questionnaire

 • Undesirable Behaviour of Pupils Towards Teachers in Slovak Schools

  Author: Erich Petlák
  Institution: Catholic University, Ruzomberok
  Author: Katarina Tišťanová
  Institution: Catholic University, Ruzomberok
  Author: Stanisław Juszczyk
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 170-184
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2019.55.1.14
  PDF: tner/201901/tner5514.pdf

  Recently, a great deal of attention has been paid globally to education of both children and youth. It has been the result of ever-growing requirements of learners’ knowledge, as well as educational cultivation of young people. Contemporary society has been witnessing undesirable actions of learners against teachers. That is why the paper discusses learners’ interactions with teachers and how they are assessed by teachers. The paper also introduces implications for improving the quality of teachers’ interventions in educational processes.

 • Gender Differences when Assessing the Impact of Inquiry-Based Science Education

  Author: Martina Kekule
  Author: Vojtěch Žák
  Author: Zuzana Ješková
  Author: Katarína Kimáková
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 100-114
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2017.48.2.08
  PDF: tner/201702/tner20170208.pdf

  The study focuses on the implementation of inquiry-based science education (IBSE) within the 7FP ESTABLISH project and its impact on pupils. The project included the creation of education units and realization of courses for teachers with the goal of educating teachers on IBSE. This was then followed by the implementation of IBSE education units into the teaching schedule of teachers who completed the respective courses. The impact of IBSE on pupils was evaluated using adopted and adjusted evaluation tools. The evaluation focused on the impacts on pupils’ intrinsic motivation for learning natural sciences, understanding the importance of natural sciences for society and pupils’ epis- temological beliefs. The study discusses the results obtained in Slovakia and focuses especially on gender differences.

 • Inwentarz Wzorca Śmierci Odwróconej – założenia teoretyczne i właściwości psychometryczne2

  Author: Agnieszka Zamarian
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 133-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.09
  PDF: kie/115/kie11509.pdf

  The objective of this article is to present the theoretical assumptions and psychometric properties of the Model of Inversed Death Questionnaire. The existential and educational consequences of the new cultural model of death which spreads in modern western civilization justify the need to create the tool to measure the extent to which the model of inversed death is present. Based on studies, involving 341 students from universities in Warsaw, reliability, construct and criterial validity of the tool were tested. It has been shown, that this tool has the correct psychometric properties and can be used in subsequent studies. The multidimensional internal structure of the Model of Inversed Death Questionnaire corresponds to the theoretical model of the studies whereby there is four typical phenomena of the model of inversed death: demetaphysication of death, trivialization of death, taboo of death, separation of death experiences.

 • Pomiar wrażliwości międzykulturowej w warunkach polskich

  Author: Mariusz Korczyński
  Institution: Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1520-8643
  Author: Dariusz Majerek
  Institution: Politechnika Lubelska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0035-7187
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 187-203
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.10
  PDF: em/15/em1510.pdf

  W USA, Guo-Ming Chen i William J. Starosta opracowali narzędzia badawcze w postaci Skali Wrażliwości Międzykulturowej do pomiaru wrażliwości międzykulturowej jako głównego wymiaru kompetencji komunikacji międzykulturowej. W Niemczech Wolfgang Fritz, Antje Möllenberg oraz Guo-Ming Chen, na próbie 541 studentów potwierdzili jego trafność, rekomendując je dla populacji Europy Zachodniej. W artykule zaprezentowano polską wersję kwestionariusza do pomiaru wrażliwości międzykulturowej wraz z jego własnościami psychometrycznymi i wynikami analizy normalizacyjnej. Ponadto w opracowaniu przedstawiono podstawy teoretyczne kwestionariusza oraz jego budowę i zasady posługiwania się narzędziem. Polska wersja kwestionariusza (identycznie jak oryginalna) składa się z 24 pozycji testowych zawartych w obrębie pięciu podskal (α-Cronbacha 0,85) oraz spełnia wszystkie warunki tzw. dobroci psychometrycznej testu. Narzędzie pozwala w sposób szybki, trafny i rzetelny dokonywać pomiaru podstawowych czynników wrażliwości międzykulturowej, takich jak: Zaangażowanie w interakcję, Szacunek dla różnic kulturowych, Pewność w interakcji, Przyjemność z interakcji, Uwaga/Pilność w interakcji. Narzędzie może być stosowane przez naukowców i praktyków we wszystkich sytuacjach, w których mamy do czynienia z interakcją w środowiskach zróżnicowanych kulturowo (biznes, edukacja, turystyka itd.). Do artykułu załączono kwestionariusz wraz z kluczem, ułatwiającą praktykom analizę i interpretację uzyskanych wyników.

 • Sztuka i nauka formułowania pytań w badaniach ilościowych . Nowa rzeczywistość, nowe wyzwania

  Author: Daniel Dariusz Mider
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2223-5997
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 243-258
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.03.14
  PDF: kie/133/kie13314.pdf

  Art and science of creating a questionnaires in quantitative research. New reality and new challenges

  The text enriches the theoretical reflection on the standardization of measurement tools in the methodology of social sciences. The need for this text is also, to some extent, didactic and organizing the reflection so far. This article presents the original concept of analyzing questionnaire questions on three following levels: content-related, logical, and psychological. The substantive / content-related level refers to the division according to the way of construction - structure, format - questions and/or answers. On the other hand, the logical plane is a division according to the functions given questions or groups of questions fulfilled in a broader context, i.e. concerning the whole questionnaire. The psychological plane was distinguished due to the intended or unintended but unavoidable emotional reactions evoked by the respondent). In the last part of the text, a reflection on the most common errors in research tools is presented and recommendations for avoiding them are formulated.

 • Postawy wobec małżeństwa – konstrukcja i empiryczna weryfikacja narzędzia badawczego

  Author: Nina Chrobot
  Institution: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Author: Anna Oleszkiewicz
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 173-194
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.09
  PDF: kie/107/kie10709.pdf

  Attitude to Marriage as a Relationship Formalization Questionnaire was designed to study the dynamically changing forms of modern family. Article presents the most important demographical and social trends concerning marriage in Poland, which justify the need to create standardized tool for studies on attitude of young people towards marriage. Final version of the questionnaire consists of 42 statements, which comprise three scales of attitude toward marriage as: sense of happiness and belonging; relationship formalization and sense of safety; a result of actions resulting from internalized social and religious norms. Questionnaire has high psychometric values and can be used in studies of people aged 16-30. It can be applied in psychological, demographical, sociological or economic research.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart