poseł

 • O potrzebie przywrócenia sądu honorowego i wprowadzenia przeprosin poselskich i senatorskich do polskiego prawa parlamentarnego

  Author: Marcin M. Wiszowaty
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 101-125
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.07
  PDF: ppk/39/ppk3907.pdf

  There is no universal regulatory model of parliamentary ethics. The issues of parliamentary ethics are regulated in various countries by acts of varying degrees, usually statutes and parliamentary standing orders. There are countries where redress for abusive conduct of MPs is subject to general rules such as civil liability. Law in other states provides specific sanctions and means of redress for breach of ethics. Traditional forms of redress, referring to the rules of honor procedure of knighthood and nobility, include various forms of apology: personal, written, in mass media, and a particularly interesting type of apologies – to the whole parliament (chambers) as an offended “person”. The inter-war history of the Polish parliament provides an interesting example of an honorary court institution that dealt with cases of offence of one member by the other and the marshal’s court – gathering in case of the violation of the honor of a member by a non-parliamentarian. The honorary court survived until the first years of the communist period. Since 1997, there has been a parliamentary commission in the Polish Parliament, whose mode of operation and system of sanctions’ apply – does not meet its task. The aim of this article is to propose innovative and restorative changes in the area of the subject matter in Poland -- first of all – the restoration of court of Honour and the introduction of an apology from MPs and Senators for breach of ethics.

 • Ewolucja Parlamentu Europejskiego jako instytucji w ustawodawstwie Unii Europejskiej oraz status jego członków – wybrane zagadnienia

  Author: Agnieszka Marczyńska
  Institution: Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 133-152
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.02.07
  PDF: ppk/30/ppk3007.pdf

  Artykuł przedstawia ewolucję Parlamentu Europejskiego od początku jego kształtowania się jako instytucji Unii Europejskiej. PE zaczął się tworzyć już w 1949 r. na sku- tek przemian jakie następowały w wyniku powstawania Europejskich Wspólnot. Jego pierwowzorem było Zgromadzenie Konsultacyjne Rady Europy, które zostało powołane w 1949 r. Ponadto, jego początków upatruje się w Traktacie Paryskim z 18 kwietnia 1951 r., na mocy którego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Status deputowanych do Parlamentu Europejskiego wyznaczony jest mocą postanowień, Decyzji Rady Unii Europejskiej dotyczącej wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich (76/787/EWWiS, EWG, Euratom), Protokołem w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, Regulaminem Parlamentu Europejskiego oraz Decyzją Parlamentu Europejskiego w sprawie przyjęcia statusu posła do Parlamentu Europejskiego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przemian, jakie od początku tworzenia się PE, następowały w ustawodawstwie UE, w odniesieniu do samego PE, oraz jak ustawodawstwo to ukształtowało mandat jego członków. Podstawową tezą przedmiotowego artykułu jest, jak wyglądał proces ewolucji PE na przestrzeni lat, jak zmieniała się jego pozycja w systemie instytucjonalnym UE oraz jak z biegiem lat regulowano kwestię mandatu i statusu jego deputowanych. Artykuł stanowi o ewolucyjnej pozycji ustrojowej PE oraz statusie jego członków. Analiza dotyczy kilku wybranych problemów związanych z kształtowaniem się w ustawodawstwie UE, instytucji wolnego mandatu posła do PE, na przestrzeni lat.

 • Election Dilemmas. Does the Education of a Candidate for Parliament Influence Electoral Decisions?

  Author: Joanna Marszałek-Kawa
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4201-8028
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 145-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.10
  PDF: ppk/51/ppk5110.pdf

  The strength of the parliament in the political system is largely dependent on its profes- sionalism defined by the activity of its deputies. Polish MPs’ level of education is high, of- ten higher than the West European average. The aim of this paper is to find out whether candidates’ education is an electoral criterion, whether voters base their decisions on the prospective deputies’ qualifications and skills confirmed by university diplomas. The study the results of which I present below was carried out between December 2018 and February 2019 as part of the nationwide research project Political preferences. Attitudes – Identifica- tions – Behaviors. It was conducted with the application of the survey questionnaire method.

 • Analiza ilościowa aktywności posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z województwa podkarpackiego (2005–2019)

  Author: Karol Piękoś
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 28-40
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.65.02
  PDF: apsp/65/apsp6502.pdf

  Aktywność parlamentarna posłów jest często przedmiotem debaty publicznej, głównie z powodu transmitowania obrad, odbywających się w murach polskiego parlamentu. Do wyborców trafiają fragmenty wystąpień posłów, które przykuwają uwagę odbiorców ze względu na poruszane tematy, sposób wypowiadania się oraz emocje, jakie wywołują wśród parlamentarzystów. Uwaga mediów skupia się głównie na najbardziej znanych politykach. Trudno z tego powodu w telewizji i radiu dostrzec działalność posłów z tzw. tylnych ław, którzy wielokrotnie wykazują się większą aktywnością parlamentarną niż bardziej znani politycy.

 • Nietykalność parlamentarna a COVID-19

  Author: Krzysztof Grajewski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8691-5150
  Author: Aleksandra Szydzik
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3744-859X
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 123-136
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.09
  PDF: ppk/63/ppk6309.pdf

  Parliamentary inviolability and COVID-19

  The article is devoted to the relationship between the institution of parliamentary inviolability and certain measures used to prevent or combat infectious diseases, including COVID- 19. Article 105 sec. 5 of the Constitution of the Republic of Poland prohibits deprivation or restriction of freedom of a member of parliament without the consent of the competent chamber, except his apprehension in the act of committing a crime and if a detention is necessary to ensure the proper course of the proceedings. At the same time, anti-epidemic regulations relating, inter alia, to COVID-19, provides for the possibility to apply measures such as quarantine, home isolation or forced hospitalization that appear to conflict with constitutional regulation of parliamentary inviolability. Furthermore, the law foresees a possibility to apply direct coercion to people resisting the application of such measures. The authors, relying on the concept of assessing the value of legally protected goods, developed by Constitutional Tribunal, conclude that, despite the lack of an explicit constitutional regulation in this regard, it is possible to apply anti-epidemic regulations to members of the Polish parliament. In this case, values such as human life and health prevail over the legal good protected by the institution of parliamentary inviolability.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart