public sphere

 • Transitional Justice in Relationship to Public Sphere and Civil Society: Theoretical Approaches

  Author: Edyta Pietrzak
  Institution: Łódź University of Technology (Poland)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 54–66
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018104
  PDF: ppsy/47-1/ppsy2018104.pdf

  The article presents the entitled fields in the framework of their mutual influence. The notion of the public sphere is valuable for understanding the role that civil society plays in transitional justice processes. However transitional justice often reduces the idea of civil society to NGOs and ignores the social movements and civic engagement in the public realm that can be perceived as integral to the creation of new cases for understanding justice in transition. This fact results in the lack of perception of the civil society place in transitional justice processes. Thus the presented paper is based on hermeneutics, critical discourse analysis and dialogue between various theoretical approaches.

   

 • Kapitał społeczny małego miasta i edukacja międzykulturowa. Propozycja działań w sferze publicznej

  Author: Przemysław Paweł Grzybowski
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 213-225
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.01.14
  PDF: em/8/em814.pdf

  W artykule zostały zawarte obszerne fragmenty analizy kapitału społecznego opracowanej dla burmistrza Lubska. Autor przedstawia także założenia koncepcji edukacji międzykulturowej adresowanej do społeczeństwa małego miasta. Celem autora jest zainicjowanie dyskusji nad formami współpracy między przedstawicielami władz samorządowych i środowiskiem akademickim w dziedzinie projektowania i realizowania koncepcji edukacji międzykulturowej. Przedstawiony dokument zawiera sugestie działań władz miasta, instytucji samorządowych i organizacji społecznych, na zasadach współpracy międzypokoleniowej.

 • Tożsamość – religia – miasto. Konteksty obecności tożsamości religijnej w lokalnej przestrzeni życia publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej1

  Author: Emilia Moddelmog-Anweiler
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 38-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.02
  PDF: em/4/em402.pdf

  Tożsamość religijna w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej ulega aktualnie silnym przemianom związanym zarówno z konsekwencjami transformacji systemowej, zmianami kulturowymi, jak i przemianami wewnątrz Kościołów. W nowych demokratycznych warunkach w państwach takich jak Polska, Słowacja i Ukraina tożsamość religijna staje się także jedną z tożsamości zbiorowych manifestowanych w sferze publicznej i istotnych nie tylko w kontekście dyskursu publicznego, ale także w kontekstach lokalnych, tj. tożsamości lokalnej i tożsamości miejsca. Autorka przedstawia w artykule refleksje dotyczące znaczeń religijnej tożsamości zbiorowej w lokalnej przestrzeni publicznej. Są to spostrzeżenia wyłaniające się z prowadzonych badań jakościowych. Zarysowują się tutaj trzy istotne konteksty znaczeń tożsamości religijnej w lokalnej przestrzeni życia publicznego: 1) specyfika roli religijności i religii w życiu publicznym w tej części Europy, 2) kulturowe i instytucjonalne znaczenia identyfikacji religijnej w odniesieniu do tożsamości lokalnej i tożsamości miejsca, 3) problematyka narracji wokół wieloreligijnego dziedzictwa sakralnego w społecznościach lokalnych, która wprowadza nowy sposób percepcji religijnej tożsamości jako kulturowego zasobu związanego z miejscem i pamięcią.

 • Fake News and the Europeanization of Cyberspace

  Author: Krzysztof Wasilewski
  Institution: Koszalin University of Technology
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5378-2822
  Published online: 2 November 2021
  Final submission: 23 September 2021
  Printed issue: 2021
  Source: Show
  Page no: 20
  Pages: 61-80
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy202153
  PDF: ppsy/50/ppsy202153.pdf

  As both the European Union and its member states acknowledge that the proliferation of fake news threatens their political stability and – consequently – the general idea of European integration – they have undertaken many steps to confront that problem. Them, the article examines how EU institutions, together with the member states, have tackled the spread of disinformation within the common policy of cybersecurity. The novelty of this study is that it does so concerning the ongoing process of Europeanization of cyberspace, combining the field of information technology with European studies.

 • Polish Feminist Movement after 1989: Achievements, Challenges and Open Questions

  Author: Natalia Krzyżanowska
  Institution: Örebro University
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 39-62
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.02.03
  PDF: kie/108/kie10803.pdf

  My paper aims to sketch the current condition as well as main challenges of the Polish feminist movement after 1989. It focuses on how gender and women’s issues are approached and conceptualised in Poland today. The paper is enriched by a short outline of history of Polish women struggle for equal rights in especially political and economic dimensions. Importance of commemoration and acknowledgment of history of Polish women struggle is seen as crucial to post-1989 Polish reality in which terms such as democracy, freedom, equality, justice had to be re-invented/re-defined.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart