protesty wyborcze

 • Protesty wyborcze i ich rozpoznawanie w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2014 roku

  Author: Radosław Zych
  E-mail: radzy@doktorant.umk.pl
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 137-148
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.06.06
  PDF: ppk/22/ppk2206.pdf

  The election protests concerning Polish elections to the European Parliament from 2014 year focused on a number of specific issues. Noteworthy is the number of them – 64. So far, in Polish European elections of 2014 year brought them the most. Still, a large percentage of judgments in election protests are those, in which The Supreme Court shall not act upon a complaint filed by a person not entitled to do so based on the grounds laid down in electoral code. This may indicate the ignorance of people who made such a remedy on the timing and the grounds of his lodge.

 • Postepowanie w trybie wyborczym

  Author: Norbert Gill
  E-mail: norbert.gill@amu.edu.pl
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 105-119
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.07
  PDF: ppk/44/ppk4407.pdf

  Niniejszy artykuł zwraca uwagę na specyficzne odmienności regulacji prawnych zawartych w ustawie z 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy od „utartych reguł prawnych”. Instytucje objęte tytułem publikacji dotyczą trzech obszarów. Pierwszy ma na celu zbadanie legalności wyborów i związany jest z ewentualnym zakwestionowaniem ich wyniku poprzez wniesienie protestu wyborczego. Druga instytucja którą obejmuje wspólna nazwa „postępowanie w trybie wyborczym”, dotyka spraw związanych z tzw. rozpowszechnianiem informacji nieprawdziwych i konsekwencjami tego faktu, co w szczególności wynika z regulacji zawartej w art. 111 kodeksu wyborczego. Trzeci krąg, to inne środki prawne mające na celu ograniczony zakres odziaływania do konkretnego aktu w procesie wyborczym jak np. środek polegający na możności wniesienia skargi na odmowę wpisu do rejestru wyborców. Tak dokonany wybór, pozwolił na postawienie pierwszego wniosku, a mianowicie, iż proces wyborczy ma swoją dynamikę, a zasadniczą kwestią, która odmierza jego sekwencje są terminy i ich normatywne ukształtowanie. Kwestia kolejna, która została przybliżona w niniejszym artykule to spektrum środków, jakie stypizowane zostały w art. 111 kodeksu wyborczego w sytuacji ewentualnej reakcji na fakt rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. Z całej palety możliwości, szczególną uwagę, autor artykułu zwraca na kwestie publikowania sprostowań i odpowiedzi. Instytucje te odwołują się do ustawy prawo prasowe. Niemiej zmiana ustawy prawo prasowe polegająca na wykreśleniu instytucji odpowiedzi (bez odpowiedniej zmiany w kodeksie wyborczym), czyni system ochrony zawarty w kodeksie wyborczym w przypadku żądania opublikowania odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobisty całkowicie iluzorycznym. Wniosek ten jest tym bardziej niepokojący, gdyż instytucje te winny stanowić „bezpiecznik” służący ochronie opinii publicznej przed rozpowszechnianiem informacji nieprawdziwych, a więc służą one ochronie dobra publicznego. Dobra publicznego w postaci zapobiegania zniekształcenia wyniku wyborczego.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart