polityka mieszkaniowa

 • Sytuacja polityki mieszkaniowej w województwie kujawsko-pomorskim

  Author: Marcin Skinder
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Author: Adam Sokołowski
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 263-286
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip201614
  PDF: siip/15/siip1514.pdf

  Situation of residential policy in kujawsko-pomorskie voivodship

  The aim of the paper is to present the situation of housing policy in the kuyavian-pomeranian voivodeship against the background in Poland. Using the methods of statistical research, the authors defined the state of housing in the region and on this basis they defined the strategic directions of the housing policy of the voivodship. The research shows that there are profound differences in the area of meeting the housing needs depending on the type of settlement (large cities, other cities, villages). In addition, the level of satisfaction of housing needs in the voivodeship is lower than in the whole country. As a result, a policy is needed to reduce the differences in the voivodeship and to achieve a national average in meeting the housing needs of the region.

 • Polityka socjalna Królestwa Niderlandów wobec imigrantów

  Author: Joanna Leska-Ślęzak
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 71-80
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201805
  PDF: cip/16/cip1605.pdf

  Królestwo Niderlandów to państwo, które od wieków przyciągało imigrantów ze względu na otwartość, tolerancję; bez względu na pochodzenie etniczne i kulturowe, a słynęło z możliwości rozwoju i bogactwa. Model nordycki realizowany w polityce społecznej Królestwa Niderlandów w szczególny sposób zwraca uwagę na programy socjalne i obejmuje swoim zasięgiem główne rodzaje ryzyk socjalnych. Opieka państwa rozciąga się od chwili narodzin aż do śmierci. Bezpieczeństwo socjalne w Królestwie Niderlandów głównie świadczone jest w formie finansowej i odpowiednio redystrybuowane są środki na poszczególne zasiłki wprowadzane przez państwo dla imigrantów zamieszkujących na stałe w Holandii. Osłony socjalne w Holandii należą do najlepszych w Europie. Imigranci dostosowując się do wymagań instytucji państwa są zabezpieczeni socjalnie.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart