Presidential Elections

 • The Influence of External Factors on the Process of Transformation in Poland. The Case of the Polish Presidential Elections of 1989

  In the first half of 2001 the US Department of State, following a request from the National Security Archive (a US non-governmental organisation), declassified documents relating to the Round Table negotiations, the presidential elections, the crisis over choice of a prime minister and the creation of government (coalition) in Poland in 1989. Those documents, highly confidential until their release, allow us to look at the most important events in the transformation in Poland from a different perspective, which has not yet been extensively analysed. In essence, they indicate the role of external factors which have influenced the political situation of Poland – the transformation and actual decomposition of communism. They include cables detailing the US embassy’s participation in, and its analysis of the events during Poland’s ‘revolution’.

 • Do the Celebrity Politics Really Matter for Hispanic Voters Today? The Comparison of Barack Obama’s and Donald Trump’s Presidential Campaigns

  The fast-growing Latino community in the United States became one of the most influential voting groups of this decade. The article shows how President Obama used the endorsement of Hispanic celebrities through viral videos and fundraisers to win among this community, while acknowledging and comparing this case to Donald Trump’s presidential campaign in 2016, during which he could not count on the celebrities of Latin descent. The article tries to answer the question whether Hollywood can or cannot influence the ethnic voting groups and why this way of canvassing is only possible for the Democratic Party.

 • Wymóg uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów (poparcia) w wyborach prezydenckich

  Głównym celem tego artykułu jest wyjaśnienie, na czym polega specyfika instytucji wymogu uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich, istniejącego w: Nigerii od 1979 r., Kenii od 1992 r. i Indonezji od 2001 r., oraz określenie panujących w tych państwach warunków politycznych, które przyczyniły się do jej wprowadzenia i trwania. W końcowej części artykułu, dzięki porównaniu wszystkich trzech kazusów, wskazane zostaną szczegółowe różnice występujące obecnie między nimi. W artykule zostaną również zaprezentowane wnioski dotyczące dotychczasowych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem przedmiotowej instytucji. Pozwolą one wstępnie ocenić, czy uprawnione jest stwierdzenie, że jej zastosowanie wpływa na obniżenie znaczenia konfliktowych zachowań w relacjach między grupami etnicznymi i na budowanie międzyetnicznej akomodacji w wymienionych państwach.

 • The Convergence of Presidential and Parliamentary Elections in France: Analysis of Systemic Tendencies from the Perspective of Sixty Years of the Fifth Republic

  The paper deals with specific links between presidential and parliamentary elections in contemporary France. The main goal is to demonstrate that the timing of the two types of political events is a significant factor preserving the configuration of a pro-presidential majority fact as one of the possible variants of French semi-presidentialism. This raises the question of the role of both elections as instruments for controlling the process of setting up a space of political rivalry that could be perceived as optimal from the viewpoint of ruling camps. The author analyses possibilities to provide the convergence of presidential and parliamentary elections under the conditions of a seven-year presidential term as well as after its shortening to five years in 2000. Hence, of particular importance is the impact of some mechanisms used in this field on the institutional logic of the French political system. Specific application of constitutional tools and some normative changes introduced in previous years cause the extent of the aforementioned control to be now much greater than in the first decades of the Fifth Republic. Looking at the convergence of both types of elections from the perspective of the evolution of the existing political system, the author argues that it is legitimate to divide the whole period of the Fifth Republic into three sub-periods: 1. the absence of electoral convergence (1958–1981); 2. partial electoral convergence (1981– –2002); full electoral convergence (since 2002). Due to the acceptance of the pro-presidential paradigm, the latter formula is now definitely preferred and supported by legal regulations, which affects the flexibility of French semi-presidentialism (significantly reduced, but not fully eliminated, probability of cohabitation).

 • Projekty reform amerykańskiego systemu wyborczego na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym

  PROJECTS OF REFORMS OF THE AMERICAN ELECTORAL SYSTEM AT THE FEDERAL, STATE AND LOCAL LEVEL

  The decentralized structure of the U.S. electoral system makes it impossible to speak about a single electoral system which operates in the United States covering about 16.000 elections that are held over a four-year period. States, responsible for holding elections at the state and local level, are trying to reform this system. A significant role in promoting and implementing these reforms is played by non-governmental organizations such as FairVote: The Center for Voting and Democracy, The League of Women Voters, and Common Cause. The purpose of this article is to present the proposed reforms of the U.S. electoral system at the federal, state and local level. The aim is to show the debate which takes place on the American political scene, on the issue of organizing more representative elections.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.