Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

professionalization

 • Profesjonalizacja komunikacji politycznej w dobie mediatyzacji: wyzwania koncepcyjne i badawcze

  Author: Barbara Brodzińska-Mirowska
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 193-209
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.62.12
  PDF: apsp/62/apsp6212.pdf

  W artykule podejmuję refleksję nad zjawiskiem profesjonalizacji komunikacji politycznej w dobie przeobrażeń wynikających z procesu mediatyzacji. Stanowiskiem wyjściowym w podejmowanej dyskusji jest twierdzenie, że profesjonalizacja kampanii wyborczych nie jest równoznaczna z profesjonalizacją komunikacji politycznej w ogóle. W poniższych analizach przyjmuję perspektywę strategicznego podejścia do działań komunikacyjnych podejmowanych przez organizacje partyjne. W pierwszej części dokonuję krytycznej analizy dotychczasowego spojrzenia na proces profesjonalizacji komunikacji politycznej oraz prezentuję wybrane propozycje badawcze, które mają na celu próbę ustrukturyzowania badań profesjonalizacji. W efekcie podjętych analiz, a także na podstawie dotychczasowych doświadczeń badawczych, w drugiej części tekstu proponuję spojrzenie na proces profesjonalizacji z perspektywy sposobu organizacji działań komunikacyjnych przez partie polityczne.

 • Kompetencje i ich profesjonalizacja jako czynnik rozwoju współczesnego człowieka

  Author: Małgorzata Elżbieta Krawczyk-Blicharska
  E-mail: mkrawczyk@ujk.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7526-8306
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 237-253
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.14
  PDF: kie/131/kie13114.pdf

  A contemporary human being expands and uses their individual abilities to update, deepen and enrich the potential of knowledge, skills and competences in order to adapt to the changing social living space. The tasks imposed by the contemporary society necessitate creation and fulfillment of an individual who learns to live and is able to develop in the individual and collective dimension by professionalisation and use of their own competence potential. The contemporary civilisational tasks are not based on preparing individuals for the existing society but on providing stimuli enabling every human being, by using their competence potential, to understand the surrounding world, to create it, to be its actual participant and recipient, and to feel responsible for it now and in the future.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart