proces wyborczy

 • Aktualne problemy prawa wyborczego przed wyborami do jednostek samorządu terytorialnego

  Author: Wojciech Hermeliński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 11-18
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.01
  PDF: ppk/44/ppk4401.pdf

  W grudniu 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta wprowadziła doniosłe zmiany w Kodeksie wyborczym, dotyczące między innymi struktury organów wyborczych, ich kompetencji, jak też zasad i sposobu głosowania przez wyborców. W artykule przedstawione zostały najważniejsze problemy związane z implementowaniem nowych reguł samorządowego prawa wyborczego w kontekście nadchodzących wyborów do jednostek samorządu terytorialnego.

 • Quality of Democratic Election Process during the COVID-19 Pandemic : The Schedler’s Chain of Democratic Choice Perspective

  Author: Maciej Onasz
  Institution: University of Łódź
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4062-1253
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 188-210
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.11
  PDF: apsp/72/apsp7211.pdf

  This paper provides an assessment of the possibility of maintaining the democratic quality of the electoral process held under extraordinary conditions resulting from the COVID-19 pandemic. This is part of the considerations on the quality of democracy and its resistance to crisis conditions. The study was conducted using Andreas Schedler’s Chain of Democratic Choice. It covers both a general perspective and a case study of the election of the President of Poland, lasting from March to May 2020 and finally and effectively interrupted only on May 6 – 4 days before the vote. The adopted perspective makes it possible to identify and assess the potential and actual threats to maintaining the democratic nature of the election process at all its stages. Possible technical solutions that may counteract the reduction of the democratic level of the election process at individual stages have also been indicated.

 • The Influence of New Technologies on the Election Process in Lithuania

  Author: Aleksandra Kuczyńska-Zonik
  Institution: John Paul II Catholic University of Lublin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5672-9613
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 175-188
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.14
  PDF: ppk/64/ppk6414.pdf

  This article aims to analyze the use of new technologies (ICT) in the election process in Lithuania, understood as election procedures and electronic voting. While ICT is widely used in the registration of voters, calculating voting results, or announcing election results, so far, the concept of electronic voting in Lithuania raises many concerns. However, it is anticipated that due to the COVID-19 pandemic, new regulations may be adopted, and electronic voting will contribute to the modernization of election procedures and help maintain sanitary requirements in the current crisis. Based on the analysis of legal acts, reports of international organizations, and the results of academic research, the author proves that new technologies significantly affect the operation of the broadly understood electoral apparatus. They can also increase electoral accessibility and participation, improve electoral processes in the context of new challenges, and stimulate the international visibility of the state.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart