przemoc

 • Mysterium tremendum: el sacrifi cio humano como motivo literario en la narrativa latinoamericana contemporánea

  Author: Edyta Andzel-O’Shanahan
  Institution: Investigadora independiente
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 179-192
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal201906
  PDF: sal/9/sal906.pdf

  Mysterium tremendum - human sacrifice as a liter ary motif in contemporary Latin-American prose fiction

  The aim of this article is twofold: firstly, it examines the meaning and the role of the frightening Aztec ritual of human sacrifice in its original religious and political context. Human sacrifice was an integral part of the Aztec world view. It facilitated the communication between the supernatural forces and the human world through the interchange of vital energy. Human sacrifice also had a political meaning, as over time it intensified and was transformed into a formidable display of state power. Secondly, the article investigates the use of human sacrifice as a literary motif in modern Latin-American prose fiction. The selected examples illustrate how the Aztec ritual has acquired different connotative values, distant from its original denotation. It has been transformed into a symbol of historical violence, existential fears and irrational reality.

 • Stereotyp mężczyzny jako ofiary przemocy - percepcja studentów

  Author: Justyna Pikus
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0159-3031
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 195-208
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.12
  PDF: kie/127/kie12712.pdf

  Changes occurring in the modern world have a significant impact on the perception of a number of social phenomena that are studied by social pedagogy. One of them is violence in partnerships, which is associated with the stereotype of a man as the main perpetrator of violence. Stereotypes functioning in the consciousness of our community are often inconsistent with reality. Most people, however, have the conviction that they are true and unchangeable. This conviction led to the sole identification of the woman with the victim and the man with the perpetrator of violence. Most people are unaware of the existence of battered husband syndrome. The aim of the article is to analyze the phenomenon of female violence against men in the perception of academic youth. Research analyzes presented in the article focus on the assumption of changing the stereotype of man as the perpetrators of violence.

 • Koncepcja kozła ofiarnego René Girarda jako inspiracja dla edukacji międzykulturowej

  Author: Monika Humeniuk
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9888-3010
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 233-244
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.02.12
  PDF: em/13/em1312.pdf

  W artykule zostaje przywołana koncepcja mimetyzmu i kozła ofiarnego autorstwa René Girarda. Zasada mimesis w ujęciu francuskiego intelektualisty stanowi fundament społecznej natury człowieka. Jako taka oznacza jednocześnie źródło społecznego cierpienia skutkującego kolektywną przemocą, jak i warunek ładu społecznego osiąganego za sprawą instytucji kozłów ofiarnych. Koncepcja kozła ofiarnego odwołuje się do czterech stereotypów, które składają się na schemat prześladowczy ukazujący przemoc jako specyficzną zasadę regulacji stosunków społecznych w sytuacji poważnego kryzysu społecznego. Zaprezentowane koncepcje zostały umieszczone w polu pytań, jakie stawiają współczesna pedagogika, edukacja międzykulturowa i krytyczna pedagogika religii.

 • Del rito ancestral al rito moderno. En torno a Leopardo al sol de Laura Restrepo

  Author: Adriana Sara Jastrzębska
  Institution: Universidad Jagellónica, Cracovia, Polonia
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 179-194
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/sal202008
  PDF: sal/10/sal1008.pdf

  From the ancestral rite to the modern rite. Around Leopardo al Sol by Laura Restrepo

  This article proposes an analysis of Laura Restrepo’s Leopardo al sol (1993), a novel that proposes a sociocultural interpretation of the impact of the illegal economies of drug trafficking on traditional society. By analyzing the ingredients of the convention and poetics narco in the text, we observe how the violence represented in Leopardo al sol takes the form of a particular syncretism of modern elements of a civilization of spectacle and archaic elements intrinsic to mentalities anchored in mythical and magical thinking.

 • Przemoc ustanawiająca prawo i podtrzymująca prawo a wolne od przemocy środki („czyste środki”) rozwiązywania konfliktów między jednostkami i w polityce – w świetle teorii Waltera Benjamina

  Author: Joanna Stepaniuk
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4724-7687
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 179-190
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202110
  PDF: cip/19/cip1910.pdf

  Problematyka tekstu konkluduje wokół zagadnienia przemocy, którego źródła należy dopatrywać się w tekście „Przyczynek do krytyki przemocy” autorstwa Waltera Benjamina. Przedmiotem refleksji są różne formy przemocy ustanawiającej prawo, jak i przemocy podtrzymującej prawo, a także ich związku z wolnymi od przemocy środkami, a więc „czystymi środkami”. Takie podejście pozwala na krytyczną analizę zależności istniejącej między jednostką (człowiekiem), a funkcjonowaniem instytucji (państwa, władzy) opartej na określonych regulacjach prawnych. Tekst zachęca do zastanowienia się nad tym: czy przemoc rozumiana jako zasadna może być moralna? i czy wszelka przemoc jest środkiem do sprawiedliwego czy też niesprawiedliwego celu? Wydaje się, że część końcowa tekstu poprzez różnicowanie rodzajów przemocy, dzieląc ją na boską, mityczną, wychowawczą, pozwala odpowiedzieć na te dwa kluczowe, przedstawione wcześniej pytania.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart