professionalism

 • The New Journalism: an Attempt at the Model Reconstruction

  Author: Iwona Hofman
  Institution: Maria Curie–Skłodowska University in Lublin (Poland)
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 391-398
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016029
  PDF: ppsy/45/ppsy2016029.pdf

  An attempt at reconstruction of the New Journalism model results from the observation of the crisis symptoms of journalism as a profession and mission (social responsibility). On the grounds of journalists’ and theoreticians’ statements, it is possible to establish a hierarchy of values of the serious journalism, which a social demand is growing for. The New Journalism is most frequently described as the conscious journalism, which provides spectrum of needs and views of recipients. This type of journalism is committed, independent, functioning in the public sphere, credible, realizing educational role. These attributes pertain to journalism. The paper includes standpoints, for example, of S. Michalczyk, B. Hennessy, P. Mancini, S. Russ–Mohl, S. Bratkowski, R. Kapuściński. 

 • Nowe Dziennikarstwo. Próba rekonstrukcji modelu

  Author: Iwona Hofman
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 67–77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.04
  PDF: apsp/49/apsp4904.pdf

  Próba rekonstrukcji modelu Nowego Dziennikarstwa wynika z obserwacji symptomów kryzysu dziennikarstwa jako zawodu i misji (odpowiedzialność społeczna). Na podstawie wypowiedzi dziennikarzy i teoretyków można bowiem ustalić hierarchię wartości dziennikarstwa poważnego, na które jest coraz większe zapotrzebowanie społeczne. Nowe Dziennikarstwo jest najczęściej opisywane jako dziennikarstwo świadome, uwzględniające spektrum potrzeb i poglądów odbiorców, zaangażowane, niezależne, funkcjonujące w sferze publicznej, wiarygodne, pełniące rolę edukacyjną. Należy podkreślić, że cechy te odnoszą się przede wszystkim do publicystyki. W artykule uwzględniono stanowiska badawcze m.in. S. Michalczyka, B. Hennessy’ego, P. Manciniego, S. Russa-Mohla, S. Bratkowskiego, R. Kapuścińskiego.

 • O roli nauczyciela akademickiego w opinii polskich i zagranicznych studentów

  Author: Edyta Nowak-Żółty
  Institution: Akademia WSB
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4212-9497
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 310-322
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.17
  PDF: em/13/em1317.pdf

  Artykuł przybliża czytelnikowi wybrane aspekty obrazu nauczyciela akademickiego w deklaracji grupy studentów polskich i zagranicznych. W związku z zwiększającym się udziałem studentów z zagranicy w polskim rynku edukacyjnym autorka poszukiwała odpowiedzi na temat oczekiwań studentów związanych z rolą nauczyciela akademickiego. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów roli nauczyciela w opinii studentów zagranicznych oraz polskich. Badanie opinii studentów zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2019 roku w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, gdzie uczą się studenci z Polski, Ukrainy i wielu innych krajów świata. Autorka zakładała, że z powodu różnic kulturowych obraz nauczyciela akademickiego w oczach poszczególnych grup studentów może się różnić. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że studenci, co prawda, preferują różne formy zajęć, ale niezależnie od kraju, z którego pochodzą, oczekują aktywnego i energicznego nauczyciela, przekazującego wiedzę w sposób jasny i zrozumiały, będącego profesjonalistą w swojej pracy.

 • Służba cywilna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

  Author: Kamil Mroczka
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3809-3479
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 171-188
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.11
  PDF: ppk/61/ppk6111.pdf

  Civil Service in the Jurisprudence of the Constitutional Tribunal

  The civil service (c.s.) is a key element of any nation of law. As an institution responsible for exercising the public authority c.s. is not free from political pressure and takeover attempts for the purposes of the party. Polish experience in the creation of a politically neutral c.s. has not been impressive. The first regulation was created during the interwar period. After the World War II, the idea of an independent and professional c.s. was gradually dismantled to be completely abandoned in 1974. After the collapse of PRL, until 1996, there were several unsuccessful attempts to revive c.s. In that year the parliament adopted a basis for the c.s. system but even that attempt was subsequently revised in upcoming years by further changes (three new acts of law). Moreover, it has to be pointed out that during those years the actions of decision-makers concerning the c.s. have been the subject of jurisprudence by the Constitutional Tribunal. The rulings issued by the Tribunal have shaped the operational conditions which are important for c.s. and have developed an interpretation of the constitutional axioms of that institution. Analysis of key sentences of the Constitutional Court is the subject of this paper.

 • TODAY’S CHALLENGES, WHICH INFLUENCE THE TRAINING AND ADVANCEMENT OF THE QUALIFICATION OF PUBLIC SERVANTS IN UKRAINE

  Author: Yana Kachan
  Institution: Training Institute of the State Employment Service of Ukraine
  ORCID: htth://orcid.org/0000-0002-4078-7747
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 28-41
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20220102
  PDF: ksm/33/ksm3302.pdf

  The article deals with the problem of qualification advancement of civil servants in Ukraine. The article reveals the problems connected with qualification advancement of the employees of the state authorities. The article outlines the main directions of formation of the current effective system of professional development of civil servants. It was found that the mechanisms of the system of vocational training, which are used in foreign countries, mainly do not vary from the domestic tools of professional development (e.g., workplace training, on-the-job training (lectures, seminars, workshops, interdepartmental trainings), group training, distance learning), but their application in practice has certain peculiarities. Reform requires a high level of qualification and professional uniformity of the management apparatus, which will enable to provide a professional basis for the constitutional uniformity of the system of power, as well as the transition (vertical, horizontal, interdepartmental, etc.) of public servants. The establishment of systemic and innovative thinking of public servants is considered to be a new challenge of today’s realities. It should be noted that “professionalism of a public servant is intended to ensure the proper performance of duties, stability of public service, the ability to solve complex problems and the ability and readiness to improve their qualification. The main criteria of professionalism of a public servant can include: Availability of high education; competence (knowledge, skills and abilities) in performance of duties; availability of practical work experience; discipline, responsibility; accurate adherence to the law; political neutrality; organizational, managerial skills, initiative, creativity; ability and inclination to work in the service career; social protection, as well as psychological, moral and ethical qualities”. At the same time, the character and nature of performance of duties by public servants require them to have not only basic organizational and managerial skills, competence and initiative in fulfilling the assigned tasks, but also high human qualities: orderliness, self-control, modesty and self-criticism, sense of responsibility for the entrusted task, concern for state and public interests. Professionalism is the main qualitative category of a public servant, which determines the efficiency of work and his career.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart