radio drama

 • Radio – wstrząśnięte, nie zmieszane? Komiks radiowy w obliczu koncepcji „Media Martini”

  Author: Karolina Albińska
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 194-209
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.12
  PDF: kie/119/kie11912.pdf

  Radio programmes that prevail in the contemporaty „mediasphere” are prone to hybridization. They easily cross artificial generic divisions and get the status of multidimensional entities that activate many senses of media users. It is possible because they loose the distinctive features of audio broadcasts. As a result, they can take various forms, travel across media platforms and be consumed any time, any place. These criteria are fulfilled by „radio comic” – a specific „generic coctail” that reconciliates contradictions according to the rules imposed by audiovisual type of culture. However, it brings new quality to the media landscape, since it gives both radio dramas and „stories with balloones” more universal life. Referring to the productions such as „Nietoty”, „Jan Kalata” and „The Intergalactic Nemesis”, this article discusses the issue of transmediality of modern radio broadcasts. It presents many faces of „radio-comic” that stems from a strong tendency for radio visualization.

 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako strażnik wolności słowa w radiofonii i telewizji

  Author: Ewa Galewska
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 171-189
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.10
  PDF: ppk/32/ppk3210.pdf

  Istotne jest by rozwiązania przyjęte w ramach danego systemu prawnego gwarantowały swobodne korzystanie z wolności słowa. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wolność słowa nie ma charakteru absolutnego i dopuszcza się jej ograniczanie, zwłaszcza w zakresie, w jakim wymaga tego ochrona innych praw i wolności. Jak jednak słusznie podkreśla się w doktrynie zwłaszcza w przypadku radia i telewizji limitowanie wolności słowa należy poddać szczególnemu reżimowi. W jego ramach ograniczanie tej wolności powinno następować w wyjątkowo „ostrożny” sposób sprowadzający się do niezwykle drobiazgowej kontroli przyczyn takiego ograniczenia. Organem powołanym do ochrony wolności słowa w radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jednocześnie do jej zadań należy stanie na straży interesu publicznego w radiu i telewizji, a więc ochrona również innych praw i wolności. KRRiT nie znajduje się więc w łatwej sytuacji. Nie dość bowiem, że działa w specyficznym sektorze, to jeszcze w jego ramach powinna realizować trudne zadania polegające na ochronie wolności słowa z jednej strony, z drugiej zaś na ochronie innych praw i wolności stanowiących granicę wolności słowa. Ze względu na to, że działania KRRiT mogą prowadzić do ograniczania konstytucyjnych praw i wolności każda z jej decyzji powinna zawierać szczegółową analizę dotyczącą potrzeby wprowadzanego ograniczenia.

 • Autorska audycja radiowa jako forma rytuału

  Author: Marek Jeziński
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 139–153
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.07
  PDF: apsp/53/apsp5307.pdf

  Celem artykułu jest interpretacja radiowej audycji autorskiej w antropologicznych kategoriach rytuału. Zakładam, że audycja radiowa, zwłaszcza prowadzona przez charyzmatycznego i obdarzonego autorytetem dziennikarza, jest swoistym rytuałem medialnym. Jego struktura i przebieg noszą znamiona działania rytualnego, determinowanego przez specyfikę medium, w jakim do rytuału dochodzi. Działanie rytualne przebiega w kontekście mediów masowych i charakteryzuje się wielokodowością i wielością parametrów, co wynika z faktu, że w procesie komunikacji tworzone są kontekstowe znaczenia na linii radiowi dziennikarze–słuchacze. Kategoria rytuału medialnego zostanie w tekście zilustrowana przykładami z audycji autorskich prowadzonych w Programie Trzecim Polskiego Radia przez Piotra Kaczkowskiego i Marka Niedźwieckiego w latach 80. XX wieku.

 • The corporality aspect in drama and creativity of children with diverse needs for hubristically motivated expansion

  Author: Alicja Gałązka
  Author: Małgorzata Łączyk
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 17-26
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.42.4.01
  PDF: tner/201504/tner20150401.pdf

  The objective of this article is to present the authors’ reflections on the role of corporality in drama and to indicate the specific nature of kinaesthetic and corporal creativity observed in children, dominated by diverse forms of expansion. The study consists of a theoretical and an empirical part. In the former one, the authors will present some fundamental scientific assumptions to justify their belief in relations occurring in the area of drama – corporality – need for expansion, which ensured also the space for empirical exploration taken up within the framework of experimental studies. Yet, before any observations made upon practical studies are discussed, we shall outline the scientific interpretation of assumptions verified throughout our study.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart