prawa dziecka

 • Human Dignity in the European Perspective and the Proportionality Principle

  Author: Monika Forejtová
  Institution: University of West Bohemia
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 192–208
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.11
  PDF: apsp/52/apsp5211.pdf

  The fundamental human right to dignity is the cornerstone of European legal culture. The right has been provided for in international, European, and national legal instruments. Its role as a benchmark reference for all other human rights has developed into a self-standing and self-executing right, especially under the new EU Charter of Fundamental Rights. This evolution from the traditional role of the right to dignity is analysed in case study based on a real case before the Constitutional Court of the Czech Republic in 2015. The analysis brings forward a reflection about the need to respect the concept of dignity and how it actually is observed in the European context.

 • Korczakowskie metody partycypacyjnej pracy z dziećmi i aktualność ich zastosowania w edukacji międzykulturowej

  Author: Urszula Markowska-Manista
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Author: Dominika Zakrzewska-Olędzka
  Institution: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 241-252
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.01.14
  PDF: em/10/em1014.pdf

  W artykule autorki przedstawiają metody pracy partycypacyjnej z dziećmi w Domu Sierot, wykorzystywane przez Janusza Korczaka – żydowsko-polskiego pedagoga, lekarza, pisarza i działacza praw dziecka. Zwracają uwagę na możliwości zastosowania metod Korczaka we współczesnym świecie – zwłaszcza w pracy międzykulturowej z dziećmi w trudnych warunkach ich funkcjonowania, w okresie wzmożonych ruchów migracyjnych i pogłębiających się nierówności społecznych. Odwołują się do aspektów praw dziecka, ich aktywności i uczestnictwa w ramach podejścia edukacyjnego zainicjowanego przez Korczaka. Jest to podejście oparte na wartościach szacunku dla dziecka i współpracy w partnerstwie z dzieckiem.

 • Problem rozbieżności orzeczniczych Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia dzieci par jednopłciowych na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

  Author: Ewa Michałkiewicz-Kądziela
  E-mail: ewa.michalkiewicz@usz.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5396-1820
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 203-221
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.13
  PDF: ppk/60/ppk6013.pdf

  The problem of discrepancies in the jurisprudence of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court regarding the transcription of a foreign birth certificates of a children of same-sex couples in the light of the Constitution of the Republic od Poland of 2nd April 1997

  In recent years, refusal to transcribe birth certificates of children of same-sex cou- ples has increasingly become the subject of decisions of the Supreme Administrative Court and the Supreme Court. This extremely current and at the same time compli- cated legal problem has been subjected in this study to a multifaceted study. The in- terpretation of the provisions regulating the issue of birth certificates allowed to de- fine their place in the process of creating the child`s identity. On the other hand, the analysis of the case law made in the second part of the article made it possible to indicate specific consequences of the refusal to transfer foreign birth certificate to the national register of marital status. The most important and at the same time the most extensive part of the considerations is, however, the reference of the legal effects of the adopted solutions to the basic constitutional and international princi- ples and values. Such a broad approach to the problem provided the basis for formu- lating final conclusions as to the rightness of the actions taken by the Polish state to protect the domestic legal order.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart