prawo dostępu do sądu

 • Prawo do sądu w sprawach karnych w Konstytucji RP

  Author: Dominika Czerniak
  E-mail: dominika.czerniak@onet.pl
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 129-162
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.06
  PDF: ppk/31/ppk3106.pdf

  Rzeczywisty kształt konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do sądu zależy od specyfiki spraw będących przedmiotem danego postępowania. W niniejszym artykule uwzględniając orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w pierwszej kolejności wskazano, w jaki sposób definiuje się pojęcie „sprawy karnej”. Na tej podstawie ustalono zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa do sądu w sprawach karnych, a następnie dokonano analizy jego szczegółowych elementów: prawa dostępu do sądu, prawa do sprawiedliwie ukształtowanej procedury oraz prawa do uzyskania rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie. Podkreślono, że w różnym zakresie ono przysługuje pokrzywdzonemu i oskarżonemu w zależności od trybu ścigania przestępstw. Szczególną uwagę poświęcono problematyce prawa do sprawiedliwie ukształtowanej procedury i konieczności zrównoważenia uprawnień uczestników postępowania oraz interesów wymiaru sprawiedliwości. We wnioskach wskazano, że stanowisko Trybunału Konstytucyjnego nie w pełni uwzględnia zmiany zachodzące w prawie karnym, co może prowadzić do faktycznego ograniczenia gwarancji procesowych jednostki wynikających z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

 • Prawo dostępu do sądu w kontekście nadzoru nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

  Author: Agnieszka Gajda
  E-mail: gajda_a@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 184-195
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.08
  PDF: ppk/31/ppk3108.pdf

  Przedmiotem publikacji jest zagadnienie prawa do sądu rozumianego jako prawo dostępu do sądu niezależnego i niezawisłego. Pojawiają się wątpliwości co do konstytucyjności wyróżnienia przez ustawodawcę działalności administracyjnej sądów i powierzenia nadzoru nad jej wykonywaniem ministrowi sprawiedliwości. Autorka opisuje podstawowe zasady dotyczące tego nadzoru oraz zastanawia się, czy tego typu konstrukcję prawną da się pogodzić konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy a przede wszystkim zasadą odrębności władzy sądowniczej

 • Rola sądów międzynarodowych w rozstrzyganiu kolizji zasad prawa wewnętrznego i prawa międzynarodowego na przykładzie immunitetu jurysdykcyjnego państwa

  Author: Izabela Gawłowicz
  E-mail: izabela.gawlowicz@ gmail.com
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 103-124
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.04.05
  PDF: ppk/26/ppk2605.pdf

  The Author analysis the role of international courts in the understanding and implementation legal institutions situated on the border between public international law and domestic law, on the example of the jurisdictional immunity of the state. The level of contact of those institutions under discussion relates to state’s using the immunity and human rights protection with special regard to the access to the court. The functions of international courts in discussed scope are particularly important in the opposite to public international law powerlessness according to the codification of its fundamental institutions. The lack of the treaty regulations and low specificity of custom norms relocate the liability of analyzing the substance, the scope of application, the admissibility of the limitation of immunity on international courts, whom statements can be a pattern for domestic courts. Unfortunately the judgments of international courts as well as domestic ones are not consistent – example of what are the differences in the approach to the immunity between European Tribunal of Human Rights and International Court of Justice. The lack of consistent vision of jurisdictional immunity is typical for international and domestic courts and in general is nothing special. However significant differences in the statements of main international courts deepen the uncertainty according to immunity’s scope, substance, possibilities of limitation (or lack of possibilities of limitation), that is especially deep regarding to simultaneous slowdown of codification activity.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart