proces ustawodawczy

 • O potrzebie reformy polskiego systemu stanowienia prawa

  Author: Maciej Borski
  E-mail: maciej.borski@humanitas.edu.pl
  Institution: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 223-242
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.13
  PDF: ppk/32/ppk3213.pdf

  Proces stanowienia prawa w odbiorze wielu podmiotów w nim uczestniczących lub monitorujących jego przebieg jest mało przejrzysty oraz niesatysfakcjonujący jeśli chodzi o poziom partycypacji obywatelskiej. a przecież władzom powinno zależeć na tym, aby uspołecznić proces stanowienia prawa. Im więcej dyskusji i konsultacji w trakcie tworzenia założeń do aktów prawnych, tym większa szansa uniknięcia pomyłek oraz szansa na to, że obywatele będą aprobowali istniejący system prawny i przestrzegali prawa. W publikacji tej autor podjął próbę subiektywnego wskazania tych elementów procesu stanowienia prawa, które wymagają szybkiej zmiany. Jednocześnie wskazał na rozwiązania, które mogłyby przyczynić się znacząco do poprawy jego jakości.

  From the point of view of the participating or monitoring bodies, the legislative process may be found as unclear and unsatisfying in terms of citizens’ access. The state authorities should be interested in engaging the society in it more widely, though. The more discussion and social consultation within the process of law-making, the greater chance for avoiding errors and mistakes as well as for a social approval and a high level of law preservation. The paper is an attempt to present the very subjective list of the elements of law in need for speedy changes. It also points out the de lege ferenda solutions that might significantly improve its quality.

 • Kompetencje ustawodawcze Senatu – zakres poprawek w praktyce ustrojowej i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

  Author: Mateusz Chrzanowski
  E-mail:  m.chrzanowski@umcs.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 61-72
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.04
  PDF: ppk/45/ppk4504.pdf

  Poprawki senackie są istotnym elementem w zakresie postępowania ustawodawczego. Aktualne rozwiązania zawarte w Konstytucji RP dotyczące tej instytucji budzą wątpliwości, gdyż nie pozwalają na wyraziste wskazanie kompetencji Senatu. Obrazuje to praktyka orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyka ustrojowa. Genezę problematyki zakresu poprawek odnajdujemy w sporach kompetencyjnych, jakie po 1989 r. prowadzone były między Sejmem a Senatem. Orzecznictwo polskiego sądu konstytucyjnego w odniesieniu opisywanej instytucji wskazuje, że organ ten w znaczący sposób wpłynął na proces ograniczania kompetencji drugiej izby. Obecne doświadczenia dotyczące poprawek senackich pokazują potrzebę nowelizacji Konstytucja RP w tym zakresie.

 • Między oczekiwaniami a efektami. Analiza skutków regulacji ex post jako instrument w procesie legislacyjnym

  Author: Anna Młynarska-Sobaczewska
  E-mail: anka.sobaczewska@ gmail.com
  Institution: Polska Akademia Nauk
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 74-92
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.05
  PDF: ppk/45/ppk4505.pdf

  Celem prawodawcy jest, aby ustanowione przez niego prawo wywoływało zamierzone efekty społeczne i ekonomiczne. Istnieje niekwestionowana potrzeba ewaluacji stanowionego prawa, dokonywania rzetelnej analizy rzeczywistych efektów regulacji, choć stosunkowo niechętnie tego typu mechanizmy oceny są wdrażane przez prawodawców. Trudniejsze i bardziej dyskusyjne jest natomiast znalezienie satysfakcjonujących metod i instrumentów, za pomocą których należy prowadzić miarodajne badania efektywności regulacji prawnych. Niniejszy tekst poświęcony jest przedstawieniu pewnych rozwiązań dotyczących procedur i kryteriów w zakresie analizy skutków regulacji prawnych, modelowych warunków takiej oceny oraz przedstawienia polskiej regulacji i praktyki w tym zakresie.

 • Tryb pilny w teorii i praktyce procesu ustawodawczego pod rządami Konstytucji z 1997 r.

  Author: Sławomir Patyra
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 61-81
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.03
  PDF: ppk/05/ppk503.pdf

  Legislative procedure for urgent bills constitutes a crucial prescriptive instrument that is useful to a government in parliamentary system to influence the course of legislative process. In Poland the urgent procedure was introduced by virtue of provisions of the Small Constitution 1992, as a factor that serves to prevent the lengthiness of parliamentary procedures and obstructive actions of parliamentary opposition towards government legislation program. On the basis of decisions taken by the Constitution adopted on 2nd April 1997 and as in the previous legal situation, The Council of Ministers has the exclusive right to initiate legislative proceeding as a matter of urgency. In accordance with the 123rd article, para 1 of the Constitution, urgency clause cannot be applied against tax bills, bills governing elections, draft laws regulating systems and competence of public authorities and drafts of law codes. What is more, on the basis of separate articles, budget bills are excluded from using the urgency process. The basic drawback of the urgency process in Polish political solutions is the lack of constitutional deadlines that would indicate the pace of Sejm activities concerning the urgency clause. In such a situation, the actual pace of investigation of urgent bills in the Sejm depends on the lower house’s will and its bodies. As a result, in practice of Polish parliamentary law, the urgency process is rarely applied by the Council of Ministers, particulary when the government has stable support of Sejm’s majority at its disposal. In such a case, the government may stimulate the pace of parliamentary activities concerning its bills with the use of political pressures nad with no need of using the urgency process.

 • Incorporation of European Union Legal Acts into the Legal System of the Republic of Poland

  Author: Artur Trubalski
  E-mail: atrubalski@univ.rzeszow.pl
  Institution: University of Rzeszow
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8020-9178
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 191-201
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.14
  PDF: ppk/57/ppk5714.pdf

  autonomy to select The objective of this study is to analyze the process of implementing European Union law into the legal system of the Republic of Poland. EU law is to be incorporated in the Polish legl system in such a way as to safeguard its binding force. In other words, it is necessary to ensure the effectivness of European Union law in the legal system  of the Republic of Poland. The Member States are obliged to implement European Union law.This obligation arises out of the adoption of the treaties establishing the European Union, but it s also rooted in the Constitution. It is worth noting that a Member State has the autonomy to selectthe method of incorporating European Union law in its legal system. In the case of the Republic of Poland, the process of implementing European Union law is linked particularly closely to the adoption of statues implementing the provisions of European Union law into the legal system of the Republic of Poland. Should Poland fail to implement EU laws in its legal system properly, it may incur financial liability to the European Union, as well as its own citizens.

 • Prawo petycji jako instrument rozwoju działalności prawodawczej Senatu

  Author: Mateusz Chrzanowski
  E-mail: m.chrzanowski@umcs.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4099-0980
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 325-334
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.20
  PDF: ppk/62/ppk6220.pdf

  The right to petition as an instrument for the development of the Senate’s legislative activity

  This article presents the issue of the right to petition as a social tool influencing legislative proceedings in the Senate. The considerations begin with an analysis of the legal norms regulating the institution in the presented scope. Some suggestions for changes have also been made with the aim of improving the quality of the petition process. Practice shows that this instrument of social participation is an important source of inspiration for the creation of the Senate’s legislative initiative, but it could be used even more effectively. In the context of the principle of national sovereignty, the principle of a democratic state ruled by law and social dialogue, it is extremely important to give the institution of petition a substantial shape and ensure it has a real influence on the legislative process.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart