protective factors

 • Resilience, Refugee Children and Children’s Rights

  Author: Ina Lekkai
  Institution: Independent scholar
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 39-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.02.03
  PDF: kie/124/kie12403.pdf

  In the light of recent world facts, there has been growing attention paid to refugee minors who, fleeing from violence, war, poverty and climate change, or seeking better opportunities, hope to reach safety in Europe. Challenging life experiences such as war, violence, forced displacement, etc., can potentially threaten children’s development. However, many succeed in turning their lives around and develop well despite such negative circumstances. Refugee children, often overlooked by immigration laws and policy makers, prove to be a particularly resilient group, very resourceful in mechanisms for overcoming life adversities. By taking this understanding of refugee minors as a starting point, this article provides an overview of research in the field of resilience, aiming to discuss the implications that tie refugee minors’ well-being to the human and children’s rights obligations that society bears towards them. The article concludes that there is an urgent need for interventions and programs which target factors that promote refugee children’s resilience in their design and implementation, informed by current knowledge of refugee children’s life and cultural background, and their self-ratings of negative and positive life events. The standards defined by human and children’s rights instruments and equity regarding children’s rights to achieve a good life should be a matter to be taken seriously for all children worldwide.

 • Czynniki niesprzyjające i chroniące w przebiegu kariery szkolnej uczniów imigrantów

  Author: Wiktor Rabczuk
  Year of publication: 2013
  Source: Show
  Pages: 38-56
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2013.02
  PDF: em/2/em202.pdf

  Artykuł ukazuje zasięg zjawiska imigracji i jej znaczenie społeczno- -ekonomiczne w krajach OECD oraz polepszenie w ostatniej dekadzie poziomu wykształcenia dzieci imigrantów. Jednak kształcenie dzieci imigrantów pozostaje nadal poważnym wyzwaniem dla systemów szkolnych. Są oni narażeni na stres kulturowy, toteż ich adaptacja szkolna jest utrudniona. Chociaż wywodzą się ze środowisk defaworyzowanych, osiągają jednak względnie lepsze wyniki akademickie, aniżeli populacja autochtoniczna o podobnym statusie społeczno- -ekonomicznym. Aby wyjaśnić to zjawisko, pożądane jest uwzględnienie pojęć resilience i kapitału społecznego. Termin kapitał społeczny pozwala wyeksponować relacje korzystne („dobry” kapitał społeczny) dla rozwoju kapitału ludzkiego, pojęcie zaś resilience umożliwia ujmowanie tych relacji jako czynników chroniących uczniów w sytuacjach niesprzyjających i trudnych. Zrelacjonowane badania szwajcarskich autorek, D. Bader i R. Fibbi, mieszczą się w nurcie badań nad fenomenem resilience. Artykuł kończy się refleksją autora o doniosłej roli normatywnego wymiaru kapitału kulturowego imigrantów (pochodzenia azjatyckiego), który w sposób szczególny przyczynia się do procesów pozytywnej adaptacji szkolnej i społecznej ich dzieci, powiększając zasoby czynników chroniących.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart