przywództwo

 • Przywództwo na poziomie gminnym w Polsce w warunkach koabitacji – oczekiwania versus rzeczywistość

  Author: Monika Sidor
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Author: Katarzyna Kuć-Czajkowska
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Author: Justyna Wasil
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 20-34
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.02
  PDF: apsp/66/apsp6602.pdf

  W artykule podjęto problematykę przywództwa lokalnego w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone w latach 2014-2017 wśród wójtów, burmistrzów, prezydentów miast albo ich zastępców, a także radnych, mieszkańców (w tym dziennikarzy, przedsiębiorców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych). W pierwszej części ukazano teoretyczny aspekt przywództwa lokalnego, w drugiej wskazano na uwarunkowania w pełnieniu funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w trzeciej określono cechy, jakie powinna posiadać osoba pełniąca ten urząd.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart