pozycja ustrojowa

 • Pozycja prawna starosty powiatowego, czyli ustawowe mydło i powidło

  Author: Marcin Dąbrowski
  E-mail: m_dabrowski@wp.eu
  Institution: Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 87-109
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.05
  PDF: ppk/27/ppk2705.pdf

  The article regards to legal status of a starost of a county (poviat). There are doubts if this entity is an organ of public authority. According to statutory regulations the starost is a member (chairman) of The Board of Poviat – an executive organ of a poviat. Legal provisions don’t provide that a stoarost is an organ of self – government neither is this subject an organ of government administration. A starost performs self-government functions (obligations) as well as functions of government administration. The Polish Constitution generally separates local administration from government administration. The principle of decentralization provides that local government and its authorities are independent of organs of government administration. In practice the statost executes tasks of local and government administration. Because of this – this entity is treated as one of organs of government administration. The author of the article claims that this solution violates the Constitutional provisions. This legal act guarantees the independence of local – government and its authorities.

 • Refleksje nad polskim modelem parlamentaryzmu

  Author: Radosław Grabowski
  E-mail: drgrabowski@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 49-59
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.03
  PDF: ppk/45/ppk4503.pdf

  System polityczny każdego państwa podlega nieustannym zmianom. Faktyczna pozycja organów państwa może w związku z tym odbiegać od pozycji prawnej, opisanej w konstytucji. Analiza ma na celu stwierdzenie, czy w przypadku izby pierwszej polskiego parlamentu mamy do czynienia z takim zjawiskiem. W tym celu zostają wskazane przypadki, w których Sejm przekracza swoje kompetencje lub nadużywa swojej pozycji ustrojowej. Badania skupiają się na trzech funkcja realizowanych przez polski parlament: ustawodawczej, kontrolnej oraz kreacyjnej. Na tej podstawie zostają sformułowane wnioski końcowe, dotyczące Sejmu, parlamentaryzmu w Polsce, prawa zmieniającego się pod wpływem praktyki politycznej, a także postaw badawczych pozwalających trafnie oceniać zachodzące procesy.

 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej - izba druga czy izba drugoplanowa?

  Author: Radosław Grabowski
  E-mail: rgrabowski@ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3362-7363
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 449-459
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.30
  PDF: ppk/62/ppk6230.pdf

  Senate of the Republic of Poland – second chamber or secondary chamber?

  The Polish model of bicameralism assumes the lack of symmetry between the chambers. Certainly, a stronger position in the procedure of adopting laws can be attributed to the Sejm (first chamber), and a weaker position to the Senate (second chamber). An analogous domination of the Sejm cannot be discussed in the case of changes to the constitution, ratification of international agreements, or the election to perform state functions indicated in the Constitution of the Republic of Poland. It should be noted that the relations between the chambers of the Polish parliament are subject to changes. The actual relations between the first and second chambers depend to a large extent on the currently binding provisions of the electoral law, the results of the elections based on them, and the formation of a certain majority in the Sejm and Senate.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart