prawo do informacji

 • Od wolności otrzymywania i przekazywania informacji do prawa do informacji (publicznej). Ewolucja orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

  Author: Szymon Osowski
  E-mail: szymon.osowski@siecobywatelska.pl
  Institution: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Author: Bartosz Wilk
  E-mail: bartosz.wilk@siecobywatelska.pl
  Institution: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 145-160
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.08
  PDF: ppk/36/ppk3608.pdf

  The text presents an analysis of the case law of the European Court of Human Rights concerning art. 10 paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. On the basis of selected judgments of the Court relating to article. 10 paragraph. 1 of the Convention in so far as guaranteed in the provision of “freedom to receive and impart information without interference by public authority”, this article presents the evolution of the case law of the Strasbourg Court. These considerations led to reconstruct jurisprudence standard of the European Court of Human Rights regarding the right to public information. The authors referre to the standard of protection of the right to public information guaranteed by the Polish Constitution and conclude that it cannot justify the thesis that the standard of protection of the right to information is higher in the Polish Constitution.

 • Realizacja jawności orzeczeń sądowych w trybie dostępu do informacji publicznej jako element społecznej kontroli

  Author: Katarzyna Tomaszewska
  E-mail: k.tomaszewska@prawo.uni.wroc.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 15-49
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.01
  PDF: ppk/25/ppk2501.pdf

  The openness of public life is an event of the so called new time. It is a value that is evaluated positiv because by guaranteeing the access to the information about so called public affairs creates a possibility of the social control and by the same time an active function of the individual in the state with a democratic system. One of his elements is the possibility of gaining information via measures of public subjects that are called subjects that are obliged to give information. In view of the wide approach of the notion public information guaranteed by the legislator such information are also judgments of judiciary organs. In the Polish law order there are various forms of granting of the court judgments. One of the solutions is the granting according to the act of law dated 6. September 2001 about public information. This work shall evaluate that process of the granting and confrontation with other forms of the openness implementation of the court judgments.

 • Rozumienie prawa dostępu do informacji publicznej na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

  Author: Joanna Knapińska
  E-mail: a-knapinska@wp.pl
  Institution: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 191-205
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.11
  PDF: ppk/32/ppk3211.pdf

  Dostęp do informacji publicznej stanowi po stronie obywatela konstytucyjne prawo, zaś po stronie władz publicznych obowiązek umożliwienia jego najpełniejszej realizacji. Przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawierają normy, które te postulaty realizują, jednakże przy ich interpretacji nasuwa się wiele wątpliwości. Dlatego też celem niniejszego opracowania jest wskazanie tych wątpliwości i próba ich racjonalnej, zgodnej z zamierzeniem ustrojodawcy, interpretacji.

  Understanding the right of access to public information on the grounds of the Constitution of the Republic of Poland

  The access to public information creates a constitutional right for the citizens, but at the same time it creates the duty for the public authorities to allow its realisation to the greatest extent. The Polish Constitution involves legal norms which meet these requirements, however, doubts arise as to their interpretation. Therefore, the main aim of this paper is to identify these doubts and to aim at their reasonable interpretation, which at the same time would be parallel to the will of the legislator of the con- stitutional system.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart