Federacji Rosyjskiej oraz Związku Radzieckiego opisie 17 września 1939 roku. Podstawą analizy stała się szeroko zakrojona kwerenda, w trakcie której zanalizowano teksty obowiązujących od 1954 roku podręczników szkolnych. Główne uzasadnienie podjętej tematyki stanowi cieszący się popularnością w polskiej publicystyce dyskurs nawiązujący do polityki historycznej Rosji. Zgodnie z założeniem artykułu historyczna wiedza przekazywana w szkołach Rosji cechuje się starannym pomijaniem wątków związanych z radziecką agresją na Polskę.

 • The Objectives and Tasks of the Internal Historical Politics Imposed by the Law and Justice Party in the Years 2005–2007

  Author: Konrad Słowiński
  Institution: The John Paul II Catholic University of Lublin
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 185-198
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.12
  PDF: apsp/63/apsp6312.pdf

  The article deals with the issue of the internal historical politics of Law and Justice party (PiS) during their years of power in 2005–2007. From the very beginning, the party put an extreme importance to the issue of patriotism and national memory, making them one of their main objectives. With the inception of power in 2005, the leaders of this group clearly declared that the important goal of their actions would be to restore historical memory, which was to be initiated by the “new historical politics”. When analyzing the historical policy pursued by Law and Justice in the internal dimension, it should be noted that it focused on several key elements. The first of them was building patriotic attitudes among the Polish society. The historical settlement of the communist times became the second goal of the party’s historical politics. The past has begun to be used by the leaders of this formation also to stigmatize political opponents. Moreover, it served as an effective tool to both Kaczyński brothers for mobilizing their own supporters.

 • Polityka historyczna w zróżnicowanym społeczeństwie

  Author: Radosław Zenderowski
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0249-0499
  Author: Krzysztof Cebul
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5040-8384
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 103-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.04
  PDF: em/13/em1304.pdf

  Celem artykułu jest podjęcie refleksji dotyczącej uwarunkowań (możliwości i ograniczeń) realizacji przez podmioty państwowe polityki historycznej w zróżnicowanym społeczeństwie - w warunkach liberalnej demokracji. Tak zarysowane zadanie wymaga w pierwszej kolejności wskazania kreatorów oraz pola znaczeniowego terminu „polityka historyczna”, a także możliwych (dostępnych) sposobów, którymi może być ona realizowana. Ze względu na objętość artykułu będzie to jedynie próba zasygnalizowania pewnych, w przekonaniu autorów istotnych dla tytułowej problematyki, zagadnień mogących stanowić przyczynek do dalszych badań.

 • Dependence Path in the Process of Achieving Transitional Justice on the Post-Soviet Area. Comparative Studies on the Transition in Estonia, Georgia, and Poland

  Author: Joanna Piechowiak-Lamparska
  Institution: Nicolaus Copernicus University
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 164-176
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.10
  PDF: apsp/44/apsp4410.pdf

  The aim of this article is to present the dependence path and the number of factors which influenced its shape in the process of achieving transitional justice on the post-Soviet area. In comparative studies carried out in Estonia, Georgia and Poland, it has been demonstrated that there were a number of factors that diversified the process of transformation from the authoritarian to democratic system. The need to settle accounts with the Soviet authoritarian regime was diverse and depended on historical and geopolitical conditions, as well as on the political system which was adopted by individual states after the dissolution of the Soviet Union. It has been observed that in Georgia the process of achieving transitional justice was not initiated but replaced, after consolidating the democratic system, by the process of achieving historical justice; however, in Estonia and in Poland, the problem of settling accounts with the outgoing authoritarian regime constituted one of the key issues of the transformation.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart