Rada Gabinetowa

 • Instytucja Rady Gabinetowej w polskim systemie ustrojowym

  Author: Bartłomiej Opaliński
  Institution: Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie
  Year of publication: 2011
  Source: Show
  Pages: 109-126
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.05
  PDF: ppk/05/ppk505.pdf

  In the article there is presented the issue of the Cabinet Advice, understood as one of forms of cooperation between the executive authorities. In the beginning there was showed the evolution of the Cabinet Advice in the Polish constitution regulations having begun since the charter of the Constitution from 1947. There was explained that even before this Constitution, in Polish political practice, meetings of the President and the government also happened, because of the need of cooperation between them. The Cabinet Advice was subjected to a detailed analysis in the contemporary Polish political regulation. On the basis of made arrangements there was taken an attempt of evaluation the functioning of the Cabinet Advice from a perspective of less than fourteen years of the validity of Polish Constitution from 2nd April 1997.

 • Znaczenie Rady Gabinetowej w okresie politycznej jedności dwóch podmiotów egzekutywy oraz w warunkach koabitacji

  Author: Łukasz Wielgosz
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 200-215
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.12
  PDF: apsp/69/apsp6912.pdf

  Przedmiotem artykułu jest jedna z instytucjonalnych form kooperacji dwóch podmiotów dualnej egzekutywy w Polsce, czyli instytucja Rady Gabinetowej. Jak stanowi Konstytucja, tworzy ją Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta RP. Ustrojodawca wyposażył tym samym głowę państwa w możliwość zwołania spotkania z rządem, który musi stawić się na zaproszenie Prezydenta. Co prawda temu organowi nie przysługują kompetencje Rady Ministrów, jednak można odnieść wrażenie, że rozmowa głowy państwa z rządem to dobra sposobność do wygaszania wzajemnych sporów oraz okazja do rozmowy dwóch politycznych graczy o przyszłości Polski. Czy to wrażenie ma pokrycie w rzeczywistości? Jak wyglądają obrady, co jest ich tematyką i kto im przewodniczy? Jaki może być realny cel obrad? Jakie funkcje może spełniać Rada Gabinetowa w warunkach koabitacji, a jakie przy politycznej jedności obu podmiotów egzekutywy? Celem artykułu jest przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na tak postawione pytania.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart