Polonia

 • Postawy polityczne w Nowej Zelandii wobec stanu wojennego w Polsce

  Author: Marcin Wałdoch
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 412-422
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201726
  PDF: cip/15/cip1526.pdf

  W artykule tym autor przedstawił postawy polityczne wśród Nowozelandczyków i Polonii nowozelandzkiej wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w 1981 r. W trakcie prowadzonego badania ujawniono następujące zjawiska, które towarzyszyły postawom politycznym wyrażanym w Nowej Zelandii wobec stanu wojennego w Polsce: nowozelandzkie związki zawodowe zajmowały stanowiska dychotomiczne wobec „Solidarności”; antykomunizm ówczesnego rządu nowozelandzkiego; konflikt polityczny w środowiskach polskiej emigracji politycznej; wysoką zdolność Polonii do mobilizacji politycznej. Przeprowadzone badanie stanowiło podstawę do potwierdzenia hipotezy, stanowiącej przypuszczenie, że Polacy jak i Nowozelandczycy w Nowej Zelandii ujawniali postawy antykomunistyczne w okresie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a społeczeństwo nowozelandzkie wspierało Polaków w Nowej Zelandii w ich postawach antykomunistycznych i działaniach na rzecz wyrażenia dezaprobaty dla reżimu komunistycznego i rozwiązania opozycji demokratycznej skoncentrowanej wokół ruchu społecznego „Solidarność”.

 • Lazaryści ambasadorami tożsamości narodowej Polaków na wschodzie Europy. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

  Author: Paweł Glugla
  E-mail: pg64@interia.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 126-138
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190105
  PDF: hso/20/hso2005.pdf

  The article is dedicated to the activity on the part of Congregation of the Mission founded by Vincent de Paul, the so-called Lazarians, starting with their arrival to Poland in the 17th century, followed by their activity spreading to various parts of the Polish Republic in the subsequent centuries and the Mission’s difficulties in the 20th century in what is now Lithuania, Ukraine, Belarus, and Russia. Attention is also given to the scope and role of Congregation of the Mission in maintaining religious, linguistic and cultural traditions in the local Polish diasporas.

 • Kształtowanie się kultury edukacyjnej francuskiej Polonii

  Author: Adrianna Frączek
  Institution: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 9-26
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201801
  PDF: cip/16/cip1601.pdf

  Edukacja jako szczególna wartość w dzisiejszym świecie stanowi siłę generującą aktywność zarówno polityczną, społeczną, jak i gospodarczą. Jest ona czynnikiem kształtującym samoświadomość. Z tego powodu Polska przywiązuje dużą wagę do problemów edukacyjnych nie tylko w kraju, ale również w polskich środowiskach emigracyjnych. Przykładem państwa, które miało i ma ogromne znaczenie dla ruchu emigracyjnego jest Francja.
  Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy o kształtowaniu się życia oświatowego polskich emigrantów we Francji, wskazanie realizowanych zadań i wyzwań z jakimi przyszło się jej zmagać na przestrzeni wieków.
  Wykazano, że niezależnie od epoki w której przyszło żyć polskim emigrantom, hołdowali oni wartościom, które nie przemijają: poczucie odrębności, patriotyzm i miłość do ojczyzny oraz posiadali nieustanny pęd do zdobywania wiedzy.

 • Invito alla riscoperta e alla traduzione di Mario Rapisardi

  Author: Gabriele La Rosa
  E-mail: gabriele.larosa@uwr.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski, Polonia
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7084-0895
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 137-160
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2020.11.2.8
  PDF: iw/11_2/iw11208.pdf

  Invitation to the Rediscovery and Translation of Mario Rapisardi

  This article is intended to constitute a first approach towards a critical, comparative, and bibliographic study of the forgotten figure of Catania-born Mario Rapisardi (1844-1912), “the Etnean poet.” A poet and polemicist, he expressed himself in the climate of Positivism during and after Italian Unification, distinguishing himself with an ethical temper that did not make him abandon the Promethean tension towards ideals. Due to these ideals, the poet came into conflict with both the academic and ecclesiastical worlds, resulting in his consequent literary isolation—but not social and human isolation, clearly demonstrated by the fact that more than 100,000 people would attend his funeral. This article is also an invitation to rediscover and translate Rapisardi’s work into Polish, as his presence is almost non-existent, given that only four short poems are translated into Polish: three published in 1921 (Disinganno, La montagna fatale, Dinanzi a un ritratto) and one in 1931 (Nox). The translations are by Jadwiga Lipińska, Józef Puzyna, Julian Ejsmond, and Julia Dickstein-Wieleżyńska, respectively. The article chronologically traces the Polish criticism of Rapisardi, starting from 1880 with two articles by Polish writers and literary critics Waleria Marrené-Morzkowska and Julian Adolf Święcicki, up to the present times, and is based both on studies by famous literary scholars, such as Maurycy Mann, and on articles that appeared in literary magazines, such as Przegląd Humanistyczny and Przegląd Współczesny.

 • Michał Wiszniewski (1794-1865), italianista, studioso e traduttore di Dante

  Author: Anna Pifko-Wadowska
  E-mail: anna.pifko@student.uj.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3214-3474
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 169-185
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IW.2021.12.2.09
  PDF: iw/12_2/iw12209.pdf

  This study focuses on Michał Wiszniewski’s interest in Dante. Wiszniewski was a professor of history and literature at the Jagiellonian University of Krakow and was fond of Italy. This work aims to outline Wiszniewski’s contribution to the Polish reception of Dante in the first decades of the 19th century. The study recalls Wiszniewski’s three Italian trips and his book, Podróż do Włoch, Sycylii i Malty (A Journey to Italy, Sicily and Malta), which contains numerous mentions of Alighieri. The main part of the study is dedicated to the analysis of his manuscript Dante Alighieri, kept in the Jagiellonian Library (ms. 948 fasc. 7), which has not been carefully examined until now. This manuscript features an outline of a portion of a literature course taught by Wiszniewski in the 1830s, a lesson concerning the life and work of Dante (particularly the Commedia). The professor describes the two faces of Dante: the scholastic one (in prose) and the poetic one (in verse); explains the poem’s title and the structure of the afterlife; admires the extraordinary plasticity of Dante’s images; and translates into Polish a passage from the Convivio and three episodes from the Inferno. The content of his lesson is compared with other earlier and contemporary Polish studies (of very limited number) on the Poet, as well as with the general trends of Dante criticism of that time and with the Dante scholarship of the Polish Romantic poets. The analysis carried out shows that Wiszniewski’s contribution to Dante studies is, in principle, close to Romantic criticism, but it also follows some Neoclassical trends. In the present study, we do not analyse the article Studia nad Dantem (1847) because of its uncertain attribution (as we try to show).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart