prawo krajowe

 • Aktualne wyzwania systemu źródeł prawa w Republice Słowackiej

  Author: Marta Breichová Lapčáková
  Institution: Uniwersytet Pawła Juzefa Szafarika w Koszycach, Słowacja
  Author: Grzegorz Chmielewski
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 101-132
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.04.06
  PDF: ppk/38/ppk3806.pdf

  The article gives a comprehensive overview of the issues of sources of law in the Slovak Republic. It describes the different types of sources of law of Slovak Republic and their constitutional and legal regulation and also focuses on the analysis of the critical moments of constitutional and legislative process. The text explains the basic form of the national legal system, which in the traditional terms takes the form of a pyramid, the top of which are the Constitution and constitutional acts. This traditional concept is confronted with the current development of relations of the systems of international law, European law and national law, on the background of the theory of inter – system legal pluralism. The article is focused on the definition of the status of international treaties in the legal order of the Slovak Republic, with particular emphasis on the status of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights) and the Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the European Union. For this purpose the relevant case-law of the Constitutional Court of the Slovak Republic is demonstrated, and the issue of the concept of the relationship between the national law of the Slovak Republic and the European Union is raised. The unspoken material core of the Constitution of the Slovak Republic is to be considered as a criterion of recognition of the principle of the primacy of European Union law.

 • Prawna ochrona dóbr kultury – problemy terminologiczne

  Author: Izabela Bernatek-Zaguła
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
  Year of publication: 2012
  Source: Show
  Pages: 135-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2012.04.07
  PDF: ppk/12/ppk1207.pdf

  W artykule autor zajmuje się zagadnieniem braku jednolitej oraz precyzyjnej terminologii w regulacji normatywnej w obrębie określonej dziedziny jaką jest ochrona dóbr kultury. Normodawca tworząc mechanizmy ochronne dla szeroko rozumianych dóbr kultury zarówno w Konstytucji RP, jak i w obrębie ustawodawstwa używa wielu określeń dla wyznaczenia podobnego zakresu zastosowania norm. Rozważania czynione są na podstawie Konstytucji RP oraz na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które pozwalają autorowi zauważyć niedoskonałości, wręcz niedostatki w zakresie koherentności terminologicznej w obrębie tej samej dziedziny, zarówno w odniesieniu do aktów prawa krajowego jak i ich relacji do prawa międzynarodowego. W pierwszej części artykułu autor przedstawia terminologię stosowaną dla ochrony dóbr kultury w obrębie prawa międzynarodowego, następnie czyni rozważania odnośnie terminologii stosowanej dla wyznaczenia podobnego zakresu w treści Konstytucji RP, w kolejnej części przedstawia terminologię stosowaną na gruncie prawa krajowego wykazując, iż używanie przez ustrojodawcę licznych terminów prawnych dla nazwania podobnego zakresu wskazuje na brak dyscypliny terminologicznej, czego skutkiem jest, zdaniem autora, osłabienia działania ochrony prawnej a nawet do dopuszczenia do powstania luki w prawie.

 • Wybrane aspekty implementacji dyrektyw Unii Europejskiej do systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej

  Author: Artur Trubalski
  Institution: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 173-197
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2013.01.08
  PDF: ppk/13/ppk1308.pdf

  The aim of this paper is to presents selected issues on the process of the implementation of the EU directives into the national law of the Republic of Poland. This issue is very im- portant as the most of the legislative process, especially connected with economic issues, is currently held at the level of the European Union. Legal acts, which are adopted in Poland, aim to implement the EU law into the national law. Therefore, there is a need to analyse the implementation process and its character more deeply. This applies to a particular directive, which is seen as a source of secondary legislation of the European Union being subject to this process. No less important is to define the process more precisely, with particular emphasis on the doctrine of discrepancies occurring in the background of the distinction between the implementation and transposition of the EU law into the national law. This raises, in turn, the need to examine the implementation of the law-making process as a two-step operation. This feature is characteristic to the process of the implementation of the EU law into the Polish legal system and has no equivalent in the Polish constitutional order. The basis of the implementation process, which result from the primary law of the European Union, will also be characterized. They provide the foundation for the application of the EU law in Poland. They also show the obligation to ensure the effectiveness of the EU law in the national legal order, which simultaneously requires the imple mentation of the rights contained in the European Union directives. Another element of the study is to present the implementation of the legal basis con- tained in the Constitution of the Republic of Poland. The analysis of those basis leads to the conclusion that the Constitution of Poland contains provisions to the validity of both primary and secondary law of the European Union in Polish legal system. Therefore, they constitute the basis for the implementation of the EU directives into the na- tional law. Issues emphasised in the work and connected with the process of the implementation of the EU law into the national law, are the foundation for the analysis of this process, as well as a starting point for further discussion on the mechanism of the im- plementation of the European Union law into the national law of the Republic of Poland.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart